Promocja!

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Komentarz

399,20 

Ingeborg Schwenzer, Konrad Iwiński, LL.M. (Bazylea)

Opis

Pierwsze wydanie w języku polskim cenionego na całym świecie komentarza do Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Komentarz to polskie wydanie anglojęzycznego Komentarza „Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)”. Jest to najbardziej znany na świecie komentarz wydany w kilku wersjach językowych (m.in. niemieckiej, hiszpańskiej, portugalskiej i tureckiej). Polskie wydanie komentarza przybliża międzynarodowe orzecznictwo oraz doktrynę dotycząca wykładni przepisów Konwencji, co ma szczególne znaczenie w kontekście wymogu autonomicznej wykładni jej postanowień.
Komentarz zawiera dokładne wyjaśnienia do artykułów zawartych w czterech częściach Konwencji.
Część I CISG w szczególności zawiera omówienie:

podmiotowego i przedmiotowego zakresu stosowania Konwencji, ze szczególnym omówieniem różnych rodzajów umów występujących w praktyce;
zasad dokonywania wykładni przepisów Konwencji.

Część II Konwencji reguluje zawarcie umowy, w tym:

zasady zawarcia umowy opierające się na ofercie i jej przyjęciu;
odwołanie oferty i oświadczenia o jej przyjęciu;
złożenie kontroferty;
bieg terminu przyjęcia oferty;
chwilę zawarcia umowy.

Część III zawiera unormowania dotyczące sprzedaży towarów, m.in.:

pojęcie istotnego naruszenia umowy;
obowiązki sprzedającego (dostawa towarów i przekazanie dokumentów), zgodność towarów i roszczenia osób trzecich, środki ochrony prawnej w razie naruszenia umowy przez sprzedającego;
obowiązki kupującego (zapłata ceny, odbiór dostawy), środki ochrony prawnej w razie naruszenia umowy przez kupującego;
przejście ryzyka;
przepisy wspólne dla obowiązków sprzedającego i kupującego (przewidywane naruszenie umowy i dostawy towarów partiami, odszkodowanie, odsetki, zwolnienia od odpowiedzialności, skutki odstąpienia od umowy, zabezpieczenie towarów).

Część IV Konwencji zawiera postanowienia końcowe, odwołujące się do wejścia Konwencji w życie oraz innych zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego publicznego.
Dodatkowo publikacja obejmuje komentarz do konwencji nowojorskiej o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów z 1974 r.
Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla praktyków: sędziów i prokuratorów, adwokatów i radców prawnych oraz do ekonomistów. Będzie on przydatny dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz studentów, a także dla osób poszukujących informacji o orzecznictwie sądów na całym świecie z zakresu Konwencji oraz o poglądach prezentowanych przez najwybitniejszych przedstawicieli doktryny międzynarodowego prawa handlowego.

Informacje dodatkowe

Waga 1840 g
Wymiary 160 × 240 mm
Dostępność

Dostępny

Rok publikacji
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8235-552-9

Liczba stron

1428

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.