Promocja!

Ochrona danych osobowych w marketingu i sprzedaży / (Nakład wyczerpany)

119,20 

Agnieszka Mencel, Bohdan Widła, Jakub Kowal, Karol Kozieł, Mateusz Franke, Michał Czerniawski, Mirosław Gumularz, Patrycja Kozik, Tomasz Izydorczyk

Opis

Książka swoim zakresem obejmuje stosowanie RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów mających związek z ochroną danych osobowych, takich jak ustawa o świadczeniu usług elektronicznych i ustawa – Prawo telekomunikacyjne, uwzględniając także projektowane przepisy w tym zakresie. Książka skierowana jest do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe zarówno jako administratorzy danych, jak i podmioty przetwarzające (tzw. „procesorzy”), prowadzących działalność marketingową lub sprzedażową. Spotka się także z zainteresowaniem pracowników tych podmiotów (w szczególności działów zajmujących się marketingiem lub sprzedażą), ale także radców prawnych, adwokatów doradzających na co dzień podmiotom ze wskazanych branży, czy chcącym zdobyć lub poszerzyć swoją specjalizację. Jest ona także idealnym źródłem wiedzy dla osób, które pełnią funkcję inspektorów ochrony danych w podmiotach prowadzących działalność marketingową lub sprzedażową.
Największe atuty niniejszej publikacji to:

skupienie na specyficznych problemach dotyczących marketingu i sprzedaży – książka opisuje wszystkie kluczowe wymagania RODO w zakresie marketingu i sprzedaży,
omówienie kwestii praktycznych – książka nie omawia wyłącznie przepisów dotyczących przetwarzania danych w marketingu i sprzedaży, a skupia się na omówieniu problemów praktycznych z którymi na co dzień zmagają się administratorzy i podmioty przetwarzające działające w branży marketingu i sprzedaży,
przystępny język – pozwala zrozumieć wymagania RODO i innych przepisów osobom bez prawniczego wykształcenia,
autorzy – prawnicy, praktycy ochrony danych osobowych, a jednocześnie wykładowcy akademiccy,
przykłady, tabele i schematy – ułatwiają one zrozumienie niektórych wyjątkowo trudnych zagadnień.

Celem publikacji jest przedstawienie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych specyficznych dla marketingu i sprzedaży. Autorzy skupiają się na problemach specyficznych dla tych obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii, które od lat budzą wątpliwości np. relacja przepisów o ochronie danych osobowych do regulacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Autorzy nie unikają omawiania kwestii trudnych i budzących wątpliwości, a także problemów, które w dotychczasowej literaturze (także europejskiej) nie są jeszcze dostatecznie wyjaśnione, np. problem profilowania, modele współadministrowania, kwestia zapłaty danymi osobowymi, wykorzystanie baz danych i wizerunku w kontekście RODO, prowadzenie konkursów i loterii, czy problem screen scrapingu bądź procesów przetwarzania danych w ramach portali społecznościowych. Istotne jest to, że autorzy biorą pod uwagę także kierunki zmian w prawie europejskim (np. w zakresie projektu rozporządzenia ePrivacy). Celem publikacji jest przedstawienie omawianych zagadnień w możliwie praktyczny sposób (z uwzględnieniem przykładów, tabel etc.). Jednocześnie autorzy nie unikają szczegółowej analizy omawianych problemów.
Publikacja zawiera:

określenie kluczowych wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach marketingu i sprzedaży,
liczne przykłady stanów faktycznych, których celem jest zobrazowanie omawianych problemów,
uwzględnienie dotychczasowej literatury, poglądów, orzecznictwa, a także wytycznych i rekomendacji organów regulacyjnych (w tym GIODO/UODO, UKE, UOKiK itp.),
omówienie niezwykle skomplikowanych relacji zachodzących pomiędzy przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) a regulacjami innych gałęzi prawa, w szczególności prawa autorskiego, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Z niniejszej książki Czytelnik m.in. dowie się:

jak identyfikować procesy przetwarzania danych w obszarze marketingu i sprzedaży,
na jakiej podstawie prawnej można przetwarzać dane w tych obszarach, w szczególności, gdy konieczne jest pozyskiwanie zgody (np. na marketing telefoniczny),
jakie procesy przetwarzania danych w ramach marketingu i sprzedaży wyłączone są spod RODO,
jakie role może pełnić podmiot prowadzący działalność marketingową lub sprzedażową oraz jakie wymogi powinien spełnić w tym zakresie,
czym jest i kiedy będzie miało miejsce współadministrowanie danymi osobowymi,
jakie zgody należy zebrać, by legalnie prowadzić działalność marketingową,
jak formułować treść zgód, gdy ich pozyskanie okaże się niezbędne,
jakie ograniczenia dotyczą nowoczesnych mechanizmów wykorzystania danych do celów marketingowych,
jakie wymogi dotyczą przetwarzania danych osobowych w akcjach promocyjnych,
jak identyfikować i eliminować źródła ryzyka (zagrożenia) naruszenia praw lub wolności w ramach marketingu,
jak zgodnie z prawem o ochronie danych, a także autorskim i cywilnym legalnie wykorzystywać wizerunek,
na czym polega specyfika przetwarzania danych osobowych w ramach portali społecznościowych,
jak wykorzystać funkcję haszującą w marketingu,
czym jest i jak rozstrzygać problemy dotyczące tzw. screen scrapingu,
jak przeprowadzić due dilligence w toku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
jak identyfikować kluczowe role w ramach przetwarzania danych (tj. administrator danych, współadministrator danych, podmiot przetwarzający),
w jaki sposób legalnie ujawniać dane osobowe swoich pracowników, klientów w ramach współpracy biznesowej,
jak zgodnie z RODO korzystać z baz danych, w szczególności marketingowych,
jaka jest przyszłość i możliwe kierunki zmian regulacji dotyczącej e-prywatności w sieci (projekt rozporządzenia ePrivacy).

Informacje dodatkowe

Waga 600 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Nakład wyczerpany

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

370

ISBN

978-83-8158-235-3

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.