Promocja!

ISBN

Original price was: 105,00 zł.Current price is: 78,75 zł.

Na stanie

SKU: 115220 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

Orzeczenia zwykłego składu sądu Sygnatura akt (data) Pozycja zbioru Przedmiot i podstawa prawna str. II FSK 164/15(2 III 2017 r.) 36 Preferencyjne opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fi zycznych osoby samotnie wychowującej dziecko art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f. 9 II FSK 928/15(28 IV 2017 r.) 37 Sukcesja prawa do nadpłaty i żądanie wszczęcia postępowania w sprawie jej stwierdzenia art. 97 § 1 o.p. 20 II FSK 1609/15(6 VII 2017 r.) 38 Świadczenie pokrywające koszty utrzymania pełnoletniego podopiecznego rodziny zastępczej w trakcie przerwy w kontynuowaniu nauki art. 37 ust. 2 pkt 1 u.w.r. 29 II FSK 2649/15(13 X 2017 r.) 39 Brak formalny wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego art. 64 § 2 k.p.a., art. 3 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 37 II FSK 1258/14(19 XII 2017 r.) 40 Obowiązek składania informacji o zakładzie (oddziale) posiadanym przez podatnika na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego niż właś ciwa dla jego siedziby art. 28 ust. 1 u.p.d.o.p. 43 II FSK 131/16(1 II 2018 r.) 41 Sprzeciw od postanowienia w przedmiocie prawa pomocy art. 191 i art. 206 § 1 p.p.s.a. 49 II OSK 994/16(13 II 2018 r.) 42 Głębia dokowa a podatek od nieruchomości art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. 52 I GSK 120/16(15 II 2018 r.) 43 Żądanie wszczęcia postępowania wniesione przez osobę niebędącą stroną art. 165a § 1 o.p. 62 II FSK 488/16(6 III 2018 r.) 44 Zasady wyboru projektów w konkursie o dofinansowanie ze środków budżetu UE art. 37 ustawy wdrożeniowej 71 I OSK 905/16(9 III 2018 r.) 45 Sprzeciw od decyzji w sprawach postanowień kasatoryjnych w postępowaniu administracyjnym art. 138 § 2 w zw. z art. 144 k.p.a. 87 I FSK 1025/16(12 IV 2018 r.) 46 Stwierdzenie przez sąd administracyjny nieważności uchwały zarządu powiatu uchylonej przez zarząd przed wydaniem wyroku art. 147 § 1 p.p.s.a. 93 II OSK 2674/17(18 IV 2018 r.) 47 Limit kwotowy określający prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług art. 113 ust. 1 u.p.t.u. 99 II FSK 164/15(2 III 2017 r.) 48 Wysokość podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży nieruchomości art. 6 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c. 109 II FSK 928/15(28 IV 2017 r.) 49 Obowiązek rady gminy uzasadnienia uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę art. 24 ust. 4 i 5 u.z.z.w. 122 II FSK 1609/15(6 VII 2017 r.) 50 Dopuszczalny nacisk osi pojazdu nienormatywnego art. 2 pkt 35a p.r.d. 130 II FSK 2649/15(13 X 2017 r.) 51 Dopuszczalność wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego za okres jednego roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej art. 95 pkt 1 u.s.w.ż.z. 142 II FSK 1258/14(19 XII 2017 r.) 52 Forma rozstrzygnięcia o nieważności wyroku na podstawie art. 172 p.p.s.a. art. 172 p.p.s.a. 162 II FSK 131/16(1 II 2018 r.) 53 Opłacenie skargi kasacyjnej od postanowienia odrzucającego skargę, od której zaniechano poboru opłaty art. 222 p.p.s.a. 169 II OSK 994/16(13 II 2018 r.) 54 Wstrzymanie wykonania uchwały KRS art. 388 § 1 k.p.c. 171

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights