Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 1/2022

69,42 

SKU: 180077 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Rok publikacji

2022

Spis treści

1. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 marca 2019 r., II CSK 43/18;art. 37 § 1 pkt 1 k.r.o, str. 3Wojciech Górecki – Dopuszczalność udzielania zgody rodzajowej przez małżonka. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 marca 2019 r., II CSK 43/18, str. 13 2. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 22 lipca 2020 r., III CZP 31/19; art. 444 § 1 k.c., str. 22Tobiasz Nowakowski – Wynagrodzenie kosztów nieodpłatnej opieki sprawowanej nad poszkodowanym przez osoby bliskie. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 22 lipca 2020 r., III CZP 31/19, str. 22 3. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2021 r., I ACa 163/20; art. 24 ust. 2, art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 79 ust. 1 pkt 4 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.), str. 29Adrian Niewęgłowski – Rozprowadzanie sygnału z programem radiowym lub telewizyjnym w pokojach hotelowych oraz użyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych gościom hotelowym. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2021 r., I ACa 163/20, str. 37 4. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 29 września 2020 r., V KK 666/19; art. 34 § 3 k.k., art. 57a § 1, art. 64, 65 k.k.w., str. 45Radosław Giętkowski – Uznanie kary ograniczenia wolności za odbytą. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego − Izba Karna z dnia 29 września 2020 r., V KK 666/19, str. 47 5. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 21 listopada 2019 r., II KK 361/18; art. 86 § 1 i 1a, art. 90 § 2 k.k., str. 57Daniel Kwiatkowski – Górne granice łącznych środków karnych. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 21 listopada 2019 r., II KK 361/18, str. 58 6. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 października 2019 r., I UK 194/18; art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.), str. 66Magdalena Paluszkiewicz – Osoby niepodlegające powszechnym ubezpieczeniom społecznym w Polsce. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 października 2019 r., I UK 194/18, str. 717. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 marca 2020 r., I PK 50/19; art. 15 ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.), art. 415, 471 k.c., art. 300 k.p., str. 79Małgorzata Kurzynoga – Odszkodowanie za bezprawne nienawiązanie stosunku pracy ze zwycięzcą konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 marca 2020 r., I PK 50/19, str. 94 8. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2021 r., I OPS 1/20; art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 1 ustawy z 12.03.1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz.U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 ze zm.), art. 129 ust. 5 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), str. 105Marta Romańska – Legitymacja do dochodzenia odszkodowań za ograniczenie prawa własności nieruchomości przez posadowienie na niej urządzeń przesyłowych i przedawnienie tych roszczeń. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2021 r., I OPS 1/20, str. 106 9. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2021 r., III OSK 836/21; art. 41 § 1 pkt 2 ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072), art. 1 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), str. 121Filip Geburczyk – Algorytm służący automatyzacji wyznaczania składów orzekających w sądach powszechnych jako informacja publiczna. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2021 r., III OSK 836/21 ., str. 130 10. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2020 r., IV SA/Wa 2748/19; art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a., str. 137Maciej P. Gapski – Wyłączenie pracownika, który brał udział w wydaniu rozstrzygnięcia uchylonego następnie przez organ odwoławczy lub sąd administracyjny od ponownego orzekania. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2020 r., IV SA/Wa 2748/19 . . . 146 11. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2021 r., I OSK 2870/20; art. 15 zzs4 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 ze zm.), art. 45, art. 31 ust. 3 Konstytucji RzeczypospolitejPolskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.), str. 156Andrzej Paduch – Skierowanie sprawy sądowoadministracyjnej na posiedzenie niejawne na podstawie przepisów ustawy antycovidowej a prawo do jawnego procesu. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2021 r., I OSK 2870/20, str. 168

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.