Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 3/2019

57,75 

Na stanie

SKU: 107025 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

23. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2013 r., P 56/11; art. 991 k.c., art. 64 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  , str. 3 Tomasz Justyński – Zrzeczenie się zachowku. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2013 r., P 56/11 , str.  3 24. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 maja 2013 r., I ACa 412/13; art. 1008, 1009 k.c.  , str. 14 Hanna Witczak – Skutki wydziedziczenia dla zdolności do dziedziczenia wydziedziczonego. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 maja 2013 r., I ACa 412/13  , str. 18 25. Uchwała Sądu Najwyższego składu 7 sędziów – Izba Cywilna z dnia 25 sierpnia 2017 r., III CZP 11/17; art. 235 § 2 k.c., art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 3 ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892)  , str.  26 Katarzyna Anna Dadańska – Skutki upływu terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, na prawo odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie. Glosa do uchwały składu 7 Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 25 sierpnia 2017 r., III CZP 11/17  , str. 27 26. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21 grudnia 2017 r., III CZP 80/17; art. 146 ust. 2 ustawy z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.)  , str. 38 Grzegorz Matusik – Wpływ ogłoszenia upadłości na sądowe postępowanie egzekucyjne. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21 grudnia 2017 r., III CZP 80/17  , str.  43 27. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 28 lutego 2018 r., V KK 221/17; art. 117a § 1, art. 437 § 2, art. 438 pkt 2, art. 523 § 1 k.p.k.  , str. 50 Monika Klejnowska – Podstawa kastoryjnego orzekania przez sąd odwoławczy oraz standard minimalny prawa do reprezentacji procesowej w postępowaniu karnym. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 28 lutego 2018 r., V KK 221/17  , str.  55 28. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 4 kwietnia 2018 r., III KK 362/17; art. 170 § 1 pkt 4, art. 185a k.p.k.  , str. 67 Piotr Rogoziński – Dopuszczalność ponownego przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 4 kwietnia 2018 r., III KK 362/17  , str. 70 29. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 18 kwietnia 2018 r., II PK 46/17; art. 471 k.c., art. 300 k.p.  , str. 79 Jakub Szmit – Konsekwencje zaprzestania opłacania składek na rzecz ubezpieczyciela przez pracodawcę zobowiązywanego umową grupowego ubezpieczenia pracowniczego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 18 kwietnia 2018 r., II PK 46/17 , str. 84 30. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 22 sierpnia 2018 r., III PK 60/17; art. 9 § 1 k.p.  , str. 90 Artur Tomanek – Obowiązywanie autonomicznych źródeł prawa pracy (porozumienie zbiorowe). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 22 sierpnia 2018 r., III PK 60/17  , str. 102 31. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2018 r., I OSK 1613/16; art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., art. 9 ust. 2 ustawy z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 859)  , str. 110 Jacek Jaśkiewicz – Błędne ustalenie stanu faktycznego sprawy administracyjnej jako przesłanka „rażącego naruszenia prawa” w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2016 r., I OSK 1613/16  , str. 118 32. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2018 r., II OSK 1025/18; art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z 13.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094), art. 30–32 ustawy z 13.06.2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), art. 145 § 3 p.p.s.a., art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/399 z 9.03.2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ ludzi przez granicę (kodeks graniczny Schengen)  , str. 125 Paweł Dąbrowski – Niedopuszczalność odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium RP bez wyjaśnienia, czy cudzoziemiec deklaruje wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2018 r., II OSK 1025/18  , str. 140

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

KodTowaru

NEP-0005:201903

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.