Promocja!

Kodeks postępowania karnego. Komentarz

319,20 

Andrzej Sakowicz

SKU: 21129 Kategoria:

Opis

Kodeks postępowania karnego. Komentarz pod redakcją prof. dr. hab. Andrzeja Sakowicza, prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.
Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zagadnień dotyczących:

przepisów ogólnych dotyczących postępowania karnego,
właściwości oraz składu sądu,
stron, obrońców, pełnomocników oraz przedstawicieli społecznych występujących w postępowaniu karnym,
czynności procesowych,
dowodów,
środków przymusu,
postępowania przygotowawczego,
postępowania przed pierwsza instancją,
postępowania dowodowego,
postępowania szczególnego
nadzwyczajnych środków zaskarżenia,
kosztów procesu,
postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych.

Wydanie 10. zawiera omówienie najnowszych zmian KPK, wynikających m.in. z:

ustawy z 5.8.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1855), zmiany dotyczą m.in. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania czy udziału w czynnościach z udziałem skazanych przebywających w zakładach karanych i aresztach śledczych prowadzonych w sposób zdalny przedstawiciela administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego; zmiany wejdą w życie 1.1.2023 r.
ustawy z 11.3.2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655), zmiany dostosowują KPK do nowych regulacji z zakresu obronności; zmiany weszły w życie 23.4.2022 r.;
ustawy z 20.4.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1023), zmiany dotyczą m.in. instytucji listu żelaznego, posiedzenia wstępnego czy doręczania oskarżonym odpisów aktu oskarżenia w postaci elektronicznej, poprzez ich przesłanie na adres poczty elektronicznej; zmiany weszły w życie 22.6.2021 r.

Ponadto uwzględnione zostały zmiany z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2024), która w zakresie KPK wprowadza zmiany dot. m.in. właściwości rzeczowej sądu okręgowego, przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, poręczenia majątkowego, przepadku pojazdu.
Doskonały zespół autorski składający się z naukowców-praktyków gwarantuje zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i praktyczny prezentowanego komentarza.
Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Kodeksie postępowania karnego. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, publikacja wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.
Komentarz adresowany jest w szczególności do praktyków – sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych, stanowi również nieocenioną pomoc dla pracowników naukowych oraz doktorantów i studentów.

Informacje dodatkowe

Waga 2410 g
Wymiary 160 × 240 mm
Dostępność

Dostępny

Rok publikacji
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8291-124-4

Liczba stron

2090

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.