Promocja!

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych – Nr 4/2019 / Dostępność:

78,75 

SKU: 118752 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

Uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura akt (data) Pozycja zbioru Przedmiot i podstawa prawna str. I FPS 3/18(18 III 2019 r.) 55 Wykonanie obowiązku zawiadomienia pełnomocnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego art. 70c i art. 70 § 6 pkt 1 o.p. 11 Orzeczenia składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura akt (data) Pozycja zbioru Przedmiot i podstawa prawna str. I FSK 1237/17(23 IV 2018 r.) 56 Warunek skutecznego złożenia przez jednostkę samorządu terytorialnego deklaracji korygującej rozliczenie w zakresie podatku od towarów i usług art. 86 ust. 1 ustawy o VAT; art. 23 w zw. z art. 12 u.s.z.r. 34 I FSK 255/17(23 IV 2018 r.) 57 Przedłużenie terminu zwrotu podatku od towarów i usług art. 6 i art. 87 ust. 2 ustawy o VAT 55 Orzeczenia zwykłego składu sądu Sygnatura akt (data) Pozycja zbioru Przedmiot i podstawa prawna str. II FSK 164/15(2 III 2017 r.) 58 Odpowiednie stosowanie instytucji przedawnienia zobowiązania podatkowego do wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych art. 33 ust. 4a, art. 49 ust. 1 u.r.z.s.; art. 70 ust. 1 o.p. 71 II FSK 928/15(28 IV 2017 r.) 59 Wpisanie zmiany statutu do Krajowego Rejestru Sądowego jako warunek skutecznej zmiany roku obrotowego spółki komandytowo-akcyjnej art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie u.p.d.o.p., u.p.d.o.f. oraz ustawy o podatku tonażowym 85 II FSK 1609/15(6 VII 2017 r.) 60 Zaliczenie wydatków nabycia lokalu mieszkalnego do kosztów uzyskania przychodu z tytułu jego sprzedaży art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f.; art. 11 z.p.s. 95 II FSK 2649/15(13 X 2017 r.) 61 Dobro dziecka jako przesłanka zastosowania złagodzonych trybów zamówień publicznych art. 5 ust. 1a p.z.p. 109 II FSK 1258/14(19 XII 2017 r.) 62 Świadczenie przez operatora powszechnego usług polegających na przyjmowaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich art. 57 § 5 pkt 2 k.p.a.; Prawo pocztowe 132 II FSK 131/16(1 II 2018 r.) 63 Warunki zwolnienia z obowiązku zachowania trwałości operacji art. 57 ust. 1 i 5 rozporządzenia nr 1083/2006 137 II OSK 994/16(13 II 2018 r.) 64 Wydatki na budowę własnego lokalu mieszkalnego art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d/ u.p.d.o.f. 158 I GSK 120/16(15 II 2018 r.) 65 Wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza art. 2 pkt 37aa p.f. 174 II FSK 488/16(6 III 2018 r.) 66 Legitymacja do wniesienia skargi na uchwały rady gminy o ustaleniu miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową art. 17 ust. 5 u.p.o.l. 180 I OSK 905/16(9 III 2018 r.) 67 Wyłączenie możliwości wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej art. 207 ust. 9 u.f.p. 190 I FSK 1025/16(12 IV 2018 r.) 68 Interes prawny do żądania wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji o podziale nieruchomości art. 96 ust. 1 u.g.n. 207 II OSK 2674/17(18 IV 2018 r.) 69 Skutek stwierdzenia przez sąd administracyjny nieważności planu miejscowego art. 28 ust. 2 u.p.z.p. 215

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.