Promocja!

ISBN

Original price was: 105,00 zł.Current price is: 78,75 zł.

Na stanie

SKU: 129627 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2020

Spis treści

Lista recenzentów glos publikowanych w 2019 r., str.  7 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Odpowiedzialność finansowa jednostek samorządu terytorialnego za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (omówienie: Mirosław Stec) , str. 8 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r. (K 4/17) , str. 8 SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE Przyznanie świadczenia wychowawczego cudzoziemcowi, którego dziecko jest obywatelem polskim (omówienie: Magdalena Raguszewska) , str. 32 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 15 października 2019 r. (SKO 4318/968/19)  , str. 33 Odmowa ustalenia warunków zabudowy z uwagi na brak wystarczającej infrastruktury drogowej dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej planowanej zabudowy (omówienie: Magdalena Raguszewska)  , str. 39 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 7 listopada 2019 r. (SKO 4122/452/19) , str. 40 Zaświadczenie potwierdzające pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym (omówienie: Magdalena Raguszewska) , str. 47 Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu 26 listopada 2019 r. (SKO 4401/97/19) , str. 47 WOJEWODOWIE Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów Wygaśnięcie mandatu prezydenta miasta z powodu naruszenia zakazu zasiadania w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego (omówienie: Tomasz Judecki) , str. 54 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lipca 2019 r. (II OSK 1425/19) , str. 54 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – władztwo planistyczne (omówienie: Gabriel Węgrzyn) , str. 72 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 20 listopada 2019 r. (II SA/Kr 796/19) , str. 72 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania Wieloletnia prognoza finansowa (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) , str. 77 Uchwała nr 6/20/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 27 lutego 2019 r. , str. 77 Absolutorium (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) , str. 80 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 20 grudnia 2016 r. (I SA/Łd 875/16) , str. 80 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 listopada 2019 r. (I GSK 1437/18) , str. 84 Uchwała nr 88/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 22 lipca 2019 r. , str. 86 Emisja obligacji (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) , str. 89 Uchwała nr 18/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 5 czerwca 2019 r. , str. 89 Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) , str. 91 Uchwała nr 21/31/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 22 lipca 2019 r. , str. 91 Gospodarka śmieciowa – dopłaty z budżetu (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) , str. 93 Uchwała nr XXVI.208.K.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 24 września 2019 r. , str. 93 Uchwała nr KI-411/208/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 4 września 2019 r. , str. 96 Uchwała nr 3731/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 6 sierpnia 2019 r.  , str. 97 GLOSY Igor Zachariasz, Pomnik przyrody jako obszarowa forma ochrony przyrody , str. 100 Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2018 r. (II OSK 2264/17) , str. 100 Paweł Daniel, Ustalenie lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji towarzyszących w zakresie liczby miejsc parkingowych oraz obowiązku zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej  , str. 108 Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 września 2019 r. (II OSK 2174/19) , str. 108 Maciej P. Gapski, Ewa Kwiatek-Sokołowska, Przedawnienie zobowiązania do zwrotu dotacji oświatowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem , str. 115 Glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 września 2018 r. (I GSK 2583/18) , str. 115 Marcin Rulka, Nieważność uchwały podjętej przez organ wykonawczy powiatu wybrany niezgodnie z prawem , str. 124 Glosa częściowo aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 listopada 2017 r. (I OSK 1768/17)  , str. 124 Tomasz Wołowiec, Pojęcie względów technicznych a stawki podatku od nieruchomości , str. 133 Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 czerwca 2019 r. (II FSK 1903/17) , str. 133

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights