Promocja!

Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej / (Nakład wyczerpany)

103,20 

Karolina Woźniczko

SKU: 14634 Kategoria:

Opis

Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej – Zasady zatrudniania, wymogi kwalifikacyjne, czas pracy, urlopy, rozliczanie wynagrodzeń
Praktyczny poradnik prezentujący obowiązki dyrektorów jednostek pomocy społecznej i jednostek pieczy zastępczej oraz ich uprawnienia w procesie zarządzania kadrami
Niniejsza książka to praktyczny poradnik, dzięki któremu pracodawcy będą mogli prowadzić skuteczny proces zarządzania kadrami. Publikacja ta podpowie, jak w sposób zgodny z prawem nawiązać stosunek pracy. Ujęto w niej również w sposób kompleksowy wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów do pracy w jednostkach pomocy społecznej oraz placówkach działających w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto wyjaśniono, jakich informacji można zażądać od kandydata ubiegającego się o pracę, a jakich od przyjętego już pracownika.
Książka zawiera również liczne przykłady, w których zostało czytelnie i przejrzyście zaprezentowane, w jaki sposób konstruować i wprowadzać przepisy zakładowego prawa pracy. Wskazano na różnice pomiędzy obowiązkowymi elementami regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania a elementami dobrowolnymi. Publikacja zajmuje się również trybem uzgadniania treści regulaminów pracy i wynagradzania. Wskazano przypadki, w których pracodawca nie jest związany stanowiskiem zakładowych organizacji związkowych co do treści regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania.
W części dotyczącej urlopów wypoczynkowych i czasu pracy przedstawiono konsekwencje wezwania pracownika z urlopu wypoczynkowego. Omówiono problematykę urlopu na żądanie. Książka wyjaśnia, kiedy urlop wypoczynkowy jest przerywany, a kiedy możliwe jest jego przesunięcie. Przestawiono również mechanizm udzielenia pracownikom socjalnym urlopu dodatkowego.
W zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników książka wskazuje, jakie dokumenty należy gromadzić w poszczególnych częściach teczki. Wyjaśniono również zasady prowadzenia akt osobowych pracowników, aby nie narazić się na zarzut ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.
Książka uwzględnia obszerne zmiany prawne, jakie w tym zakresie obowiązują od 2 stycznia 2016 r. i 22 lutego 2016 r. Polegają one m.in. na:

wprowadzeniu limitu czasowego i ilościowego umów zawieranych na czas określony,
znacznym ograniczeniu możliwości zawierania umów na czas określony na okres przekraczający 33 miesiące
poszerzeniu możliwości korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego przez pracownika – ojca dziecka (dzieci), a także przyznania prawa do tych urlopów innym członkom najbliższej rodziny (w szczególnych przypadkach),
likwidacji dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zwiększeniu wymiaru urlopu rodzicielskiego,
zmianie terminów na składanie wniosków o urlop macierzyński i rodzicielski,
zmianie zasad łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą (proporcjonalne wydłużanie tego urlopu).

Dzięki tej książce dowiesz się:

Kiedy można w placówce opieki społecznej zatrudnić osobę na umowę na czas określony na okres 4 lat?
Jak zmieniły się zasady korzystania z urlopów rodzicielskich od stycznia 2016 r.?
Komu przysługuje urlop macierzyński i rodzicielski (od 2.1.2016 r. znacznie rozszerzono krąg osób, które mogą z nich skorzystać)?
Jaki termin wypowiedzenia stosować do umowy zawartej na czas określony?
Jak krok po kroku obliczać wymiar urlopu rodzicielskiego, gdy pracownik łączy go z wykonywaniem pracy na część etatu u pracodawcy, który udzielił tego urlopu?
Co powinien zawierać wniosek pracownika o urlop albo związany z korzystaniem z urlopu i jakie dokumenty pracownik musi do niego dołączyć?

W książce znajdziesz również odpowiedzi na następujące pytania:

Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę rekrutacyjną?
Jak skutecznie zabezpieczyć interesy pracodawcy przy zawieraniu umów szkoleniowych z pracownikiem?
Jakie wymagania kwalifikacyjne musi spełnić kandydat na pracownika socjalnego?
Kiedy podstawą zatrudnienia może być umowa cywilnoprawna?
W jaki sposób zgodnie z przepisami zwolnić pracownika socjalnego?
Od kiedy i na jakich zasadach pracownikom socjalnym będzie przysługiwać prawo do korzystania z pomocy superwizorów pracy socjalnej?
Jak skutecznie zabezpieczyć interesy pracodawcy przy zawieraniu umów szkoleniowych z pracownikiem?
Jak w prawidłowy sposób prowadzić akta osobowe pracowników?
Kiedy pracodawca może zwolnić się z odpowiedzialności za przeciwdziałanie mobbingowi?
Jak prawidłowo skonstruować regulamin wynagradzania?
Dlaczego nie warto przepisywać do aktów prawa zakładowego (regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania) przepisów z Kodeksu pracy?
Jakie są obowiązki pracodawcy związane z wszczęciem wobec pracownika postępowania karnego?

Stan prawny wydania to 22 luty 2016 r. Data ta nie jest przypadkowa. W dniu tym weszły bowiem w życie zmienione przepisy Kodeksu pracy w zakresie nowych zasad zawierania umów na czas określony. Jednocześnie od 2 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników, w tym w szczególności urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Z tym samym dniem weszły w życie przepisy nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.
W książce znajdują się przykładowo następujące wzory dokumentów:

regulamin pracy,
regulamin wynagradzania,
procedura antymobbingowa,
porozumienie o wyznaczeniu określające zakres zadań w zadaniowym systemie czasu pracy asystenta rodziny,
porozumienie w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika,
zawiadomienie o zastosowaniu wobec pracownika kary porządkowej.

Informacje dodatkowe

Waga 540 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Nakład wyczerpany

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

336

ISBN

978-83-255-8522-8

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights