Promocja!

ISBN

Original price was: 105,00 zł.Current price is: 78,75 zł.

Na stanie

SKU: 138626 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2020

Spis treści

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – GMINA Nieuwzględnienie cofnięcia odwołania z powodu nieuzyskania przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wymaganej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przed wystąpieniem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (omówienie: Magdalena Raguszewska), str. 7 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 22 kwietnia 2020 r. (SKO 4122/37/20) , str. 8 Świadczenie pielęgnacyjne dla osoby posiadającej ustalone prawo do emerytury – skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 25 lutego 2020 r. (IV SA/Wr 430/19) (omówienie: Magdalena Raguszewska) , str. 14 Skarga kasacyjna Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 3 czerwca 2020 r. (SKO 510/33/20), reprezentowanego przez radczynię prawną, dr hab. nauk prawnych Renatę Babińską-Górecką, od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 25 lutego 2020 r. (IV SA/Wr 430/19) , str. 15 Zawieszenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na wniosek spółdzielni mieszkaniowej w związku ze sprzeciwem członków spółdzielni (omówienie: Magdalena Raguszewska)  , str. 25 Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 10 września 2019 r. (SKO 4131/50/19)  , str. 26 WOJEWODOWIE Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów Uchwała w sprawie parku kulturowego – ustanowienie zakazu prowadzenia działalności usługowej o charakterze erotycznym (omówienie: Tomasz Judecki) , str. 28 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lutego 2020 r. (II OSK 932/18) , str. 28 Niedopuszczalność powołania rady kobiet jako organu gminy o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym (omówienie: Gabriel Węgrzyn) , str. 37 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 21 stycznia 2020 r. (II SA/Ol 962/19) , str. 37 Zakres regulacji uchwały w przedmiocie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budżetu partycypacyjnego (omówienie: Tomasz Judecki) , str. 43 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 21 stycznia 2020 r. (III SA/Gl 944/19) , str. 43 Ustrój, organizacja województwa i zakres kompetencji jego organów Niedopuszczalność zaskarżania do sądu administracyjnego apeli i oświadczeń w kwestiach światopoglądowych w postaci uchwały sejmiku województwa w sprawie sprzeciwu wobec prób wprowadzenia „ideologii LGBT” do wspólnot samorządowych oraz promocji tej ideologii w życiu publicznym (omówienie: Gabriel Węgrzyn)  , str. 54 Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 30 września 2019 r. (II SA/Ke 650/19) , str. 54 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania Zmiany w budżecie jednostki samorządu terytorialnego (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) , str. 59 Uchwała nr 179/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 5 maja 2020 r. , str. 59 Uchwała nr 4/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 24 lutego 2020 r. , str. 62 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) , str. 62 Uchwała nr 0102-28/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 16 stycznia 2020 r. , str. 65 Płatność podatków lokalnych w związku z epidemią COVID-19 (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) , str. 69 Uchwała nr KI-411/162/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 27 maja 2020 r. , str. 69 Uchwała nr 9/181/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 1 czerwca 2020 r. , str. 71 Uchwała nr KI-411/181/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 10 czerwca 2020 r. , str. 73 Uchwała nr 17/81/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 18 maja 2020 r. , str. 76 Uchwała nr 20/92/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 29 maja 2020 r. , str. 77 Zaciąganie długoterminowych kredytów , str. 80 Uchwała nr XIV.116.K.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 3 czerwca 2020 r. , str. 80 GLOSY Robert Suwaj, Dopuszczalność wniesienia skargi na bezczynność po wydaniu decyzji przez organ , str. 82 Glosa krytyczna do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2020 r. (II OPS 5/19) , str. 82 Paweł Daniel, Możliwość wprowadzenia przez radę gminy zmian do przedłożonego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych , str. 99 Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 5 września 2019 r. (IV SA/Po 405/19)  , str. 99 Krzysztof Gruszecki, Pojęcie terenów zieleni w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody , str. 107 Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 czerwca 2019 r. (VIII SA/Wa 358/19)  , str. 107 Marcin Rulka, Prawo do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego , str. 112 Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 września 2019 r. (I GSK 1324/18) , str. 112 Ewa Żołnierczyk, Przesłanki zwolnienia z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej , str. 124 Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 21 maja 2018 r. (IV SA/Gl 1108/17)  , str. 124 Tomasz Wołowiec, Domki kempingowe i grunty sklasyfikowane jako Bi-Ls a zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości , str. 131 Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 17 lipca 2019 r. (I SA/Gd 626/19)  , str. 131 Warunki przyjęcia tekstów do druku , str. 140

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights