Promocja!

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych – Nr 4/2022 / Dostępność:

92,04 

SKU: 398071 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rok publikacji

2022

Spis treści

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE Brak podstaw do odmowy ustalenia warunków zabudowy z powodu konieczności przebudowy układu komunikacyjnego dróg publicznych (komentarz: Magdalena Raguszewska), str. 7 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 1 września 2022 r. (SKO 4122/153/22), str. 9 Dwie możliwe wykładnie § 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – dyrektywa preferencji (art. 7a k.p.a.) (komentarz: Magdalena Raguszewska), str. 16 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 28 lipca 2022 r. (SKO 4103/26/22), str. 18 Niewykonalność decyzji o uchyleniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w przypadku zbycia na rzecz osoby trzeciej jednej z nowo powstałych działek (art. 156 § 1 pkt 5 k.p.a.) (omówienie: Magdalena Raguszewska), str. 23 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 5 września 2022 r. (SKO 4116/18/22), str. 23 Ustalenie warunków zabudowy – bezprzedmiotowość sprawy administracyjnej w sytuacji,  gdy przyszła decyzja podlegałaby wygaszeniu na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (omówienie: Magdalena Raguszewska), str. 28 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 11 sierpnia 2022 r. (SKO 4122/143/22), str. 29 Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia – zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – spalarnia odpadów niebezpiecznych, w której będzie następować odzysk energii (omówienie: Magdalena Raguszewska), str. 33 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 4 lipca 2022 r. (SKO 4136/14/22), str. 34 Warunki wydania pozytywnej decyzji o odstrzale redukcyjnym zwierzyny (omówienie: Patryk M. Szostak), str. 52 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z 26 sierpnia 2022 r. (SKO.4172.1299.2022), str. 53 WOJEWODOWIEZakres przedmiotowy uchwały rady gminy w sprawie określenia wzorów o dodatek mieszkaniowy i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (omówienie: Tomasz Judecki), str. 59 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 13 stycznia 2022 r. (III SA/Gl 1030/21), str. 59 Obowiązek określenia w statucie biblioteki źródeł finansowania w sposób konkretny (omówienie: Tomasz Judecki), str. 67 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 30 marca 2022 r. (II SA/Gl 19/22), str. 68 Niedopuszczalność nakładania przez radę gminy opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej (komentarz: Tomasz Judecki), str. 73 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 30 marca 2022 r. (III SA/Po 1608/21), str. 74REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Zmiany w budżecie (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 90 Uchwała nr 25/68/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 3 sierpnia 2022 r., str. 90 Uchwała nr 30/77/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 28 września 2022 r., str. 91 Uchwała nr 26/70/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 10 sierpnia 2022 r., str. 92 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 czerwca 2021 r. (I GSK 1637/20), str. 94 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 listopada 2021 r. (I GSK 739/21), str. 101 Absolutorium komunalne (omówienie: Justyna Przedańska), str. 106 Uchwała nr 15/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 27 lipca 2022 r., str. 107 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (komentarz: Justyna Przedańska), str. 109 Uchwała nr 21/55/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 29 czerwca 2022 r., str. 111 GLOSY Adam Bojarski, Pomorski Okręg Wojskowy jako nazwa niesymbolizująca komunizmu ., str. 113 Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 24 sierpnia 2021 r. (II SA/Bd 342/21), str. 113 Marcin Gubała, Legalność ograniczenia działalności usługowej w parku kulturowym, str. 118 Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 września 2021 r. (II OSK 3735/18), str. 118 Marcin Rulka, W sprawie dopuszczalności ponownego poddania pod głosowanie projektu uchwały tej samej treści, str. 128 Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 10 grudnia 2020 r. (II SA/Sz 885/20), str. 128 Tomasz Wołowiec, Wyręczenie płatnika w płatności podatku a wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, str. 135 Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 kwietnia 2021 r. (II FSK 3515/18), str. 135 Warunki przyjmowania tekstów do druku, str. 140

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.