Promocja!

Karta Nauczyciela. Komentarz

135,20 

Andrzej Barański

SKU: 73642 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Medium

Książka papier

Rok publikacji

2018

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka

twarda

Liczba stron

732

Opis

 W komentarzu przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy – Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak: nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, wymagania kwalifikacyjne nauczycieli, warunki pracy oraz wynagrodzenia, nagrody i odznaczenia nauczycieli, uprawnienia socjalne i urlopy, rozwój zawodowy, odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.  W najnowszym 10. wydaniu komentarza omówiono zmiany wynikające z nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela zawarte w ustawie z 16.12. 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, która obowiązuje od 1.09.2017 r. Zmiany dotyczą m.in. powiązania oceny pracy nauczyciela z systemem awansu zawodowego i uszczegółowienia zasad jej dokonywania, doprecyzowania, iż w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych i zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli za granicą. Ponadto, w publikacji uwzględniono nowelizacje wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych obowiązujące od 1.01.2018 r. oraz zmiany przyszłe, które wejdą w życie 1.09.2018 r. i 1.01.2019 r.    Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. obejmują: wymóg zatrudnienia nauczycieli na podstawie umowy o pracę w szkołach i placówkach niepublicznych, zmiany w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego dyrektora szkoły, jego zastępcy oraz innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole, wprowadzenie zapisu umożliwiającego przyznanie nauczycielowi tzw. urlopu uzupełniającego, zmiany w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem, dotyczące zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, zmiany w zasadach udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. wprowadzenia nowego składnika wynagrodzenia – dodatku za wyróżniającą pracę.    Zmiany, które wejdą w życie 1 września 2018 r. dotyczą: oceny pracy nauczyciela i dyrektora, awansu zawodowego nauczycieli, nawiązania, zmiany oraz rozwiązania stosunku pracy, wymiaru czasu pracy nauczyciela,  Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. dotyczą finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Oprócz omówienia przepisów zawiera także bogate orzecznictwo sądów administracyjnych oraz cywilnych. Autorzy wskazują możliwe interpretacje budzących wątpliwości przepisów. W wielu przypadkach ukazano ewolucję brzmienia poszczególnych przepisów od wejścia w życie ustawy. Komentarz jest dziełem specjalistów – radców prawnych, posiadających wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w obsłudze prawnej administracji oświatowej. Dzięki bogatej wiedzy praktycznej autorów, niejednokrotnie w orzecznictwie polskich sądów powoływano się na poglądy zawarte w przedmiotowym komentarzu.   Adresaci:Komentarz przeznaczony jest dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką oświatową   Przeczytaj wywiad z autorką >>>

Stan prawny

31 marca 2018 r.z uwzględnieniem zmian, które wchodzą w życie 01.09.2018 r. i 01.01.2019 r.

ISBN

978-83-8124-563-0

Wersja publikacji

Książka papier

Dostępność

Końcówka nakładu

DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.