Promocja!

Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach – Nr 4/2022 193 / Dostępność:

92,04 

SKU: 359675 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rok publikacji

2022

Spis treści

PRAWO CYWILNE I HANDLOWE Paweł PopardowskiDziałalność uchwałodawcza Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących spółek handlowych z pierwszej połowy 2022 r. – przegląd orzecznictwa  , str. 7 Jerzy P. NaworskiOdpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki komandytowej – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12.02.2016 r., II CSK 237/15, str. 22 Wojciech J. KocotWydanie korzyści uzyskanych dzięki wykorzystaniu informacji poufnych udostępnionych w związku z prowadzonymi negocjacjami – glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 2.07.2021 r., XVI GC 2042/13, str. 31 Maciej Rzewuski(Nie)dopuszczalność usunięcia braków formalnych wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27.07.2021 r.,  IV CZ 14/21, str. 41 Karolina OchocińskaWierzyciel pauliański jako uczestnik postępowania egzekucyjnego dotyczącego nieruchomości osoby trzeciej – glosa do uchwały Sądu Najwyższego 4z 16.06.2021 r., III CZP 60/19  , str. 48 Jacek IzydorczykObowiązek ścisłego i gwarancyjnego interpretowania przepisów Prawa bankowego oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13.10.2021 r., I KZP 1/21, str. 57 Magdalena RzewuskaOddalenie przez sąd powództwa wniesionego przez prokuratora w sprawie o bezskuteczność uznania ojcostwa z uwagi na jego sprzeczność z zasadami współżycia społecznego – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 27.02.2020 r., III CZP 56/19, str. 63 Tobiasz NowakowskiWpływ odroczenia terminu wymagalności roszczenia na początek biegu terminu przedawnienia – glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 22.10.2021 r., III CZP 78/20, str. 71 Sandra HadrowiczRoszczenie o restytucję pieniężną a sprzedaż uszkodzonego pojazdu – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10.06.2021 r., IV CNPP 1/21, str. 77 PODATKI Tomasz KolanowskiOpodatkowanie obrotu kryptowalutami – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12.07.2022 r., II FSK 3094/19 – orzeczenie kwartału, str. 88Sławomir SzejnaNabycie spadku z zagranicy a powstanie obowiązku podatkowego w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.02.2020 r., II FSK 697/18, str. 97  PRAWO ADMINISTRACYJNE Katarzyna KarpackaLegitymacja procesowa w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Źródło interesu prawnego z art. 28 k.p.a. – glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.06.2022 r., I OPS 1/22, str. 105 VARIA Marek KolasińskiNieważność tarczy prywatności a ewolucja prawa antymonopolowego i regulacji sektorowej rynków cyfrowych – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.07.2020 r., C-311/18, Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Limited i Maximillianowi Schremsowi, str. 112

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.