Promocja!

Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730-1217

Original price was: 299,00 zł.Current price is: 239,20 zł.

Adam Wiśniewski, Anna Barańska, Bartosz Trocha, Janusz Jankowski †, Krystyna Golinowska, Maciej Muliński, prof. UŁ, Magdalena Rośniak-Marczuk, Marcin Białecki, Marcin Kostwiński, Michał Krakowiak, Przemysław Jadłowski, Sławomir Cieślak, Tomasz Strumiłło

Na stanie

Opis

Komentarz uwzględnia stan prawny na grudzień 2018 roku.
Kompleksowe opracowanie przepisów regulujących postępowanie zabezpieczające, egzekucyjne, przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz arbitraż. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.: organów postępowania egzekucyjnego, właściwości organów postępowania egzekucyjnego, tytułów egzekucyjnych, wszczęcia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego, egzekucji:  świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych, z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców, świadczeń alimentacyjnych; jurysdykcji krajowej, zapisu na sąd polubowny, właściwości sądu polubownego. 
Autorzy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w wykładni i stosowaniu tych przepisów, udzielają wielu praktycznych wskazówek co do możliwości stosowania konkretnych rozwiązań prawnoprocesowych. 
Komentarz uwzględnia zmiany KPC, w tym wynikające m.in. z:

ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771), która wprowadziła ok 40 zmian w KPC dotyczących m.in. podmiotów, od których organ egzekucyjny może żądać udzielenia informacji o stanie majątkowym dłużnika, obowiązku komornika pouczenia stron postępowania występujących w sprawie samodzielnie o terminie i sposobie zaskarżenia czynności oraz utrwalania na urządzeniu czynności egzekucyjnych wykonywanych przez komornika – wejście w życie 1.1.2019 r.,
ustawy z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104), która ustanawia 7-dniowy termin od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu po upływie którego bank zobligowany jest przekazać środki z zajętego rachunku dłużnika na rachunek komornika,
ustawy z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 85), która dodaje nowy tytuł XI dotyczący europejskiego nakazu zabezpieczania na rachunku bankowym – wejście w życie 18.1.2017 r.

Ponadto uwzględniono projekt z 8.1.2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Reforma KPC 2019), który m.in.

dopuszcza wydawanie postanowień rozstrzygających o zabezpieczeniu roszczeń i o kwestiach z tym związanych na posiedzeniach niejawnych,
uściśla zasady doręczania postanowień rozstrzygających co do wniosku o zabezpieczenie, 
wprowadza do postepowania zabezpieczającego konstrukcję zażalenia poziomego, 
rozszerza katalog okoliczności tworzących podstawę powództwa opozycyjnego.

Autorzy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w wykładni i stosowaniu tych przepisów, udzielają wielu teoretycznych oraz praktycznych wskazówek co do możliwości i dopuszczalności konkretnych rozwiązań prawnoprocesowych.
Publikacja stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – sędziów i prokuratorów oraz pełnomocników procesowych – adwokatów, radców prawnych, a także dla notariuszy, komorników sądowych oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

Informacje dodatkowe

Waga 2480 g
Wymiary 160 × 240 mm
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Dostępny

Rok publikacji
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8128-567-4

Liczba stron

1976

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights