Promocja!

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych – Nr 3/2023

Original price was: 129,00 zł.Current price is: 96,75 zł.

Na stanie

SKU: 435214 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

Uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura akt(data) Pozycjazbioru Przedmiot i podstawa prawna Str.   II GPS 1/22(17 I 2023 r.) 35 Zwrot kosztów w sprawie o wznowienie postępowania zakończonego  orzeczeniem NSAart. 276 p.p.s.a. 7   Orzeczenia zwykłego składu sądu Sygnatura akt(data) Pozycjazbioru Przedmiot i podstawa prawna Str. VII SA/Wa 2608/21(15 III 2022 r.) 36 Sposób ustalenia ilości pobranych wód podziemnych bez pozwolenia wodnoprawnegoart. 272 ust. 1 i art. 281 ust. 4 Prawa wodnego 35 IV SA/Po 395/22(25 VIII 2022 r.) 37 Udostępnienie przez organy administracji publicznej rejestrów i dokumentów rzeczoznawcy majątkowemu art. 155 ust. 1 i 3 u.g.n., art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. 50 II OSK 57/22 (6 IX 2022 r.) 38 Termin do uzupełnienia braków formalnych wniosku art. 58, art. 59 i art. 64 § 2 k.p.a. 59 I FSK 2024/17(8 IX 2022 r.) 39 Dopuszczalność pozbawienia statusu rolnika zryczałtowanego jednego z małżonkówwspólnie prowadzących działalność rolniczą w ramach jednego gospodarstwa przy wykorzystaniu majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową art. 15 ust. 4 i 5 ustawy o VAT 81 II GSK 2034/18(8 IX 2022 r.) 40 Sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorcę przy użyciu środków komunikacjielektronicznej art. 18 ust. 7 pkt 6, art. 18 ust. 10 pkt 2, art. 96 u.w.t.p.a. 91 III FSK 763/22(21 IX 2022 r.) 41 Organ uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej dotyczącej opłaty od środkówspożywczych art. 13 § 2 pkt 4 o.p., 106 I FSK 1611/19(27 IX 2022 r.) 42 Wykreś lenie z rejestru podatników VAT art. 96 ust. 9a pkt 5 ustawy o VAT, art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. 112 II OSK 1482/21(12 X 2022 r.) 43 Lokalizacja farmy fotowoltaicznej art. 61 ust. 3 u.p.z.p. 122 I GSK 1557/22(21 X 2022 r.) 44 Odmowa udzielenia dotacji na sfi nansowanie zadania w zakresie nieobjętym umowąart. 70a ust. 6 zd. drugie ustawy – Karta Nauczyciela, art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. 131 II OSK 3637/19(9 XI 2022 r.) 45 Normy odległościowe w zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniemna budowę § 40 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 136 III OZ 695/22(18 XI 2022 r.) 46 Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu wniosku o wymierzenie organowi grzywnyart. 194 § 1 pkt 10 p.p.s.a. 141 II FSK 614/20(22 XI 2022 r.) 47 Wypłaty należności licencyjnych przez spółkę a zwolnienie od podatku dochodowegoart. 21 ust. 3 u.p.d.o.p. 147 II FSK 1110/20(22 XI 2022 r.) 48 Zwolnienie z opodatkowania dochodów marynarzy będących polskimi rezydentami podatkowymi art. 14 ust. 3 i art. 22 ust. 1 lit. d/ Konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiauchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 154 III FSK 3520/21(6 XII 2022 r.) 49 Podatek od nieruchomości urządzeń budowlanych niebędących obiektami budowlanymiart. 2 ust. 1 u.p.o.l., art. 3 pkt 1 i 9 Prawa budowlanego 162 II GSK 1183/19(8 XII 2022 r.) 50 Kontrola wykonywania obowiązków przez rzeczoznawcę majątkowego art. 175ust. 1 u.g.n. 181

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0004:202303

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights