Promocja!

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz / (Nakład wyczerpany)

295,20 

Andrzej Zieliński †, Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. USz

SKU: 20376 Kategoria:

Komentarz w sposób kompleksowy omawia ustawę z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.), która normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy KPC stosuje się z mocy ustaw szczególnych.
Publikacja przedstawia następujące zagadnienia:

zasady postępowania cywilnego;
właściwość i skład sądu, wyłączenie sędziego;
strony;
koszty procesu;
czynności procesowe;
postępowanie przed sądami pierwszej instancji;
dowody;
orzeczenia;
środki zaskarżenia;
postępowania odrębne;
postępowanie nieprocesowe;
postępowanie zabezpieczające;
postępowanie egzekucyjne;
przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego;
sąd polubowny.

Publikacja stanowi niezbędną pomoc dla pełnomocników procesowych i stron postępowania w sprawach cywilnych, a także aplikantów zawodów prawniczych, przygotowujących się do egzaminu na aplikację.
Komentarz, poza szczegółową analizą przepisów, wskazuje również fundamentalne orzeczenia z punktu widzenia stosowania przepisów KPC w praktyce, uwzględniając aktualny dorobek judykatury i poglądy doktryny.
Kolejne, 11. wydanie komentarza do KPC uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne wprowadzone m.in.:

ustawą z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), związane z wprowadzeniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej; wejście w życie 1.10.2022 r.;
ustawą z 20.5.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1177), dotyczące zaspokojenia roszczeń nabywcy i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o których mowa w art. 1025 KPC; wejście w życie 1.7.2022 r.;
ustawą z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2459 ze zm.), prowadzące do zachowania skutków wszczęcia mediacji (tj. zawieszenie biegu przedawnienia) w odniesieniu do roszczenia objętego wnioskiem o przeprowadzenie mediacji, jeżeli strona wytoczy powództwo w terminie trzech miesięcy, także kiedy strony nie zawarły umowy o mediację, a druga strona nie wyraziła zgody na mediację; wejście w życie 30.6.2022 r.;
ustawą z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2289), dotyczące uchylenia art. 830 KPC, a także określenia zwierząt oraz przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (zagadnienie to do tej pory było normowane przepisami rozporządzenia); wejście w życie 10.1.2022 r.

Komentarz adresowany jest przede wszystkim do sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych oraz dla notariuszy i komorników sądowych. Będzie również przydatny dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, dydaktyków, a także dla osób poszukujących informacji na temat postępowania cywilnego.

Waga 2280 g
Wymiary 160 × 240 mm
Dostępność

Nakład wyczerpany

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8235-213-9

Liczba stron

2192

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Shopping Cart
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights