Promocja!

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych – Nr 2/2023

Original price was: 129,00 zł.Current price is: 96,75 zł.

Na stanie

SKU: 420520 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

Uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura akt(data) Pozycjazbioru Przedmiot i podstawa prawna Str.   III FPS 2/22 (10 X 2022 r.) 16 Przesłanki opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji, punktów redukcyjnych, redukcyjno-pomiarowych i  pomiarowych art.  1a ust.  1 pkt  2 u.p.o.l. w  zw. z  art.  3 pkt 1 lit. b/ i pkt 3 p.b 11   Orzeczenia składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura akt(data) Pozycjazbioru Przedmiot i podstawa prawna Str. I FSK 2223/18 (6 XII 2022 r.) 17 Wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki osobowej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą art.  93a §  1 i  art.  93a §  2 pkt  2, art.  133 § 1, art. 112 § 1 o.p. 31 Orzeczenia zwykłego składu sądu Sygnatura akt(data) Pozycjazbioru Przedmiot i podstawa prawna Str. II GSK 202/19 (2 VI 2022 r. 18 Możliwość zaskarżenia odmowy przedłużenia czasu trwania egzaminu adwokackiego §  9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z  dnia 17  grudnia 2013  r. w  sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego 47 II OSK 1109/21 (7 VI 2022 r.) 19 Zakres stosowania art. 79a k.p.a. w postępowaniu o  udzielenie cudzoziemcowi ochrony międzynarodowej art.  79a k.p.a. w  zw. z  art.  41 pkt  1 i  2 ustawy o  udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP 56 III OSK 4774/21 (22 VI 2022 r.) 20 Skarga nadzwyczajna w  sprawie o  naruszenie interesu prawnego osoby prywatnej a informacja publiczna art. 1 ust. 1 u.d.i.p. 60 II GSK 265/19 (28 VI 2022 r.) 21 Kryteria naruszenia zasady tajemnicy korespondencji art. 41 p.p. 70 III OSK 4314/21 (15 VII 2022 r.) 22 Przesłanka szczególnych okoliczności w  postępowaniu o  przyznanie renty rodzinnej w drodze wyjątku art. 83 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS 77 III FSK 2681/21 (2 VIII 2022 r.) 23 Podstawa prawna przywrócenia opodatkowania wniesienia wkładu pieniężnego do spółki kapitałowej art. 6 ust. 9 pkt 4 u.p.c.c 85 II GSK 554/19 (2 VIII 2022 r. 24 Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej a zasady wolnej konkurencji art. 99 ust. 3 pkt 2 p.f. 101 II GSK 457/19 (11 VIII 2022 r.) 25 Możliwość wydawania przez Prezesa NBP kilkukrotnych opinii w  sprawie o  wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych art. 60 ust. 3 i art. 61a u.p.; art. 106 k.p.a 111 I FSK 83/18 (23 VIII 2022 r.) 26 Opodatkowanie podatkiem od towarów i  usług przeniesienia – na podstawie specustawy drogowej – własności nieruchomości gruntowej wchodzącej w  skład gospodarstwa rolnego art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u 122 III OSK 1186/21 (24 VIII 2022 r.) 27 Skutki prawne przejęcia nieruchomości pod budowę zbiornika retencyjnego art. 12 ust. 4 specustawy drogowe 134 II OZ 459/22 (30 VIII 2022 r. 28 Braki formalne skargi sporządzonej przez profesjonalnego pełnomocnika art.  37 §  1 w  zw. z  art.  46 §  3, art.  49 i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. 148 II OSK 1435/22 (30 VIII 2022 r. 29 Zaskarżenie odmowy wydania wizy krajowej w celu zezwolenia na pracę art. 60 ust. 1 pkt 6 u.c. i art. 58 § 1 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt 4 p.p.s.a 159 II OZ 440/22 (27 IV 2022 r. 30 Uprawnienie organizacji społecznej do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na postanowienie o  odmowie wszczęcia postępowania art. 50 § 1 p.p.s.a., art. 61a § 1 k.p.a. 165 III OSK 1529/21 (2 IX 2022 r.) 31 Władztwo administracyjne a  obowiązek udostępnienia informacji publicznej art. 1 ust. 1 u.d.i.p. 173 II FSK 3240/19 (9 IX 2022 r.) 32 Koszty uzyskania przychodu z  tytułu wniesienia akcji do spółki osobowej przekształconej w spółkę kapitałową art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. 185 II FSK 235/20 (6 X 2022 r.) 33 Sposób ustalenia kosztów finansowania dłużnego art. 15c ust. 12 u.p.d.o.p 191 I FSK 1001/21 (13 X 2022 r. 34 Przesłanki przekazania postępowania podatkowego naczelnikowi urzędu celno-skarbowego art. 18d § 1 o.p. 204

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0004:202302

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights