Promocja!

Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania

127,20 

Mariusz Pigulski

SKU: 20543 Kategorie: , , ,

Opis

Podręczne, niezawodne i poparte licznymi przykładami źródło wiedzy w codziennej pracy działów kadrowo-płacowych.
Publikacja niezbędna dla pracodawców i specjalistów ds. płac w ich codziennej pracy, która w narzędziowy, praktyczny i zrozumiały sposób, uwzględniając najnowsze wskaźniki, orzeczenia sądowe i stanowiska organów urzędowych, przedstawia zasady obliczania wynagrodzenia w różnych, również nietypowych sytuacjach występujących w praktyce.
Czytelnik znajdzie w niej odpowiedzi, których nie dostarczają powszechnie obowiązujące przepisy prawne i odkryje rozwiązania problemów, których nie udaje się wyjaśnić przy pomocy programu płacowego. Książka zawiera kompleksowe opracowania na temat naliczania płac, wiele przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia, przykładowe listy płac oraz zbiór aktów prawnych związanych z tematyką rozliczania wynagrodzeń.
Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w sposób zgodny z prawem nie jest proste. Dodatkowe trudności powstają w związku z częstymi zmianami przepisów, nowymi opiniami organów kontrolujących i niejednokrotnie odmiennymi interpretacjami.
Nabywając niniejszą książkę, Czytelnik otrzyma:

15 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac,
wiele praktycznych rozwiązań, procedur i przykładów obliczeń,
przykładowe listy płac,
zestawienia tabelaryczne składników wynagrodzeń w podstawie obliczania świadczeń ze stosunku pracy,
zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń.

W najnowszym wydaniu książki uwzględniamy ważne zmiany prawne, orzeczenia sądów i stanowiska organów, m.in.:

zmiany w rozliczaniu list płac przewidziane w Polskim Ładzie, w tym:

nową skalę podatkową i podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie stawka podatku w wysokości 32%,
podwyższenie do poziomu 30 000 zł kwoty wolnej od podatku, co skutkuje wyższą kwotą zmniejszającą miesięczne zaliczki podatkowe na mocy PIT-2,
wprowadzenie ulgi dla tzw. klasy średniej,
likwidację możliwości odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
zmianę reguł obniżania składki zdrowotnej do wysokości podatku,
dodanie nowych przepisów, na mocy których podmiot zatrudniający nie będzie pobierał podatku na wniosek podatnika (np. zleceniobiorcy),
nowe ulgi podatkowe: ulgę na powrót dla podatników osiedlających się w Polsce, ulgę dla podatników z co najmniej czwórką dzieci, ulgę dla pracujących emerytów,
objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie,
nowe kryteria ustalania wysokości nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych;

modyfikacje reguł ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, obowiązujące od 2022 r.;
skutki w podatku zwrotu kosztów zakupu i używania przez pracowników własnego sprzętu przy pracy zdalnej w czasie COVID-19;
zasady stosowania zwolnienia podatkowego „ulga dla młodych” i nowych zwolnień wprowadzonych w Polskim Ładzie, w tym reguły prawidłowego sporządzania listy płac za miesiąc, w trakcie którego łączny przychód zatrudnionego przekroczył w roku poziom 85 528 zł;
skutki wydania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej nr DD3.8201.1.2018 z 15.9.2020 r. w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego oraz interpretacji ogólnej nr DD3.8201.1.2020 z 11.9.2020 r. w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych;
sposób prawidłowego rozliczania w 2022 r. wpłat do PPK;
sposób ustalania w praktyce kwot wolnych od potrąceń w przypadku umów cywilnoprawnych;
podwyższenie od 2022 r. minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia i umów o świadczenie usług oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę (i związane z tym nowe stawki dodatku za godziny nocne, nowe kwoty wolne od potrąceń, minimalna podstawa zasiłku chorobowego itp.);
nowe wskaźniki na 2022 r., takie jak np. współczynnik ekwiwalentowy czy kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek ZUS.

Książka omawia również skutki przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z 7.1.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 28), które wprowadziło nowy mechanizm pobierania zaliczek na podatek. Przewiduje ono m.in. zasadę, że w przypadku pracowników i zleceniobiorców uzyskujących miesięczny przychód nie wyższy niż 12 800 zł, pracodawca pobiera zaliczkę podatkową obliczoną zgodnie z przepisami obowiązującymi 31.12.2021 r. w sytuacji, gdy okaże się ona niższa od zaliczki skalkulowanej wedle reguł obowiązujących w 2022 r.
Najważniejsze zalety prezentowanej publikacji:

Przykłady obliczeń krok po kroku – wszystkie zagadnienia wzbogaciliśmy przykładami obliczeń, dzięki czemu prawidłowo ustalisz potrzebne kwoty.
Gotowe schematy postępowania – szybciej wykonasz swoje obowiązki, korzystając z gotowych schematów działania.
Rozwiązania nietypowych problemów – prezentujemy trudne problemy, których nie rozwiążesz przy użyciu programu płacowego.
Stanowiska i interpretacje organów: MRiPS, PIP – w jednym miejscu zebraliśmy wszystkie najważniejsze stanowiska urzędowe dotyczące rachuby płac.
Wzory dokumentów płacowych – przygotuj własne listy płac, pisma, oświadczenia, korzystając z gotowych wzorców.
Zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń – ujednolicone teksty ustaw i rozporządzeń na 2022 r. to sposób na szybkie znalezienie właściwej podstawy prawnej.

W tej książce znajdziesz tylko praktyczne informacje. Prezentujemy problemy zgłaszane przez czytelników, teorię ograniczając do minimum. Odpowiedzi poparte wskazówkami z praktyki i interpretacjami organów urzędowych oraz orzecznictwem pomogą Ci w sprawnym prowadzeniu rachuby płac.
Dzięki publikacji Czytelnik dowie się:

Jak bardzo Polski Ład komplikuje rozliczanie list płac?
Jak w praktyce stosować ulgę dla tzw. klasy średniej, mającą rekompensować pracownikom likwidację możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku?
W jaki sposób od 2022 r. należy obniżać składkę na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki podatkowej?
Czy nowe zwolnienia z podatku w postaci „ulgi na powrót”, „ulgi dla rodzin” i „ulgi dla emerytów” zerują nie tylko podatek, ale również składkę zdrowotną?
Kiedy w 2022 r. nie trzeba pobierać podatku od umów zlecenia?
Co zmieniono w zasadach stosowania kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek?
Jak po zmianach rozliczać wynagrodzenia członków zarządu?
W jakim zakresie od 2022 r. zmieniono reguły kalkulowania świadczeń chorobowych?
Jakie są zasady stosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% w świetle wydanej przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej nr DD3.8201.1.2018 z 15.9.2020 r.?
W jaki sposób wyliczać zaliczki na podatek w 2022 r. w miesiącu, w którym dochód zatrudnionego przekracza próg podatkowy?
Kiedy powstaje przychód z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę i jak te wpłaty prawidłowo rozliczać na liście płac?
W jaki sposób dokonywać potrąceń z wynagrodzenia przysługującego w ramach umowy zlecenia i umów o podobnym charakterze?
Jak obliczyć kwotę netto niskiego wynagrodzenia pracownika?
Jak wyznaczać podstawę urlopową i ekwiwalentową w nietypowych sytuacjach i jaka jest różnica między ustalaniem wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu?
Jak rozliczać popularne świadczenia pozapłacowe oferowane zatrudnionym osobom?
Jak rozliczać w zakresie składek ZUS i podatku pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?
Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca?
Które składniki można wliczyć do minimalnego wynagrodzenia?
Czy za pracę w niedzielę należą się pracownikowi dwa dodatki?
Jak prawidłowo wyliczać wynagrodzenie przestojowe?
Jaką procedurę zastosować w przypadku zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia?
Które nagrody wliczamy do podstawy świadczeń chorobowych?
Jak potrącać zobowiązania alimentacyjne, komornicze i dobrowolne w miesiącu, w którym pracownik otrzymuje zarówno wynagrodzenie za pracę, jak i należności za chorobę (w tym zasiłek)?
Czy ze świadczeń z ZFŚS można dokonywać potrąceń?
Jak powinno wyglądać ustalanie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca?
W jaki sposób kalkulować pracownikowi wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
Jak liczyć wynagrodzenie w miesiącu, w którym pracownik odbiera nadgodziny?
Jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie pracownika, który w danym miesiącu miał zwolnienie lekarskie na wszystkie dni robocze z wyjątkiem wolnych weekendów?
Czy pomniejszać pensję, gdy pracownik z powodu choroby przepracował tylko część miesiąca, ale jednocześnie wypracował obowiązujący go w tym miesiącu pełny wymiar czasu pracy?
Jakie są reguły ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego zleceniobiorców?

Jeżeli w Państwa pracy pojawią się pytania dotyczące m.in.:

stosowania w praktyce nowych rozwiązań wprowadzonych w Polskim Ładzie,
ustalania wynagrodzenia w nietypowych sytuacjach,
wyznaczania nowego terminu wypłaty,
rozliczania godzin nadliczbowych,
rekompensowania pracy w niedziele i święta,
wypłaty wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
rozliczania pracy w nocy,
wypłaty świadczeń chorobowych,
dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków,
przekroczeń progu podatkowego i składek emerytalno-rentowych,
reguł rozliczania w Polsce podatku i składek ZUS pracowników wysłanych do pracy poza granicami Polski w ramach oddelegowania,

warto skorzystać z gotowych, zamieszczonych w książce rozwiązań.

Informacje dodatkowe

Waga 880 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Dostępny

Rok publikacji
Liczba stron

552

ISBN

978-83-8235-997-8

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.