Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 4/2019

57,75 

Na stanie

SKU: 109783 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

33. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 stycznia 2017 r., I CZ 4/17; art. 18 ust. 1, 3, art. 20 ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2018 r. poz. 716 ze zm.)  , str. 3 Aleksandra Sikorska-Lewandowska – Zarząd i zarządca we wspólnocie mieszkaniowej. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26.01.2017 r., I CZ 4/17  , str. 5 34. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 31 sierpnia 2018 r., I CSK 300/18; art. 379 pkt 4 k.p.c.  , str. 13 Tadeusz Zembrzuski – Nieistnienie orzeczenia a nieważność postępowania. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 31 sierpnia 2018 r., I CSK 300/18  , str. 17 35. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 31 marca 2016 r., IV CSK 372/15; art. 58 § 2, art. 388 § 1 k.c.  , str. 29 Mirosław Bączyk – Prawna skuteczność przewłaszczenia nieruchomości lokalowej dla zabezpieczenia wierzytelności z umowy pożyczki pozabankowej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 31 marca 2016 r., IV CSK 372/15  , str. 34 36. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 października 2017 r., IV CSK 708/16; art. 643 k.c.  , str. 40 Jerzy P. Naworski – Roszczenie przyjmującego zamówienie o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie działa. Lex commissoria. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 października 2017 r., IV CSK 708/16  , str. 43 37. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 czerwca 2001 r., III CKN 394/00; art. 194, 4841, 496 k.p.c.  , str. 54 Jacek Kołacz – Przekształcenia podmiotowe w ramach postępowania nakazowego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 czerwca 2001 r., III CKN 394/00  , str. 56 38. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 11 stycznia 2017 r., III KK 196/16; art. 163 § 1, art. 300, 301 k.k.  , str. 62 Kamil Siwek – Wykładnia znamienia „wiele osób” na tle art. 163 § 1 k.k., znamię opisowe, wykładnia językowa prawa karnego. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 11 stycznia 2017 r., III KK 196/16 , str. 69 39. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 29 marca 2017 r., IV KK 413/16; art. 190a § 1 k.k. , str. 77 Jacek Kosonoga – Poczucie zagrożenia oraz istotne naruszenie prywatności jako ustawowe znamiona przestępstwa stalkingu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z 29.03.2017 r., IV KK 413/16  , str. 85 40. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 3 października 2017 r., II UK 429/16; art. 26, 55 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.)  , str. 95 Wioletta Witoszko – Ponowne obliczenie emerytury. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 3.10.2017 r., II UK 429/16  , str. 101 41. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 sierpnia 2018 r., II PK 117/17; art. 251 ust. 1, art. 26 pkt 1, art. 34 ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263)  , str. 108 Anna Napiórkowska, Beata Rutkowska – Warunki posiadania przez międzyzakładową organizację związkową uprawnień zakładowej organizacji związkowej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 sierpnia 2018 r., II PK 117/17  , str. 116 42. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 czerwca 2018 r., II OSK 1319/18; art. 138 § 2 k.p.a., art. 64b § 3, art. 64e, art. 151a § 1 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.)  , str. 124 Paweł Daniel – Ograniczenia sądowej kontroli w sprawach zainicjowanych sprzeciwem. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 czerwca 2018 r., II OSK 1319/18  , str. 131 43. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2018 r., II FSK 2386/16; art. 27 § 1 pkt 3, 6 i 12, art. 29 § 1 pkt 3, art. 33 § 1 pkt 10 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1314)  , str. 138 Kacper Żychliński – Wymogi formalne tytułu wykonawczego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24.10.2018 r., II FSK 2386/16  , str. 143 44. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2018 r., II GSK 2582/14; art. 39 ust. 1, art. 43 ust. 1 ustawy z 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2268 ze zm.), art. 601 § 4 pkt 2 i 2a k.w.  , str. 151 Przemysław Iżycki – Ochrona prawna nazw obiektów hotelarskich. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego dnia z 7 kwietnia 2016 r., II GSK 2582/14  , str. 158

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.