Promocja!

Instrukcje księgowe i podatkowe + wzory do pobrania / (Zapowiedź)

199,20 

Anna Staszel, Artur Hołda, Jacek Pukaluk, Jakub Jaros, Janina Fornalik, Jarosław F. Mika, Jarosław Sawicki, Jolanta Kica, Katarzyna Smoleń, Klaudyna Matusiak-Frey, Marek Piotrowski, Marek Przybylski, Marek Rotkiewicz, Mariusz Pogoński, Mateusz Oleksy, Michał Kibil, Patrycja Kubiesa, Patrycja Mikuła, Paweł Dymlang, Paweł Łojek, Przemysław Szot, Sylwia Adamczyk-Kaczmara, Teresa Krawczyk, Wojciech Kaczmara, Wojciech Kapica

Opis

Najbardziej obszerny na rynku wydawniczym zbiór instrukcji i procedur podatkowych uwzględniający najnowsze i procedowane zmiany regulacji prawnych.
Poradnik zawiera zaktualizowane na 2023 r. wzory polityki rachunkowości, instrukcji inwentaryzacyjnej, kasowej, magazynowej oraz dokumentacji związanej z ZFŚS. W publikacji przedstawiono aż 72 gotowe instrukcje, procedury, regulaminy, schematy działania z zakresu rachunkowości, podatków i dokumentów płacowych, a także obszerne wyjaśnienia jak dostosować je do specyfiki funkcjonowania jednostki.
Rok 2022 i 2023 przyniósł kolejne liczne zmiany bilansowe, podatkowe, płacowe i finansowe. W związku z tym, pojawiła się konieczność przygotowania nowych procedur, instrukcji, regulaminów oraz zaktualizowania tych już istniejących w jednostce.
Wobec niepewności otoczenia gospodarczego spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę, pandemią COVID-19 oraz wysoką inflacją, w książce przedstawiamy Procedurę aktualizacji wyceny aktywów spowodowanej utratą przez nie wartości i wyjaśniamy jak zmienić w 2023 r. zasady (polityki) rachunkowości oraz uwzględnić w księgach korekty błędów lat ubiegłych i zdarzenia po dniu bilansowym.
Od 1.1.2023 r. obowiązuje nowy KSR 15, z możliwością jego wcześniejszego zastosowania, „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”. Z uwagi na ten fakt, w książce przedstawiamy Instrukcję korygowania przychodów ze sprzedaży wg w KSR 15.Nowe regulacje obejmujące VAT dotyczą przede wszystkim tzw. pakietu SLIM VAT 3, Krajowego Systemu e-Faktur (w 2023 r. wejdą w życie aż trzy różne nowelizacje ustawy o VAT – wszystkie z nich omawiamy w książce na bazie wyjaśnień do instrukcji). Dodatkowo przedstawiliśmy omówienie regulacji VAT dotyczących handlu on-line, wzbogacając kontekst rozwiązań funkcjonujących od 1.7.2021 (w szczególności w zakresie procedur szczególnych VAT-OSS oraz VAT-IOSS wprowadzonych pakietem VAT e-commerce) o opis najnowszych zmian wynikających z przepisów krajowych (m.in. pakietu SLIM VAT 3 i nowelizacji ustawy o egzekucji administracyjnej) oraz dyrektyw europejskich (dyrektywa Omnibus, dyrektywa DAC7, dyrektywa 2020/284).
Obowiązek e-fakturowania i korzystania z KSeF został opóźniony do 1.7.2024 r., ale już teraz trzeba się przygotować na te ważne zmiany (m.in. z uwagi na konieczność aktualizacji programów księgowych). Dlatego też w książce przedstawiamy Instrukcję w zakresie przygotowania do procesu wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur.
W zakresie handlu on-line, poza pakietem SLIM VAT 3, ważne zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o egzekucji administracyjnej, a także – na poziomie wspólnotowym – europejskie dyrektywy takie jak Omnibus, DAC7 oraz dyrektywa 2020/284 wprowadzająca nowe wymogi dla dostawców usług płatniczych. W związku z tym opis najważniejszych implikacji wynikających z ww. regulacji przedstawiliśmy w komentarzu do „Instrukcji rozliczania VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość od 1.7.2023 r.”.
W dniu 7.04.2023 r. weszła w życie ustawa z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 240), która reguluje pracę zdalną. Zmiana ta rodzi sporo wątpliwości w zakresie zagadnień podatkowo-płacowo-ubezpieczeniowych. Dlatego w książce przedstawiamy Instrukcję zaliczania w koszty wydatków związanych z pracą zdalną. W części książki dotyczącej spraw kadrowo-płacowych omawiamy również dokumentację związaną z podróżami służbowymi (zmiana stawek od 1.1.2023 r.) oraz procedowane zmiany w zakresie sygnalizacji rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń prawa (tzw. sygnaliści).
Poradnik zawiera: 

omówienie licznych zmian w przepisach z 2022 i 2023 r. w formie instrukcji i procedur,
46 zagadnień księgowych i podatkowych aktualnych na 2023 r.,
18 nowych zagadnień księgowych i podatkowych (nowe zagadnienia nieporuszane w wydaniu z 2021 r.), które wiążą się ze zmianami w przepisach,
ponad 72 rozbudowanych wzorów dokumentów do pobrania.

Dzięki tej publikacji dowiesz się:

jak stosować nowe regulacje w zakresie estońskiego CIT, co warto wiedzieć w kontekście planowania podatkowego na 2024 r. w zakresie podatku minimalnego,
co zmieniło się w zakresie mechanizmu pay & refund (czyli obowiązku wstępnego poboru podatku według stawek ustawowych i bez uwzględnienia preferencji),
w jaki sposób (wg zmienionych od 1.1.2022 r. przepisów) obliczyć wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych,
jak w SLIM VAT 3 zostaną doprecyzowane zasady stosowania kursów walut dla potrzeb przeliczania faktur korygujących,
jakie są planowane nowe regulacje w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),
jak skorzystać z wiążącej informacji stawkowej i z czym może wiązać się jej uzyskanie,
jakie są regulacje VAT w zakresie sprzedaży na odległość w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (procedura szczególna VAT-OSS) oraz transakcjach importu i eksportu – sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) oraz procedura szczególna importu (IOSS),
jakich zmian w regulacjach procedur szczególnych VAT-OSS oraz VAT-IOSS dokonuje nowelizacja SLIM VAT 3,
jaki jest wpływ nowelizacji (z 9.3.2023 r.; Dz.U. z 2023 r. 556) ustawy o egzekucji administracyjnej na dochodzenie VAT rozliczanego w ramach procedury szczególnej,
jakie najważniejsze zmiany w zakresie handlu online wprowadzają dyrektywa Omnibus, Dyrektywa DAC7 oraz Dyrektywa 2020/284,
jak liczyć ekwiwalent (ryczałt) za wykorzystanie do pracy sprzętu będącego własnością pracownika,
jakie są zasady ustalania ekwiwalentu i ryczałtu przy pracy zdalnej,
jak dokonywać korekt, bonifikat, rabatów, bonusów i upustów na podstawie KSR 15,
jak dokonywać teksty na utratę wartości kluczowych aktywów,
jak utworzyć wewnętrzny system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w instytucji obowiązanej,
jak dokonać zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do CRBR oraz pozyskiwać informacje z tego źródła.

Należy pamiętać, że brak znajomości tych zmian może doprowadzić do dużych zaległości podatkowych (proporcjonalnych do skali operacji finansowych, kształtujących strukturę pasywów firmy).
Wszelkie zmiany w przepisach wymagają weryfikacji i odniesienia do własnej prowadzonej działalności gospodarczej. Przy czym nie wszystkie zmiany w przepisach odnoszą się do wszystkich jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

Informacje dodatkowe

Waga 1480 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Zapowiedź

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

800

ISBN

978-83-8291-855-7

Rok publikacji

2023-06-16

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.