Promocja!

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych – Nr 3/2021 / Dostępność:

87,75 

SKU: 151431 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

  Uchwały składu siedmiu sędziówNaczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura akt(data) Pozycjazbioru Przedmiot i podstawa prawna Str. II OPS 6/19(30 XI 2020 r.) 35 Niedopuszczalność wystąpienia przez WSA o podjęcie uchwały art. 269 § 1 p.p.s.a. 9 I OPS 1/20(22 II 2021 r.) 36 Odszkodowanie dla spadkobiercy właściciela nieruchomości, na których przeprowadzano urządzenia techniczne itp. art. 129 ust. 5 pkt 3 u.g.n.; art. 36 ust. 1 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości 36 Orzeczenia zwykłego składu sądu Sygnatura akt(data) Pozycjazbioru Przedmiot i podstawa prawna Str.  II OSK 1765/19(21 IV 2020 r.) 37   Sprostowanie drobnych błędów pisarskich w tytule wykonawczym art. 113 § 1 k.p.a. w zw. z art. 18 u.p.e.a. 54  II GZ 221/20(11 VIII 2020 r.) 38   Termin do zaskarżenia decyzji w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji art. 103 ust. 5 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 60   II OSK 314/20(28 VIII 2020 r.)  39  Zwolnienie od opłaty za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych art. 268 ust. 2 ustawy – Prawo wodne 68   I FSK 1934/17(7 X 2020 r.)  40  Skarga na czynności polegające na zawiadomieniu pisemnym przez organ podatkowy składającego korektę o jej bezskuteczności art. 81b § 2 o.p.; art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. 82  I GSK 523/18(15 X 2020 r.)  41  Naliczanie odsetek za zwłokę w sprawie nałożenia kary pieniężnej za nieterminowe wydanie decyzji lokalizacyjnej art. 54 § 1 pkt 3 o.p.; art. 35 § 3 k.p.a. 89   I FSK 267/18(16 X 2020 r.) 42   Zakres zarzutów skargi a zarzuty zgłaszane w późniejszych pismach procesowych art. 141 § 4 p.p.s.a. 101   I OSK 1094/20(30 X 2020 r.) 43  Skarga na rozstrzygnięcie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. 111   I GSK 873/17(5 XI 2020 r.) 44   Zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych art. 31b ust. 6 pkt 3 lit. b/ i c/ u.p.a. 121   II GSK 932/20(10 XI 2020 r.) 45   Odmowa wydania zgody na refundację leku w imporcie docelowym art. 39 ust. 3e pkt 5 ustawy o refundacji leków; art. 4b Prawa farmaceutycznego 133   I FSK 460/20(18 XI 2020 r.)  46  Wznowienie postępowania a orzeczenie TSUE opublikowane przed wydaniem prawomocnegoorzeczenia sądu krajowego art. 272 § 3 p.p.s.a. 154   I FSK 1930/19(24 XI 2020 r.)  47  Odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od zakupów inwestycyjnych art. 86 ust. 2a–2h u.p.t.u.  159  I GSK 980/20(9 XII 2020 r.)  48  Czas trwania kontroli a pojęcia: mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca oraz średni przedsiębiorca art. 92a u.s.u.s.; art. 7 Prawa przedsiębiorców 169   I GSK 1411/20(16 XII 2020 r.)  49  Opłata paliwowa od gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. aa/ u.p.a.; art. 37k ust. 1 oraz art. 37l ust. 1 ustawy o autostradach płatnych 176  II OZ 1152/20(19 I 2021 r.)  50  Wstrzymanie wykonania decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do kraju art. 329a § 1 ustawy o cudzoziemcach; art. 13 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/115/WE; art. 61 § 3 p.p.s.a. 186   I FSK 1703/20(28 I 2021 r.)  51  Obowiązki prawnopodatkowe związane z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych a zakres postępowania interpretacyjnego art. 14b i nast. o.p. 192         

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.