Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 12/2021 / Dostępność:

63,75 

SKU: 159857 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

98. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2020 r., II FSK 697/18; art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.), art. 34 ustawy z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.), str. 3Maksymilian Pazdan – Prywatnoprawny stan faktyczny zamknięty jako kwestia wstępna dla sprawy podatkowej. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2020 r., II FSK 697/18, str. 3 99. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 19 września 2019 r., I NSK 78/18; art. 494 § 1 i 2 k.s.h, str. 11Marlena Kruszyńska-Kośmicka – Problematyka sukcesji odpowiedzialności za delikt administracyjny w procesie łączenia spółek. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 19 września 2019 r., I NSK 78/18, str. 19 100. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 24 listopada 2016 r., III CSK 35/16; art. 29 ust. 1, art. 46 ust. 2 ustawy z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685), art. 278 § 1, art. 286 k.p.c., str. 24Jan Ciechorski – Umieszczenie pacjenta bez zgody w szpitalu psychiatrycznym na podstawie postanowienia sądu opiekuńczego. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 24 listopada 2016 r., III CSK 35/16, str. 30 101. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 10 grudnia 2020 r., I KK 58/19; art. 233 § 1, 1a, 3 k.k., str. 38Jacek Potulski – Zakres odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1a k.k. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 10 grudnia 2020 r., I KK 58/19, str. 55 102. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 31 marca 2021 r., II KK 422/20; art. 65 § 1 pkt 2, § 2 k.w., str. 63Bolesław Kurzępa – Odpowiedzialność karna za odmowę podania danych osobowych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 31 marca 2021 r., II KK 422/20 ., str. 66103. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 5 grudnia 2019 r., I NSK 1/19; art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275) ., str. 71Grzegorz Materna – Zakaz porozumień polegających na ustalaniu minimalnych cen odsprzedaży. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 5 grudnia 2019 r., I NSK 1/19 ., str. 80 104. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 stycznia 2020 r., I UK 311/18; art. 14 ust. 1, 1a, 2 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.), art. 8, 9 k.p.a., str. 89Monika Smusz-Kulesza – Podleganie ubezpieczeniu chorobowemu po wznowieniu działalności pozarolniczej po ustaniu pobierania zasiłku macierzyńskiego – skutki braku prawidłowego pouczenia przez organ rentowy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 stycznia 2020 r., I UK 311/18, str. 98 105. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2021 r., I OSK 3028/18; art. 16, 28, art. 30 § 4, art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., art. 8 k.c., str. 107Barbara Adamiak – Brak zdolności prawnej jednostki jako przesłanka nieważności decyzji administracyjnej. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2021 r., I OSK 3028/18, str. 114 106. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 września 2020 r., IV SA/Wa 2720/19; art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), str. 119Piotr Korzeniowski – Stosowanie zasad ogólnych prawa ochrony środowiska w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 września 2020 r., IV SA/Wa 2720/19, str. 120 107. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2020 r., I OSK 1207/20; art. 1 ust. 2 i 9, art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 5 pkt 2 ustawy z 31.01.2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2019 r. poz. 303 ze zm.), str. 132Piotr Polak – Wychowanie dziecka jako przesłanka przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2020 r., I OSK 1207/20, str. 146

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.