Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 9/2019 / Dostępność:

57,75 

SKU: 118764 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

82. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 maja 2018 r., II CSK 461/17; art. 21 Konstytucji RP, art. 140 k.c., art. 36 ust. 1, art. 87 ust. 3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) , str. 3 Agnieszka Polus – Ustalenie dotychczasowego przeznaczenia nieruchomości w przypadku utraty mocy obowiązującej dotychczasowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 maja 2018 r., II CSK 461/17, str. 9 83. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 marca 2018 r., III CZP 46/17; art. 1 dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279 ze zm.), art. 160 k.p.a., art. 361 k.c., str. 17 Rafał M. Sarbiński – Decyzja sprzedażowa jako źródło szkody. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 marca 2018 r., III CZP 46/17, str. 28 84. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 14 stycznia 2016 r., I CSK 1031/14; art. 361 § 1, art. 430, 444, 445 k.c., str. 38 Izabela Adrych-Brzezińska – Ciężar dowodu w procesach medycznych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 14 stycznia 2016 r., I CSK 1031/14, str. 43 85. Uchwała Sądu Najwyższego składu 7 sędziów – Izba Karna z dnia 20 września 2018 r., I KZP 10/18; art. 437 § 2 zd. drugie, art. 438 pkt 1–3, art. 454 § 1 k.p.k., str. 52 Jarosław Zagrodnik – Warunki przekazania sprawy do ponownego rozpoznania ze względu na regułę ne peius z art. 454 § 1 k.p.k. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2018 r., I KZP 10/18, str. 67 86. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 kwietnia 2017 r., II AKa 22/17; art. 228 § 1 k.k., str. 74 Jacek Potulski – Odpowiedzialność sędziego za przyjęcie korzyści osobistej. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego z 13 kwietnia 2017 r., II AKa 22/17, str. 80 87. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 20 marca 2018 r., I PK 10/17; art. 31 § 1, art. 5, 300 k.p., art. 96 k.c., art. 136 ust. 1 ustawy z 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), str. 87 Aleksandra Bocheńska – Reprezentacja rektora w sprawach z zakresu prawa pracy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 20 marca 2018 r., I PK 10/17, str. 96 88. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 marca 2018 r., II PK 75/17; art. 183a § 1, art. 30 § 4, art. 32 § 1, art. 45 § 1, art. 100 § 2 pkt 4 k.p., str. 103 Alina Wypych-Żywicka – Utrata zaufania do pracownika a zarzut dyskryminacyjnej przyczyny wypowiedzenia. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 marca 2018 r., II PK 75/17, str. 118 89. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 sierpnia 2018 r., II FSK 2210/16; art. 1 ust. 1 ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.); art. 2 ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie dzialalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 ze zm.); art. 1a pkt 4 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), str. 124 Wojciech Dmoch – Działalność gospodarcza a działalność kulturalna w kontekście opodatkowania gruntów i budynków wykorzystywanych w tej działalności. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 sierpnia 2018 r., II FSK 2210/16, str. 133 90. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2019 r., II OSK 568/17; art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), str. 140 Aleksander Maziarz – Interpretacja zasady dobrego sąsiedztwa w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2019 r., II OSK 568/17, str. 152 91. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2019 r., II OSK 694/17; art. 2, art. 190 ust. 1 Konstytucji RP, art. 156 § 1 i 2 oraz art. 158 § 2 k.p.a., str. 158 Marcin Wiącek – Stosowanie Konstytucji przez sądy administracyjne. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2019 r., II OSK 694/17, str. 165

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.