Promocja!

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych – Nr 1/2023

Original price was: 129,00 zł.Current price is: 96,75 zł.

Na stanie

SKU: 421003 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE Zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – udostępnianie prywatnej infrastruktury kolejowej przewoźnikom kolejowym (omówienie: Magdalena Raguszewska) , str.  7Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 27 lipca 2022 r. (SKO 4011/486/22), str. 9Grzywna nałożona na stronę postępowania za niezłożenie wyjaśnień jako naruszenie art. 88 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (omówienie: Magdalena Raguszewska), str. . 16Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 17 października 2022 r. (SKO 4133/23/22), str. 16Odmowa udostępnienia akt sprawy z powołaniem się na klauzulę tajności „tajne” (omówienie: Magdalena Raguszewska), str. 20Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 8 listopada 2022 r. (SKO 4030/27/22), str. 20Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej osoby w trakcie internacji w szpitalu psychiatrycznym (omówienie: Magdalena Raguszewska), str. 26Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 20 grudnia 2022 r. (SKO 4310/135/22), str. 26Pomoc de minimis w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w zakresie nauki zawodu – nowelizacja ustawy – Prawo oświatowe; potwierdzenie posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu w zawodzie sprzedawca (omówienie: Magdalena Raguszewska), str. 31Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 29 listopada 2022 r. (SKO 4701/3/22), str. 32Przyznanie kuratorowi nieobecnej strony, ustanowionemu w trybie art. 34 § 1 k.p.a.,  wynagrodzenia za czynności podjęte w sprawie – wypełnienie istniejącej luki prawnej (omówienie: Magdalena Raguszewska), str. 38Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 15 września 2022 r. (SKO 4148/11/22), str. 39Nienależnie pobrane jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej (omówienie: Magdalena Raguszewska), str. 49Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 5 grudnia 2022 r. (SKO 4314/41/22), str. 49 WOJEWODOWIESkutki braku uzasadnienia uchwały w przedmiocie nieudzielenia wójtowi (burmistrzowi,  prezydentowi miasta) wotum zaufania (omówienie: Tomasz Judecki), str. 54Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 25 października 2021 r. (II SA/Op 492/21), str. 55Stopień związania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (omówienie: Tomasz Judecki), str. 64Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 grudnia 2022 r. (II OSK 1882/22), str. 64 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWEOpłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Justyna Przedańska), str. 72Uchwała nr 24/64/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 27 lipca 2022 r., str. 73Uchwała nr I/31/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 4 stycznia 2022 r., str. 75Uchwała nr I/32/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 4 stycznia 2022 r., str. 77Uchwała nr 7/120/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 30 marca 2022 r., str. 79Podatek od środków transportowych (omówienie: Justyna Przedańska), str. 86Uchwała nr 19/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 21 września 2022 r., str. 87Opłata targowa (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 91Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 czerwca 2022 r. (III FSK 416/22), str. 91Uchwała nr 30/1376/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 12 października 2022 r., str. 97 GLOSYJakub Dorosz-Kruczyński, Dostęp obywatela do zdalnej sesji rady gminy, str. 99Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 listopada 2021 r. (II SA/Wa 35/21), str. 99Wojciech Grecki, Robert Suwaj, Problematyka „czasowości” pozwolenia konserwatorskiego oraz jego relacja z pozwoleniem na budowę, str. 108Glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 lipca 2021 r. (VII SA/Wa 894/21), str. 108Krzysztof Gruszecki, Odroczenie płatności opłat podwyższonych albo kar pieniężnych, str. 118Glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 października 2022 r. (III OSK 1321/21), str. 118Tomasz Wołowiec, Dodatkowe warunki korzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości, str. 125Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 kwietnia 2022 r. (III FSK 4860/21), str. 125Ewa Żołnierczyk, Szczególne okoliczności dotyczące relacji pomiędzy członkami rodziny jako dopuszczalność zwolnienia z odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, str. 132Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 31 maja 2022 r. (IV SA/Wr 590/21), str. 132

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

ABC-6502:202301

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights