Promocja!

Instrukcje księgowe i podatkowe + wzory do pobrania

Original price was: 249,00 zł.Current price is: 199,20 zł.

Aleksander Szpojankowski, Anna Staszel, Artur Hołda, Daniel Więckowski, Iwona Czauderna, Jacek Pukaluk, Jakub Jaros, Jan Furtas, Janina Fornalik, Jarosław F. Mika, Jarosław Sawicki, Jolanta Kica, Katarzyna Smoleń, Klaudyna Matusiak-Frey, Magdalena Konat-Staniek, Magdalena Pieślak, Marek Piotrowski, Marek Przybylski, Marek Rotkiewicz, Mariusz Pogoński, Mateusz Oleksy, Patrycja Kubiesa, Patrycja Mikuła, Paweł Dymlang, Paweł Rosiński, Paweł Łojek, Przemysław Szot, Sylwia Adamczyk-Kaczmara, Tadeusz Waślicki, Teresa Krawczyk, Wojciech Kaczmara, Wojciech Kapica, Wojciech Zajączkowski

Na stanie

Opis

Najbardziej obszerny na rynku wydawniczym zbiór instrukcji i procedur podatkowych uwzględniający najnowsze zmiany regulacji prawnych.
Poradnik zawiera zaktualizowane na 2023 r. wzory polityki rachunkowości, instrukcji inwentaryzacyjnej, kasowej, magazynowej oraz dokumentacji związanej z ZFŚS. W publikacji przedstawiono gotowe instrukcje, procedury, regulaminy, schematy działania z zakresu rachunkowości, podatków i dokumentów płacowych, a także obszerne wyjaśnienia jak dostosować je do specyfiki funkcjonowania jednostki.
Książka została podzielona na dwie wersje: papierową i elektroniczną ‒ dodatkowe treści w pliku PDF. Kupując publikację otrzymujesz także 107 edytowalnych wzorów dokumentów. Wersja elektroniczna oraz wzory dokumentów są możliwe do pobrania z dedykowanej strony internetowej.
Poradnik zawiera:

omówienie licznych zmian w przepisach z 2022 i 2023 r. w formie instrukcji i procedur,
46 zagadnień księgowych i podatkowych aktualnych na 2023 r.,
18 nowych zagadnień księgowych i podatkowych (nowe zagadnienia nieporuszane w wydaniu z 2021 r.), które wiążą się ze zmianami w przepisach,
107 rozbudowanych i edytowalnych wzorów dokumentów do pobrania.

Rok 2022 i 2023 przyniósł kolejne liczne zmiany bilansowe, podatkowe, płacowe i finansowe. Wieloletnie działania ustawodawcy w celu uszczelnienia systemu podatkowego doprowadziły do sytuacji, w której szczególnego znaczenia nabiera tzw. compliance podatkowe, czyli zgodność działalności podatnika z przepisami podatkowymi. To procedury i instrukcje są głównymi narzędziami zabezpieczającymi podatnika i osoby odpowiedzialne za jego zobowiązania podatkowe przed negatywnymi konsekwencjami. Dobrze opisane procedury są dowodem zachowania przez podatnika należytej staranności, co może mieć kluczowe znaczenie w toku ewentualnej kontroli podatkowej. Dotyczy to zwłaszcza takich obszarów jak: weryfikacja kontrahentów, stosowanie podatku u źródła czy też stosowania MPP i białej listy.
Pierwsza część książki składa się z dokumentacji bilansowej. Zamieściliśmy w niej zaktualizowany na 2023 r. wzór polityki rachunkowości, instrukcji inwentaryzacyjnej, kasowej, magazynowej oraz dokumentacji związanej z ZFŚS. Znajduje się tutaj również Procedura aktualizacji wyceny aktywów spowodowanej utratą przez nie wartości (która nabiera szczególnego znaczenia wobec niepewności otoczenia gospodarczego spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę, pandemią COVID-19 oraz wysoką inflacją) oraz Instrukcja korygowania przychodów ze sprzedaży wg w KSR 15 (od 1.1.2023 r. obowiązuje nowy KSR 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”).
Kolejne części książki zawierają zagadnienia podatkowe i płacowe.
Nowe regulacje obejmujące VAT dotyczą przede wszystkim tzw. pakietu SLIM VAT 3, Krajowego Systemu e-Faktur (w 2023 r. wejdą w życie aż trzy różne nowelizacje ustawy o VAT – wszystkie z nich omawiamy w książce na bazie wyjaśnień do instrukcji). Dodatkowo przedstawiliśmy omówienie regulacji VAT dotyczących handlu on-line, wzbogacając kontekst rozwiązań funkcjonujących od 1.7.2021 (w szczególności w zakresie procedur szczególnych VAT-OSS oraz VAT-IOSS wprowadzonych pakietem VAT e-commerce) o opis najnowszych zmian wynikających z przepisów krajowych (m.in. pakietu SLIM VAT 3 i nowelizacji ustawy o egzekucji administracyjnej) oraz dyrektyw europejskich (dyrektywa Omnibus, dyrektywa DAC7, dyrektywa 2020/284).
W książce omawiamy też regulacje SLIM VAT 1 (które wprowadziły m.in. nowe zasady ujmowania w ewidencji VAT faktur korygujących) oraz pakiet SLIM VAT 2. Do tych regulacji odnosi się obszerny artykuł pt. „Instrukcja rozliczania faktur korygujących z uwzględnieniem SLIM VAT 1 i 2″.
Obowiązek e-fakturowania i korzystania z KSeF został opóźniony do 1.7.2024 r., ale już teraz trzeba się przygotować na te ważne zmiany (m.in. z uwagi na konieczność aktualizacji programów księgowych). Dlatego też w książce przedstawiamy Instrukcję w zakresie przygotowania do procesu wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur.
W zakresie handlu on-line, poza pakietem SLIM VAT 3, ważne zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o egzekucji administracyjnej, a także – na poziomie wspólnotowym – europejskie dyrektywy takie jak Omnibus, DAC7 oraz dyrektywa 2020/284 wprowadzająca nowe wymogi dla dostawców usług płatniczych. W związku z tym opis najważniejszych implikacji wynikających z ww. regulacji przedstawiliśmy w komentarzu do „Instrukcji rozliczania VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość od 1.7.2023 r.”.
W odniesieniu do VAT nie mniej istotne są instrukcje w zakresie weryfikacji nowych kontrahentów, w zakresie mechanizmu podzielonej płatności oraz instrukcje wyboru właściwej stawki VAT (w szczególności bazująca na zmianie wprowadzonej przez SLIM VAT 3 w zakresie wiążących informacji stawkowych). Wszystkie te instrukcje zostały przedstawione w niniejszej publikacji.
Instrukcje dotyczące podatków dochodowych dotyczą głównie zmian bazujących na Polskim Ładzie i kolejnych jego modyfikacjach. Tutaj szczególnie istotne są instrukcje w zakresie estońskiego CIT, podatku minimalnego (który zacznie obowiązywać od 1.1.2024 r., i na którego wdrożenie zostało już mało czasu), fundacji rodzinnej (nowa forma prawna, która pozwoli na zaplanowanie i przeprowadzenie sukcesji majątku), wyłączenia amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych, jak również instrukcja stosowania podatku źródła. W tej części zamieszczamy też obszerną dokumentację cen transferowych.
W zakresie podatku dochodowego, nie mniej istotne są instrukcje dotyczące rozliczenia strat za 2023 r., rozdzielenia źródeł przychodów, rozliczenia podatkowego umów leasingu, rozpoznawania kosztów i przychodów podatkowych, w związku z wykorzystywaniem samochodów osobowych (w tym prywatnych dla celów służbowych), instrukcja zaliczania w koszty wydatków na promocję i reklamę, czy też odpisywania w koszty należności spornych.
W dniu 7.04.2023 r. weszła w życie ustawa z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 240), która reguluje pracę zdalną. Zmiana ta rodzi sporo wątpliwości w zakresie zagadnień podatkowo-płacowo-ubezpieczeniowych. Dlatego w książce przedstawiamy Instrukcję zaliczania w koszty wydatków związanych z pracą zdalną. W części książki dotyczącej spraw kadrowo-płacowych omawiamy również dokumentację związaną z podróżami służbowymi (zmiana stawek od 1.1.2023 r.).
W obszarze „Ordynacja podatkowa” omówiliśmy dwa obszerne zagadnienia jakim są „Strategia podatkowa” oraz „Dokumentacja schematów podatkowych – MDR”.
Do 31.12.2022 r. należało sporządzić po raz pierwszy tzw. „Strategię podatkową”. Obowiązek ten dotyczył wprawdzie bardzo ograniczonej liczby podatników, niemniej jednak w książce zdecydowaliśmy się przedstawić dobre praktyki w tym zakresie, zamieściliśmy również wzór „Instrukcja w zakresie weryfikacji obowiązku sporządzania podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, terminu i sposobu publikacji”.
W ostatniej części książki przedstawiamy zagadnienie procedury instytucji obowiązanej oraz zgłaszania beneficjenta rzeczywistego do CRBR. Zmiany w tym obszarze dotyczą rozszerzenia katalogu podmiotów posiadających status instytucji obowiązanej, nałożenia na instytucje nowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w przyjętej procedurze, jak również rozszerzenia katalogu podmiotów, które podlegają wpisowi do CRBR.
Dzięki tej książce dowiesz się:

Jak stosować nowe regulacje w zakresie estońskiego CIT, co warto wiedzieć w kontekście planowania podatkowego na 2024 r. w zakresie podatku minimalnego?
Co zmieniło się w zakresie mechanizmu pay & refund (czyli obowiązku wstępnego poboru podatku według stawek ustawowych i bez uwzględnienia preferencji)?
W jaki sposób (wg zmienionych od 1.1.2022 r. przepisów) obliczyć wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych?
Jak w SLIM VAT 3 zostały doprecyzowane zasady stosowania kursów walut dla potrzeb przeliczania faktur korygujących?
Jakie są planowane nowe regulacje w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)?
Jak skorzystać z wiążącej informacji stawkowej i z czym może wiązać się jej uzyskanie?
Jakie są regulacje VAT w zakresie sprzedaży na odległość w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (procedura szczególna VAT-OSS) oraz transakcjach importu i eksportu – sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) oraz procedura szczególna importu (IOSS)?
Jakich zmian w regulacjach procedur szczególnych VAT-OSS oraz VAT-IOSS dokonuje nowelizacja SLIM VAT 3?
Jaki jest wpływ nowelizacji (z 9.3.2023 r.; Dz.U. z 2023 r. 556) ustawy o egzekucji administracyjnej na dochodzenie VAT rozliczanego w ramach procedury szczególnej?
Jakie najważniejsze zmiany w zakresie handlu online wprowadzają dyrektywa Omnibus, Dyrektywa DAC7 oraz Dyrektywa 2020/284?
Jak liczyć ekwiwalent (ryczałt) za wykorzystanie do pracy sprzętu będącego własnością pracownika?
Jakie są zasady ustalania ekwiwalentu i ryczałtu przy pracy zdalnej?
Jak dokonywać korekt, bonifikat, rabatów, bonusów i upustów na podstawie KSR 15?
Jak dokonywać teksty na utratę wartości kluczowych aktywów?
Jak utworzyć wewnętrzny system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w instytucji obowiązanej?
Jak dokonać zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do CRBR oraz pozyskiwać informacje z tego źródła?

Informacje dodatkowe

Waga 1080 g
Wymiary 165 × 238 mm
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Dostępny

Rok publikacji
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

876

ISBN

978-83-8291-855-7

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights