Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 5/2022 / Dostępność:

69,42 

SKU: 187862 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rok publikacji

2022

Spis treści

40. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 maja 2021 r., III CZP 27/20; art. 23, art. 24 § 1, art. 448 k.c., str. 3Tobiasz Nowakowski – Przekroczenie norm jakości powietrza a ochrona dóbr osobistych. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 28 maja 2021 r., III CZP 27/20, str. 11 41. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2020 r., V AGa 652/18; art. 1, art. 2, art. 9 ust. 1 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), str. 18Adrian Niewęgłowski – Ustalenie statusu logotypu w świetle prawa autorskiego. Przeniesienie autorskich praw majątkowych a problem spółki cywilnej. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2020 r., V AGa 652/18, str. 31 42. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 21 kwietnia 2021 r., IV KK 100/20; art. 200 § 1 w zw. z art. 199 § 2 w zw. z art. 11 § 2 i art. 12 k.k., art. 434 k.p.k., str. . 39Marek Skwarcow – Obowiązywanie zakazu reformationis in peius w przypadku zaskarżenia wyroku na korzyść i na niekorzyść oskarżonego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 21 kwietnia 2021 r., IV KK 100/20, str. 47 43. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 18 listopada 2021 r., V KK 350/21; art. 155 § 1 k.k.s., art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s., str. 54 Adrian Zbiciak – Przedłużenie przez prokuratora dochodzenia prowadzonego przez finansowy organ postępowania a kwestia objęcia go nadzorem w rozumieniu art. 155 § 1 k.k.s. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 18 listopada 2021 r., V KK 350/21, str. 61 44. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 października 2020 r., III PZP 4/20 – zasada prawna; art. 4241, art. 4245 § 1 pkt 5, art. 4248 k.p.c., art. 89 ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2019 r. poz. 825), str. 69Katarzyna Gębala – Dopuszczalność skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia a skarga nadzwyczajna. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 października 2020 r., III PZP 4/20 – zasady prawnej, str. 10645. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 września 2020 r., III UZP 2/20; art. 130 § 1, art. 328 § 1, art. 369 § 1, 11, art. 373 § 1 k.p.c., str. 115Sławomir Driczinski – Swoboda w ocenie pisma procesowego przez sąd instancyjny. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 września 2020 r., III UZP 2/20, str. 116 46. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2021 r., II GZ 180/21; art. 52 § 1 i 3, art. 54a § 1 i 2, art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), str. 122Wojciech Chróścielewski – Postępowanie administracyjne z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra a postępowanie sądowoadministracyjne ze skargi na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez tego samego ministra.Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2021 r., II GZ 180/21, str. 132 47. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2021 r., I OSK 252/21; art. 5 ust. 2a ustawy z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.); § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1061); art. 8 § 1 i 2 k.p.a., str. 141Konrad Łuczak – Przesłanka utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw przez organy administracji publicznej. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2021 r., I OSK 252/21  , str. 146 48. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r., I GSK 486/20; art. 3 pkt 1, art. 26 ust. 1 ustawy z 23.10.2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. poz. 2161); art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), str. 156Jakub Dorosz-Kruczyński – Samodzielność jednostki samorządu terytorialnego a dotacja z rządowego funduszu. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r., I GSK 486/20, str. 172

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.