Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 6/2019 / Dostępność:

57,75 

SKU: 114077 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

56. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 lipca 2018 r., V CSK 384/17; art. 3, art. 185 § 1 k.p.c.  , str. 3 Feliks Zedler – Zawezwanie do próby ugodowej wyłącznie w celu przerwania biegu przedawnienia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 lipca 2018 r., V CSK 384/17  , str. 9 57. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 r., III APa 5/13; art. 17, 20 ustawy z 25.11.2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1505)  , str. 17 Ewa Wojtyś – Odpowiedzialność zawodowa i cywilnoprawna tłumacza przysięgłego. Zawód tłumacza przysięgłego a zawody zaufania publicznego. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 r., III Apa 5/13 , str. 21 58. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 20 grudnia 2017 r., I CSK 166/17; art. 124 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), art. 6262 § 5 k.p.c.  , str. 29 Maciej Rzewuski – Legitymacja czynna starosty w sprawie o wpis w księdze wieczystej ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 20 grudnia 2017 r., I CSK 166/17  , str. 31 59. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 stycznia 2017 r., II CSK 230/16; art. 16 ust. 1 ustawy z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.)  , str. 36 Magdalena Deneka – Prawa osobiste i roszczenia ujawniane w księdze wieczystej. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 stycznia 2017 r., II CSK 230/16  , str. 39 60. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 20 września 2018 r., I KZP 7/18; art. 11 § 2 i 3, art. 101 k.k.  , str. 53 Jerzy Lachowski – Kumulatywna kwalifi kacja prawna a przedawnienie karalności przestępstwa. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 20 września 2018 r., I KZP 7/18  , str. 65 61. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 14 marca 2018 r., IV KS 4/18; art. 437 § 2 zdanie drugie in fi ne, art. 438, art. 452 § 2, art. 454 § 1 k.p.k.  , str. 73 Radosław Koper – Orzekanie kasatoryjne a przeprowadzanie dowodów przez sąd odwoławczy w procesie karnym. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 14 marca 2018 r., IV KS 4/18  , str. 79 62. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 30 listopada 2016 r., III PK 17/16; art. 170, 176 ustawy z 9.04.2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2016 r. poz. 713 ze zm.) , str. 88 Agnieszka Góra-Błaszczykowska – Nascitirus jako członek rodziny funkcjonariusza, uprawniony do odrębnej powierzchni mieszkalnej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 30 listopada 2016 r., III PK 17/16  , str. 94 Włodzimierz Bendza – Zdolność prawna nasciturusa. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 30 listopada 2016 r., III PK 17/16 , str. 105 63. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 marca 2018 r., I SA/Ke 645/17; art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z 5.02.2015 r. o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2017 r. poz. 278); rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju z 17.05.2017 r. w sprawie przedłużenia terminu do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz.U. poz. 968); art. 58 § 1 k.p.a.  , str. 113 Maciej P. Gapski – Rozstrzyganie wniosków o przywrócenie terminu o charakterze materialnym na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 marca 2018 r., I SA/Ke 645/17  , str. 118 64. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2018 r., II OSK 528/18; art. 53 ust. 4 pkt 6, art. 61 ust. 5 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778); art. 92 ust. 2 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518)  , str. 126 Aleksander Maziarz – Ochrona gruntów rolnych w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2018 r., II OSK 528/18  , str. 134 65. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2018 r., II OSK 3210/17; art. 15, art. 138 § 2 k.p.a.  , str. 141 Wojciech Piątek – Przesłanki korzystania przez organ odwoławczy w postępowaniu administracyjnym z uprawnień decyzyjnych o charakterze kasacyjnym. Glosa do wyroku NSA z dnia 27 czerwca 2018 r., II OSK 3210/17  , str. 151

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.