Promocja!

Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach – Nr 3/2020 (184) / Dostępność:

78,75 

SKU: 136944 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2020

Spis treści

PRAWO HANDLOWE Paweł PopardowskiKontrola uchwał zgromadzeń wspólników w spółkach kapitałowych prowadzona przez sąd rejestrowy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego – przegląd orzecznictwa, str. 7 Mateusz BaszczykOdpowiedzialność przedsiębiorcy przekształcanego za długi związane z przedsiębiorstwem – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 9.02.2017 r., III CZP 113/16, str. 20 Paweł MazurStosowanie przepisów o rękojmi do sprzedaży praw udziałowych – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26.04.2018 r., I CSK 157/17, str. 29 Tomasz SpyraZakres i skutki abuzywności klauzul przeliczeniowych – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4.04.2019 r., III CSK 159/17 , str. 39 Krzysztof WesołowskiCharakter prawny terminu do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia (art. 746 § 1 in fine k.p.c.); możliwość przerwania biegu tego terminu poprzez zawezwanie do próby ugodowej – glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 21.07.2016 r., II CSK 575/15 , str. 56 Konrad WróblewskiDopuszczalność obalenia konstytutywnego wpisu hipoteki w księdze wieczystej w postępowaniu o zapłatę wszczętym przeciwko dłużnikowi rzeczowemu – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4.10.2019 r., I CSK 419/18 , str. 65 OCHRONA KONKURENCJI Konrad KohutekUjednolicanie cen w ramach franczyzy jako porozumienie mające antykonkurencyjny cel – uwagi krytyczne do wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10.01.2018 r., VII AGa 828/18, i Sądu Najwyższego z 9.10.2019 r., I NSK 89/18 , str. 76 PODATKI Grzegorz BorkowskiUlga podatkowa przy naprzemiennej opiece nad dzieckiem – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20.05.2020 r., II FSK 383/20 – orzeczenie kwartału , str. 91 Artur Konrad BoguckiZakres pomocy de minimis w sektorze rolnym w podatku od czynności cywilnoprawnych – przegląd orzecznictwa , str. 97 Wiktor PodsiadłoDobra wiara a odliczenie naliczonego podatku od towarów i usług – impossibilium nulla obligatio est? – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 5.03.2020 r., I SA/Sz 888/19 , str. 105 VARIA Agnieszka AnuszBłąd medyczny popełniony w trakcie zabiegu przeprowadzonego przy pomocy robota i jej implikacje dla kształtowania się odpowiedzialności odszkodowawczej za działania i zaniechania sztucznej inteligencji – glosa do wyroków Oberlandesgericht we Frankfurcie nad Menem z 8.11.2013 r., 25 U 79/12, i z 7.12.2004 r., 8 U 194/03, oraz w Bambergu z 20.07.2015 r., 4 U 16/14 , str. 112 Jakub LitowskiUbezpieczenie chorobowe osoby prowadzącej działalność gospodarczą w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego – glosa do uchwały Sądu Najwyższego (7) z 11.07.2019 r., III UZP 2/19 , str. 119 Zofia Roguska, Grzegorz GrobickiW obronie eksperckiego charakteru polityki klimatycznej – glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego Niderlandów z 20.12.2019 r., 19/00135, Urgenda przeciwko Rządowi Niderlandów , str. 128

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.