Promocja!

Kodeks postępowania karnego. Komentarz / (Dostępny)

295,20 

Jerzy Skorupka

Opis

Kodeks postępowania karnego. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.
Dzieło to w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

przepisów ogólnych dotyczących postępowania karnego,
właściwości oraz składu sądu,
stron, obrońców, pełnomocników oraz przedstawicieli społecznych występujących w postępowaniu karnym,
czynności procesowych,
dowodów,
środków przymusu,
postępowania przygotowawczego,
postępowania przed pierwsza instancją,
postępowania dowodowego,
postępowania szczególnego
nadzwyczajnych środków zaskarżenia,
kosztów procesu,
postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych.

W 5. wydaniu uwzględniono wszystkie najnowsze zmiany, wynikające m.in. z:

ustawy z 20.4.2021 r., którą zmienione zostały zasady dostępu do akt sprawy po zakończeniu postępowania, zniesiono możliwość udostępniania akt w trybie określonym ustawą o dostępie do informacji publicznej, ponadto zmiany dotyczą: odbioru postanowienia o zastosowaniu wobec zatrzymanego tymczasowego aresztowania, przesłanek zastosowania poręczenia majątkowego oraz instytucji listu żelaznego oraz posiedzenia wstępnego przed rozprawą; zmiana weszła w życie 22.6.2021 r.;
16.12.2020 r., która ustanawia zasadę domniemania wieku pokrzywdzonego; zmiana weszła w życie 9.2.2021 r.;
19.6.2020 r., która dotyczy udziału w posiedzeniu na odległość, ogłoszenia postanowienia lub zarządzenia w przypadku udziału w posiedzeniu na odległość, czasu trwania zatrzymania; zmiana weszła w życie 24.6.2020 r.;
ustawy z 31.3.2020 r., która dotyczy m.in. nieodpłatnego przekazania zajętych przedmiotów mających znaczenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego; zmiana weszła w życie 31.3.2020 r.

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Kodeksie postępowania karnego. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejsza publikacja wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.
Drugie wydanie Komentarza odnoszącego się do kluczowych kwestii związanych z prawem karnym procesowym napisany został przez grono wybitnych Autorów z największych ośrodków naukowych w kraju. Dużym walorem jest fakt, iż reprezentują oni różne ośrodki naukowe i różne pokolenia prawników, co pozwala zapoznać się Czytelnikowi z przekrojowym spojrzenie na dany problem.
Komentarz adresowany jest w szczególności do praktyków (prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów zawodów prawniczych), stanowi również nieocenioną pomoc dla doktorantów i studentów.

Informacje dodatkowe

Waga 1990 g
Wymiary 160 × 240 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8235-215-3

Liczba stron

2296

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.