Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 7-8/2020

Original price was: 158,00 zł.Current price is: 118,50 zł.

Na stanie

SKU: 135910 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2020

Spis treści

56. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 października 2016 r., I ACa 468/16; art. 89 § 1, art. 133 § 3 k.p.c. , str. 3 Mateusz Kotowicz – Moment ustanowienia pełnomocnika procesowego. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 października 2016 r., I ACa 468/16 , str. 9 57. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 listopada 2019 r., I CSK 473/18; art. 365 k.p.c., art. 10 u.k.w.h. , str. 17 Tomasz Czech – Tryb podważenia domniemania co do hipoteki wpisanej do księgi wieczystej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 listopada 2019 r., I CSK 473/18 , str. 21 58. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 23 października 2019 r., III CZP 23/19; art. 991 § 1 k.c. , str. 31 Tomasz Justyński – Zachowek dla wnuka. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 23 października 2019 r., III CZP 23/19 , str. 34 59. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 7 marca 2019 r., V KK 91/18; art. 44 Kodeksu karnego skarbowego , str. 41 Leszek Wilk, Anna Chorążewska – Zakaz retroaktywnej kryminalizacji czy retroaktywnego zaostrzenia sankcji karnej po upływie terminu przedawnienia czynu jako standard demokratycznego państwa prawa i dyrektywa wykładni prawa. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 7 marca 2019 r., V KK 91/18 , str. 47 60. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 13 listopada 2019 r., I KZP 9/19; art. 123 k.p.k. , str. 56 Ariadna H. Ochnio – Autonomiczny sposób obliczania terminów oznaczonych w Kodeksie postępowania karnego w tygodniach, miesiącach lub latach. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 13 listopada 2019 r., I KZP 9/19 , str. 67 61. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 26 kwietnia 2018 r., V KK 401/17; art. 449 § 2 k.p.k., art. 22 ustawy z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2020 r. poz. 358) , str. 72 Bartosz Łukowiak – Skład sądu odwoławczego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 26 kwietnia 2018 r., V KK 401/17 , str. 79 62. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 października 2019 r., III PZP 5/19; art. 415 k.c., art. 47 § 2 pkt 1 lit. a k.p.c., art. 300 k.p. , str. 86 Beata Bury – Skład sądu w przypadku dochodzenia roszczeń uzupełniających w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 października 2019 r., III PZP 5/19 , str. 105 63. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 marca 2019 r., II PK 310/17; art. 112, 183c, art. 78 § 1 k.p. , str. 123 Michał Szypniewski – Zasada równego traktowania a doświadczenie zawodowe. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 marca 2019 r., II PK 310/17 , str. 135 64. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 września 2019 r., III PK 96/18; art. 22 § 1, art. 362, 1671 k.p., art. 61 § 1 k.c. , str. 142 Marzena Szuba – Charakter zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 września 2019 r., III PK 96/18 , str. 147 65. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 sierpnia 2019 r., I PK 96/18; art. 151 § 1 k.p. , str. 154 Krzysztof Stefański – Charakter czynności przygotowawczych w kontekście czasu pracy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 sierpnia 2019 r., I PK 96/18 , str. 162 66. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2018 r., VIII SA/Wa 160/18; art. 111, 112, art. 129 § 2 k.p.a. , str. 167 Kamil Majewski, Patrycja Majewska – Skutki prawne braku pouczenia w decyzji administracyjnej. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2018 r., VIII SA/Wa 160/18 , str. 171 67. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2019 r., I FSK 1007/16; art. 191, art. 240 § 1 pkt 5 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) , str. 180 Jan Chmielewski – Nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody w rozumieniu art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2019 r., I FSK 1007/16  , str. 187 68. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r., II FSK 2971/16; art. 107 § 1–3, art. 108 § 1–4, art. 109 § 1–2, art. 115 § 1 i 2, art. 116 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) , str. 195 Adam Mariański – Charakter odpowiedzialności byłego wspólnika spółki osobowej. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r., II FSK 2971/16 , str. 204 69. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2020 r., I FSK 491/20; art. 119zv § 1, art. 119zw § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) , str. 212

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0005:202007/08

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights