Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 10/2022 / Dostępność:

66,75 

SKU: 303628 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2022

Spis treści

83. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 1 lipca 2021 r.,  III CZP 36/20; art. 373, art. 397 § 2, art. 3942 § 1, art. 741 § 2 k.p.c., str. 3Andrzej Urbański – Skład sądu właściwy do odrzucenia zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 1 lipca 2021 r., III CZP 36/20, str. 12 84. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 23 października 2020 r.,  I CSK 689/18; art. 118, art. 410 § 2 k.c., str. 23Piotr Bielski – Termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i roszczeń związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 23 października 2020 r., I CSK 689/18, str. 33 85. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 6 kwietnia 2022 r., II KK 52/22; art. 182 § 1, art. 186 § 1 k.p.k., str. 42Dominika Czerniak – Zakazy dowodowe z art. 174 i 186 § 1 k.p.k. a procedura Niebieskiej Karty. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 6 kwietnia 2022 r., II KK 52/22, str. 44 86. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 grudnia 2021 r., II KK 170/21; art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1061 ze zm.), art. 170 § 1 k.p.k., art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm. i uzup.), str. 58Hanna Kuczyńska – Dopuszc, str. 64 87. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 lutego 2021 r., II PSKP 7/21; art. 943 § 1 k.p. art. 23, art. 24 § 1,  art. 448 k.c., art. 27 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), str. 75Helena Szewczyk – Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu naruszenia dóbr osobistych pracownika, którego wrażliwe dane osobowe zostały przekazane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 lutego 2021 r.,  II PSKP 7/21, str. 10488. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 lutego 2021 r., I USKP 12/21; art. 17 ust. 1 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1133 ze zm.), str.  114Wojciech Ostaszewski – Prokonstytucyjna wykładnia art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 lutego 2021 r., I USKP 12/21, str. 127 89. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2022 r.,  II OSK 1124/19; art. 145 § 1 pkt 1 lit. a, c, art. 174 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.); art. 156 § 2, art. 258 § 2 k.p.a., str. 134Wojciech Chróścielewski – Rozpoznanie skargi kasacyjnej mimo pominięcia niektórych przepisów, które powinny zostać w niej przytoczone. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2022 r., II OSK 1124/19, str. 142 90. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2021 r.,  II FSK 1198/21; art. 33a ust. 8 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.); art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.), str. 151Krzysztof Cień – Wydatek poniesiony na spłatę cudzego długu podatkowego a koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2021 r.,  II FSK 1198/21, str. 159 91. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2021 r., I FPS 1/21; art. 76 § 1 pkt 6, art. 70c ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.); art. 1–3, art. 134 § 1 ustawy z 30.08.2019 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 2325 ze zm.), str. 171Wojciech Piątek – Granice kontroli sądowoadministracyjnej w kontekście przedawnienia zobowiązania podatkowego. Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2021 r., I FPS 1/21, str. 172

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.