Promocja!

ISBN

Original price was: 79,00 zł.Current price is: 59,25 zł.

Na stanie

SKU: 128695 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2020

Spis treści

11. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 sierpnia 2016 r., I ACa 300/16; art. 4 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm.), art. 448 k.c., str. 3 Mirosław Nesterowicz – Prawo pacjenta do informacji. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 sierpnia 2016 r., I ACa 300/16 , str. 17 12. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 sierpnia 2018 r., V CSK 406/17; art. 31 ustawy z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2018 r. poz. 1916), art. 31 ust. 1 ustawy z 15.01.2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 483) , str. 24 Tomasz Czech – Administrator hipoteki. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 sierpnia 2018 r., V CSK 406/17 , str. 28 13. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 maja 2019 r., III CSK 40/17; art. 405 k.c.  , str. 38 Agnieszka Franczak – Wykorzystanie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu w zakresie należności podatkowych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 maja 2019 r., III CSK 40/17 , str. 50 14. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 26 lutego 2019 r., II KO 47/18; art. 46 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284), art. 540 § 3 k.p.k., str. 58 Marcin Górski – Wznowienie postępowania karnego w przypadku naruszenia prawa do sądu ustanowionego ustawą. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 26 lutego 2019 r., II KO 47/18 , str. 70 15. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 6 września 2019 r., V KS 35/19; art. 93 § 2, art. 437 § 2 zd. 2, art. 438 pkt 1–3, art. 439 § 1, art. 530 § 2 i 3, art. 531, art. 539a § 3, art. 539f k.p.k. , str. 79 Dariusz Wysocki – Ustawowy obowiązek odmowy przyjęcia skargi na wyrok sądu odwoławczego. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 6 września 2019 r., V KS 35/19 , str. 82 16. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 listopada 2018 r., XVII AmA 55/16; art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) , str. 88 Bartosz Rakoczy – Cywilnoprawne skutki połączenia przyłącza wodociągowego z siecią. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 listopada 2018 r., XVII AmA 55/16 , str. 96 17. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2019 r., I PK 243/17; art. 30 § 21 k.p. , str. 107 Michał Skąpski – Dopuszczalność uzgodnienia w umowie o pracę jedynego terminu wypowiedzenia umowy o pracę przypadającego 31 grudnia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2019 r., I PK 243/17 , str. 115 18. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2017 r., II GZ 466/17; art. 33 § 2 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) , str. 124 Igor Gontarz – Skutek odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dla zaskarżalności postanowienia w tym przedmiocie. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2017 r., II GZ 466/17 , str. 128 19. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2018 r., II OSK 1868/16; art. 16 ustawy z 15.02.1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.); art. 34 ust. 1 Konstytucji RP, art. 619 k.r.o., art. 7 ust. 1 ustawy z 4.02.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432 ze zm.); art. 15 ust. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; Konwencja o Prawach Dziecka (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.) , str. 136 Jacek Jagielski – Kwestia obywatelstwa polskiego osoby, w której akcie urodzenia jako rodzice wskazane są osoby jednopłciowe, z których jednej przypisane jest obywatelstwo polskie. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2018 r., II OSK 1868/16 , str. 151

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights