Promocja!

ISBN

Original price was: 99,00 zł.Current price is: 74,25 zł.

Na stanie

SKU: 109405 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Pozbawienie dochodów samorządu województwa z tytułu usuwania drzew lub krzewów (omówienie: Mirosław Stec)  , str. 8 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2018 r. (K 34/16)  , str. 10 SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – GMINA Zastrzeżenie dopełnienia określonych czynności w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze (omówienie: Magdalena Raguszewska)  , str. 25 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 3 października 2018 r. (SKO 4318/620/18)  , str. 26 Dostęp do informacji publicznej przetworzonej – ocena „szczególności dla interesu publicznego” (omówienie: Barbara Michalak)  , str. 31 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 23 października 2018 r. (SKO 4541/133/18)  , str. 32 Projekt budowlany jako przedmiot wniosku o udostępnienie informacji publicznej (omówienie: Barbara Michalak)  , str. 41 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 27 września 2018 r. (SKO 4541/139/18)  , str. 42 SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – POWIAT Piecza zastępcza – pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzica dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej a uchylenie decyzji przyznającej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej (omówienie: Magdalena Raguszewska)  , str. 48 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 12 października 2018 r. (SKO 4314/54/18)  , str. 49 WOJEWODOWIE Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów Ustalenie w planie miejscowym zakazu grodzenia terenów zabudowy wielorodzinnej (omówienie: Gabriel Węgrzyn)  , str. 56 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 grudnia 2017 r. (II OSK 335/17)  , str. 56 Niedopuszczalność uzależnienia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od częstotliwości ich odbioru (omówienie: Tomasz Judecki)  , str. 63 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 20 września 2017 r. (I SA/Wr 699/17)  , str. 63 Obowiązek organu współdziałającego w ramach procedury planistycznej w wyborze właściwej formy współdziałania (omówienie: Tomasz Judecki)  , str. 72 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 23 października 2018 r. (II SA/Wr 527/18)  , str. 72 Granice dozwolonego zróżnicowania sytuacji prawnej emerytów i rencistów w zakresie przyznania uprawnień do ulgowych przejazdów komunikacją publiczną (omówienie: Tomasz Judecki)  , str. 76 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2018 r. (I GSK 548/18)  , str. 77 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Zasady wydawania aktów prawa miejscowego (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk)  , str. 85 Uchwała nr 6/ 11/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 7 marca 2018 r.  , str. 85 Zwolnienie z podatku od nieruchomości (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk)  , str. 88 Uchwała nr 14/30/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 23 maja 2018 r.  , str. 88 Opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inkaso (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk)  , str. 91 Uchwała nr 15/850/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 21 czerwca 2018 r.  , str. 91 Uchwała nr KI – 411/161/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 12 lipca 2018 r.  , str. 97 GLOSY Paulina Bieś-Srokosz, Remigiusz Mazur, Zmiana danych ewidencji gruntów i budynków a wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za okres poprzedzający dzień aktualizacji danych ewidencyjnych  , str. 99 Glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 sierpnia 2017 r. (II FSK 1818/15)  , str. 100 Jan Ciechorski, Dopuszczalność powierzenia przez prezydenta miasta pełnienia obowiązków kierownika podmiotu leczniczego  , str. 108 Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 17 maja 2017r., II SA/Bd 1502/16  , str. 109 Paweł Daniel, Prawidłowo postawiony zarzut błędnej wykładni  , str. 117 Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lipca 2018 r. (II OSK 1932/16)  , str. 117 Adam Ostapski, Kwestia dopuszczalności stwierdzenia – na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 in fine k.p.a. – nieważności decyzji administracyjnej, którą odmówiono przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w oparciu o art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych  , str. 122 Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 7 listopada 2018 r. (IV SA/Wr 329/18) , str. 122 Tomasz Wołowiec, Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości stacji redukcyjno-pomiarowych gazu  , str. 127 Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 14 września 2018 r. (I SA/Wr 668/15) , str. 127 Ewa Żołnierczyk, Opieka naprzemienna wynikająca z orzeczenia sądu a prawo do świadczenia wychowawczego  , str. 134 Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzie z 27 lipca 2018 r. (II SA/Łd 427/18) , str. 134

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights