Promocja!

ISBN

Original price was: 79,00 zł.Current price is: 59,25 zł.

Na stanie

SKU: 128861 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2020

Spis treści

20. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 23 stycznia 2019 r., I CZ 1/19; art. 102 ust. 1 i 2 u.k.s.c., str. 3 Daniel Jakimiec – Zwolnienie od kosztów sądowych. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 23 stycznia 2019 r., I CZ 1/19 , str. 5 21. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 22 maja 2018 r., III CZP 102/17; art. 1015 k.c., art. 101 § 3 k.r.o. , str. 14 Tomasz Justyński – Rodzicielskie oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku a termin zawity z art. 1015 k.c. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 22 maja 2018 r., III CZP 102/17 , str. 21 22. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 lutego 2019 r., II CSK 1/18; art. 362, art. 446 § 4 k.c. , str. 30 Tobiasz Nowakowski – Przyczynienie się zmarłego do wypadku komunikacyjnego a wysokość zadośćuczynienia pieniężnego z art. 446 § 4 k.c. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 lutego 2019 r., II CSK 1/18 , str. 36 23. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 22 maja 2019 r., I KZP 2/19; art. 168b Kodeksu postępowania karnego, art. 19 ust. 15c ustawy z 6.04.1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) , str. 43 Hanna Kuczyńska – Wpływ naruszenia prawa na dopuszczalność dowodu uzyskanego w toku kontroli operacyjnej. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 22 maja 2019 r., I KZP 2/19 , str. 63 24. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 kwietnia 2019 r., II UK 576/17; art. 14 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1408/71 z 14.06.1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.Urz. UE z 1971 r. L 149, s. 2) , str. 79 Wioletta Witoszko – Pojęcie osoby zwykle zatrudnionej na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 3.04.2019 r., II UK 576/17 , str. 86 25. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 grudnia 2018 r., I PK 194/17; art. 52 § 1 pkt 1 k.p., art. 17 ust. 3 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.) , str. 92 Janusz Żołyński – Dopuszczalność kontroli przez pracodawcę stanu trzeźwości pracowników. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 grudnia 2018 r., I PK 194/17 , str. 110 26. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2019 r., II GSK 4224/17; art. 16 § 1, art. 155 k.p.a., art. 2 Konstytucji RP , str. 121 Jan Chmielewski – Zgoda strony na uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo w trybie art. 155 k.p.a. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2019 r., II GSK 4224/17 , str. 128 27. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 2019 r., II GSK 5001/16; art. 64 ust. 2 ustawy z 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), art. 258 i 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 3 i 7 dyrektywy Rady 96/53/WE z 25.07.1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 29.04.2015 r. w związku z ust. 3.1. i 3.4 załącznika I do tej dyrektywy 93/53 , str. 135 Zbigniew Kmieciak – Wykonanie przez Naczelny Sąd Administracyjny w ramach kontroli instancyjnej wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 2019 r., II GSK 5001/16 , str. 144 28. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 2019 r., II FSK 1177/17; art. 24a ust. 3 pkt 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), art. 2 ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175) , str. 151 Hanna Litwińczuk – Zagraniczne spółki kontrowane – kontrowersje dotyczące pojęcia „udział w kapitale”. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 marca 2019 r., II FSK 1177/17 , str. 158

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights