Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 4/2022

69,42 

SKU: 184398 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Rok publikacji

2022

Spis treści

31. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 stycznia 2021 r., IV CSKP 20/21; art. 140, 144, 209 k.c., art. 22 ust. 1, art. 22 ust. 3, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 1910) , str. 3Aneta Kaźmierczyk – Najem krótkoterminowy jako przedmiot uchwał wspólnot mieszkaniowych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 stycznia 2021 r., IV CSKP 20/21  , str. 10 32. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 czerwca 2018 r., I CSK 506/17; art. 24 k.c., art. 6 ust. 1, 2, art. 6a ustawy z 9.05.1996 r. o wykorzystaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2018 r. poz. 1799), art. 105 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost i zm.) , str. 19Paulina Jabłońska – Konstytucyjne podstawy pierwszeństwa wykładni językowej a obowiązek stosowania wykładni prokonstytucyjnej. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 czerwca 2018 r., I CSK 506/17  , str. 26 33. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 12 marca 2020 r., III KK 194/19; art. 25 § 1 k.k.  , str. 36Oskar Kwasiński – Motyw działania a obrona konieczna. Konieczność obrony. Test „wzorcowego obywatela”. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 12 marca 2020 r., III KK 194/19 .  , str. 40 34. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 5 października 2021 r., I KO 28/21; art. 540 § 1 pkt 1 w zw. z art. 541 § 1 i 2 k.p.k., art. 17 § 1 pkt 3–11 k.p.k., art. 22 k.p.k.  , str. 47Jerzy Lachowski – Wyrok warunkowo umarzający postępowanie jako podstawa wznowienia postępowania karnego. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 5 października 2021 r., I KO 28/21 , str. 51 35. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 września 2020 r., III UZP 4/18; art. 386 § 4, art. 47714a k.p.c.  , str. 58 Monika Tomaszewska – Pojęcie „nierozpoznanie istoty sprawy” w rozumieniu art. 386 § 4 k.p.c. w związku z art. 47714a k.p.c. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 września 2020 r., III UZP 4/18  , str. 75 36. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 sierpnia 2021 r., III UZP 6/21; art. 8 ust. 2a ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.)  , str. 82 Marek Szymanowski – Problem płatnika składek w świetle art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 sierpnia 2021 r., III UZP 6/21  , str. 95 37. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2020 r., II OSK 1111/20; art. 83a ust. 1 i 8, art. 88 ust. 1 pkt 6 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.); art. 9, art. 189f § 1 i 2 k.p.a. , str. 110Przemysław Iżycki – Względny automatyzm w nakładaniu administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2020 r., II OSK 1111/20  , str. 118Mariusz Maciejewski – Obowiązek informowania stron przez organy administracji i zakres stosowania przepisów rozdziału IVA k.p.a. w zbiegu z innymi regulacjami administracyjnych kar pieniężnych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu  Administracyjnego z dnia 23 września 2020 r., II OSK 1111/20 , str. 128 38. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2020 r., II OZ 666/20; art. 86 § 1, art. 87 § 1, art. 88 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.)  , str. 140Konrad Baliński – Uprawdopodobnienie braku winy strony przy obowiązku uzupełnienia braku formalnego. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2020 r., II OZ 666/20  , str. 14339. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2019 r., II SA/Ol 785/19; art. 28aa ust. 9 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)  , str. 151Bogdan Brożyna – Nieobligatoryjność uzasadnienia uchwały w sprawie wotum nieufności dla wójta. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2019 r., II SA/Ol 785/19 . , str. 156

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.