Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 7-8/2022 / Dostępność:

138,84 

SKU: 192459 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rok publikacji

2022

Spis treści

58. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 września 2021 r., III CZP 7/21; art. 931 § 1, art. 992, art. 998 § 1 k.c., str. 3Tomasz Justyński – Podstawa obliczenia zachowku a odpowiedzialność za zapisy. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 września 2021 r., III CZP 7/21, str. 8 59. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 października 2021 r., III CZP 43/20; art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1083 ze zm.), art. 3851 § 1 k.c., str. 15Tobiasz Nowakowski – Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego jako niedozwolone postanowienia umowne. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 października 2021 r., III CZP 43/20, str. 26 60. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 maja 2021 r., I CSKP 89/21; art. 5 k.c., art. 52 § 1a k.r.o. ., str. 33Agnieszka Szczekala – Możliwość zastosowania art. 5 k.c. w sprawach ustanowienia rozdzielności majątkowej między pozwanymi małżonkami. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 maja 2021 r., I CSKP 89/21, str. 38 61. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9 maja 2018 r., I ACa 978/17; art. 424 k.c., art. 18 ust. 1 ustawy z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685 ze zm.), str. 48Jan Ciechorski – Dopuszczalność stosowania przymusu bezpośredniego w szpitalach innych niż psychiatryczne. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9 maja 2018 r., I ACa 978/17, str. 66 62. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 marca 2022 r., II AKz 222/22; art. 281 k.p.k., str. 74Ryszard A. Stefański – Skutki procesowe sprzeciwu prokuratora w przedmiocie wydania listu żelaznego. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 marca 2022 r., II AKz 222/22, str. 81Łukasz Cora – Charakter prawny sprzeciwu prokuratora co do wydania listu żelaznego w postępowaniu przygotowawczym. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 marca 2022 r., II AKz 222/22, str. 8963. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 23 lipca 2020 r., III KK 281/19; art. 200a § 1 i 2 k.k., str. 96Mikołaj Małecki – Nieudolny grooming. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 23 lipca 2020 r., III KK 281/19, str. 101 64. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2020 r., III PK 48/19; art. 31 ust. 1 ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.) ., str. 110Łukasz Pisarczyk – Wskazanie do reprezentowania zakładowej organizacji związkowej a ochrona przed rozwiązaniem stosunku prawnego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2020 r., III PK 48/19 ., str. 118 65. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 października 2020 r., III UK 190/19; art. 22 § 1 k.p. w zw. z art. 13 pkt 1 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.), str. 124Justyna Czerniak-Swędzioł – Niepracowniczy tytuł ubezpieczenia społecznego w przypadku zatrudnienia wspólnika dominującego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na stanowisku specjalistycznym. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 października 2020 r., III UK 190/19, str. 130 66. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 września 2020 r., II UK 367/18; art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.), str. 138Ewelina Kumor-Jezierska – Podleganie ubezpieczeniom z tytułu umowy o świadczenie usług wykonywanej w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 września 2020 r., II UK 367/18, str. 152 67. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2021 r., I FSK 1035/18; art. 112b ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 112b ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), art. 2, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, str. 160Artur Mudrecki – Zasada proporcjonalności a sankcje przewidziane w ustawie o podatku od towarów i usług. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2021 r., I FSK 1035/18 ., str. 165 68. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 2020 r., II OSK 1603/19; art. 1a pkt 20, art. 18, art. 20 § 3, art. 117 § 2, art. 120 § 2 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.), art. 33 k.c., art. 30 § 1 k.p.a., str. 173Bartosz Czerwiec – Zakres podmiotowy zastosowania normy prawnej z art. 120 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 2020 r., II OSK 1603/19, str. 18969. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2021 r., III OSK 3353/21; art. 3 § 2 pkt 3, art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z 30.08.2020 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2335 ze zm.), art. 6 ust. 1, art. 101 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 45 ust. 1, art. 177, art. 184 Konstytucji RP, str. 197Bogdan Dolnicki – Pojęcie sprawy z zakresu administracji publicznej. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2021 r., III OSK 3353/21 ., str. 218 70. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2020 r., II OSK 1111/20; art. 83a ust. 18, art. 88 ust. 1 pkt 6 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.), art. 9, art. 189f § 1 i 2 k.p.a., str. 227Lucyna Staniszewska – Zastosowanie instytucji odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej do deliktu usunięcia drzew przed upływem terminu do złożenia sprzeciwu, tj. wystąpienia aktywnej milczącej zgody. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2020 r., II OSK 1111/20, str. 228

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.