Promocja!

Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–352

319,20 

Adam Olejniczak, Andrzej Janiak, prof. UAM, Aneta Suchoń, prof. UAM, Izabela Czarnota, Jakub Kępiński LL.M, Jakub Pokrzywniak, prof. UAM, Janina Panowicz-Lipska †, Jarosław Grykiel, prof. UAM, Karol Szadkowski, Krzysztof Mularski, prof. UAM, Krzysztof Żok, Leopold Moskwa, prof. UAM, Maciej Gutowski, Maciej Mataczyński, prof. UAM, Maksymilian Saczywko, Marcin Orlicki, prof. UAM, Marcin Sokołowski, prof. UAM, Marian Kępiński †, Paweł Moskwa, Rafał Szczepaniak, prof. UAM, Roman Budzinowski, Tomasz Sokołowski, prof. UAM

Opis

Kompleksowy komentarz do Kodeksu Cywilnego, zawierający wyjaśnienia do art. 1–352 obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe.
Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące:

przepisów wstępnych Kodeksu cywilnego: podmiotów stosunków cywilnoprawnych, zagadnienia retroakcji ustaw, zasady domniemania dobrej wiary, zakazu nadużycia prawa podmiotowego;
osób fizycznych: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; dóbr osobistych i ich ochrony; miejsca zamieszkania i uznania za zmarłego;
osób prawnych oraz przedsiębiorców i ich oznaczeń: tzw. ułomnych osób prawnych, kuratora osoby prawnej, podstawowych zasad prawa firmowego;
mienia: podziału rzeczy na ruchomości i nieruchomości, części składowych rzeczy i przynależności, pożytków z rzeczy;
czynności prawnych i zagadnień takich, jak: zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, warunek, przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura, termin, przedawnienie roszczeń;
własności: treści prawa, nabycia i jego utraty, współwłasności, ochronie własności;
użytkowania wieczystego i ograniczonych praw rzeczowych: użytkowania, służebności gruntowych, służebności osobistych i służebności przesyłu, zastawu i hipoteki;
posiadania: ochrony posiadania, domniemań prawnych związanych z posiadaniem i przeniesienia posiadania.

Publikacja uwzględnia najnowszy stan prawny, poddając wnikliwej analizie nowelizacje wprowadzone do Kodeksu cywilnego od ostatniego wydania, m.in. przez ustawę:

z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, dotyczące umożliwienia potwierdzania umów zawartych przez organ osoby prawnej z przekroczeniem zakresu umocowania oraz uregulowania kwestii dokonania jednostronnej czynności prawnej przez osobę działającą jako organ bez umocowania;
z 24.6.2021 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny ustanawiającej podstawę normatywna dla odpowiedzialności cywilnej za krzywdę członków rodziny poszkodowanego;

oraz zmiany w zakresie prawa cywilnego wynikające z nowych regulacji prawnych, wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, związane m.in. z:

problematyką opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego i podatku od nieruchomości;
przedawnieniem roszczeń, w tym m.in.: trudności dotyczące dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, funkcjonowanie sądów w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związane z tym zawieszenie biegu przedawnienia, nadużycie zarzutu przedawnienia;
przesłanką wystąpienia siły wyższej uzasadniającej generalne zawieszenie lub wstrzymanie rozpoczęcia biegu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych;

a także planowane zmiany wynikające z:

druku sejmowego Nr 1344 dotyczące m.in. zawieszenia biegu terminu przedawnienia co do roszczeń objętych umową o mediację lub objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, a także zmieniające skutki przerwania biegu terminu przedawnienia.

Komentarz został napisany dla osób poszukujących rozwiązania praktycznego problemu prawnego. Na podstawie obserwacji praktyki identyfikuje on problemy i wskazuje rozwiązania w oparciu o wiedzę praktyczną, podbudowaną jednak teoretycznie. Publikacja zawiera szczegółowe omówienie prezentowanych zagadnień z odniesieniem do najbardziej aktualnych poglądów doktryny, a także liczne najnowsze orzecznictwo i jego analizę dokonaną pod kątem potrzeb praktyki. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury ułatwiają zaś praktykom znalezienie rozwiązań problemów prawnych i zdobycie argumentów na poparcie własnego stanowiska.
Autorami komentarza są prawnicy łączący wiedzę teoretyczną i praktyczną: profesorowie prawa i wykładowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jednocześnie adwokaci i radcowie prawni. Wszyscy Autorzy wywodzą się z największej katedry prawa cywilnego w Polsce, co gwarantuje spójność i jednolitość analizy teoretycznej, której poddawane są problemy prawne pod kątem znalezienia praktycznych rozwiązań.

Informacje dodatkowe

Waga 2260 g
Wymiary 160 × 240 mm
Dostępność

Dostępny

Rok publikacji
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8235-251-1

Liczba stron

1900

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.