Promocja!

Kodeks karny. Komentarz

Original price was: 369,00 zł.Current price is: 295,20 zł.

Aleksander Herzog, Aneta Wilkowska-Płóciennik, Anna Walczak-Żochowska, Barbara Kunicka-Michalska, Blanka Julita Stefańska, Jacek Dąbrowski, Jacek Kosonoga, prof. UŁa, Jacek Potulski, prof. UG, Jacek Sobczak, Jan Kulesza, prof. UŁ, Jarosław Warylewski, Jerzy Skorupka, Joanna Mierzwińska-Lorencka, Julia Kosonoga-Zygmunt, Katarzyna Nazar, Michał Leciak, Paweł Daniluk, Radosław Giętkowski, Rafał Janiszowski-Downarowicz, Rajnhardt Kokot, Ryszard A. Stefański, Stanisław Hoc, Teresa Gardocka, prof. SWPS, Tomasz Oczkowski, prof. UMK, Tomasz Przesławski, Violetta Konarska-Wrzosek, Wiesław Kozielewicz, Witold Kutzmann, Wojciech Zalewski, prof. UG, Łukasz Pohl

Na stanie

Opis

Kompleksowe omówienie przepisów Kodeksu karnego. 
Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej KK. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. 
Stan prawny: 1.12.2022 r. z uwzględnieniem ustawy z 7.7.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, wchodzącej w życie 1.10.2023 r.
Publikacja prezentuje dwustan, czyli posiada porównanie przepisu obecnie obowiązującego KK i przepisu po zmianie z 7.7.2022 r., a także komentarze do obu wersji przepisów. Pozwoli to w praktyce prawniczej na ocenę, która wersja przepisu – czy ta stara, czy nowa – jest względniejsza, czyli korzystniejsza w rozumieniu art. 4 KK dla klienta adwokata czy radcy prawnego oraz przygotowanie strategii procesu z uwzględnieniem tego faktu. Taka ocena, jaką należy zastosować regulację – starą czy nową – będzie jeszcze funkcjonowała przez około 2 lata od wejścia w życie ustawy zmieniającej KK z 7.7.2022 r.
Suplement z omówieniem ostatnich zmian Kodeksu karnego wprowadzonych przez ustawę z 17.8.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1834), a także ustawę z 7.7.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postepowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sadów powszechnych, ustawy – Kodeks postepowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1860), które zostały uchwalone już po wydaniu komentarza dostępny do pobrania. Przejdź do suplementu ›
W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

zasad odpowiedzialności karnej;
pojęcia przestępstwa;
systemu stosowanych środków penalnych;
obowiązywania Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej, oraz
katalogu czynów zabronionych stypizowanych w części szczególnej.

Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce.
Wydanie 6. uwzględnia omówienie najnowszych zmian Kodeksu karnego, wynikających z:

obszernej nowelizacji – ustawę z 7.7.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600 ze zm.), zmiany dotyczą m.in. minimalnego i maksymalnego wymiaru kary; kary grzywny i kary ograniczenia wolności; kary łącznej; dyrektyw sądowego wymiaru kary; zaostrzenia odpowiedzialności karnej nieletnich sprawców przestępstw; środków karnych; instytucji tzw. małego świadka koronnego; wprowadzenia do porządku prawnego nowej instytucji – przepadku pojazdu; zmiany wchodzą w życie 1.10.2023 r.;
ustawy z 5.8.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1855), która m.in. poddaje kryminalizacji podawanie informacji o życiu prywatnym funkcjonariuszy organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusza Służby Więziennej, ponadto ma na celu zaostrzenie warunków przedterminowego zwolnienia oraz wprowadza nowe zasady związane z osadzaniem skazanych w jednostkach penitencjarnych; zmiany weszły w życie 1.1.2023 r.;
ustawy z 22.7.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1726), która zaostrza karę za przestępstwa środowiskowe; zmiany weszły w życie 1.9.2022 r.
ustawy z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054), która wprowadza nowy środek karny, czyli zakaz zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów. Sąd będzie mógł orzec pozbawienie praw publicznych w wypadku każdego skazania za korupcję urzędniczą, płatną protekcję, łapownictwo wyborcze, odpłatne fałszerstwo dokumentu urzędowego, odpłatne nadużycie uprawnień kierowniczych oraz utrudnianie lub udaremnianie przetargu; nowelizacja weszła w życie 1.1.2022 r.;
ustawy z 20.4.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1023), która zakłada karanie za uczestnictwo w szkoleniu mogącym umożliwić dokonanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nowelizacja rozszerza zakres rozumienia „szkolenia na potrzeby terroryzmu” o samodzielne zapoznawanie się z treściami, które są rozpowszechniane lub publicznie prezentowane; nowelizacja weszła w życie 22.6.2021 r.;
ustawy z 14.8.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1517), która eliminuje obowiązek zwrotu prawa jazdy przez kierującego do organu w przypadku orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów i zmienia podejście do sposobu liczenia biegu zakazu; nowelizacja weszła w życie 5.12.2020 r.;

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Kodeksie karnym. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.
Komentarz napisany został przez grono wybitnych Autorów z największych ośrodków naukowych w kraju. Dużym walorem jest fakt, iż reprezentują oni różne ośrodki naukowe i różne pokolenia prawników, co pozwala zapoznać się Czytelnikowi z przekrojowym spojrzenie na dany problem.
Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków prawa, w szczególności prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także stanowi nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów.

Informacje dodatkowe

Waga 2300 g
Wymiary 160 × 240 mm
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Dostępny

Rok publikacji
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8291-086-5

Liczba stron

2104

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights