Promocja!

Finansowanie działalności kulturalnej / (Nakład wyczerpany)

111,20 

Robert Barański

SKU: 13774 Kategoria:

Opis

Finansowanie działalności kulturalnej
Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów wykorzystania dostępnych źródeł finansowania przez instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) działające w obszarze kultury. Publikacja ma również za zadanie przedstawić w formie informacyjno-poradnikowej szczegółowe zasady pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego w formie dotacji, grantów oraz innych form pomocy (rzeczowej, usługowej) niezbędnej do prawidłowego i efektywnego prowadzenia działalności programowej i administracyjnej.
Na łamach publikacji wyjaśniamy m.in. zasady pozyskiwania dotacji:

podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
celowych na realizację wskazanych zadań i programów,
programowych pochodzących z aktualnych programów na 2016 r. ogłaszanych corocznie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
dofinansowania udzielanego w ramach programów operacyjnych dystrybuujących fundusze Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie kultury i dziedzictwa narodowego w skali ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej w nowym okresie programowania 2014-2020,
pomocy finansowej od prywatnych sponsorów instytucjonalnych (inne instytucje, organizacje i firmy)

Książka zawiera również informacje dotyczące zasad realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe. Wszystkie organizacje pozarządowe działające na polu kultury mogą się ubiegać się (indywidualnie lub wspólnie), o zlecenie im przez organ administracji publicznej realizacji zadania publicznego i udzielenie na ten cel dotacji ze środków publicznych.
Duży akcent w książce położony jest na pozyskiwanie źródeł finansowania zewnętrznego przez fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą swoją działalność statutową na obszarze kultury i sztuki. W związku z tym przedstawiamy podstawowe zasady powoływania i funkcjonowania tego typu organizacji, dostępne formy finansowania, specyficznego jedynie dla trzeciego sektora (np. spadki i zapisy, działalność odpłatna, działalność gospodarcza) i związane z tym wzory dokumentów np. :

przykładowy statut fundacji,
wzory uchwał zarządu organizacji,
wzór tabeli sprawdzającej poprawność koncepcji projektu
umowę sponsoringu.

Książka omawia również zasady współpracy partnerskiej nawiązywanej pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi i firmami, która jest niezbędnym elementem służącym do skutecznego ubiegania się o dofinansowanie w dużej części programów dotacyjnych skierowanych do instytucji kultury i organizacji działających na tym obszarze.
Na łamach publikacji prezentujemy ramowy wzór umowy partnerstwa.
Publikacja ma zadanie zapoznać czytelników z zasadami prawidłowej konstrukcji projektów społecznych i inwestycyjnych, które stanowią podstawę do ubiegania się o dofinansowanie z programów dotacyjnych. Opisujemy również proces realizacji tego typu przedsięwzięć, począwszy od prawidłowego sformułowania koncepcji wstępnej, a skończywszy na zamknięciu projektu i sprawozdawczości.
Na łamach książki prezentujemy także procedury obowiązujące w konkursach dotacyjnych i związane z tym formy i metody opracowania dokumentacji aplikacyjnej oraz zasady i kryteria oceny wniosków o dofinansowanie przez grantodawców.
W książce znajdziemy informacje dotyczące:

uwarunkowań prawnych i formalnych dotyczących zasad działania instytucji kultury oraz powoływania i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji działających na obszarze kultury i sztuki,
źródeł finansowania instytucji kultury ze środków krajowych, w tym zasad i procedur pozyskiwania dotacji z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
możliwości finansowania projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury instytucji i organizacji kultury z funduszy unijnych dostępnych w nowym okresie programowania 2014-2020,
planowania strategii rozwoju instytucji i organizacji kultury, wyznaczania misji i wizji oraz opracowywania budżetu na kolejne lata funkcjonowania,
podstawowych źródeł finansowania wewnętrznego i zewnętrznego, z których mogą korzystać organizacje pozarządowe (m.in. prowadzenie zbiórek publicznych, działalność odpłatna pożytku publicznego, działalność gospodarcza, kampania pozyskiwania 1%),
procedur i zasad obowiązujących podczas konkursów dotacyjnych, wymogów dotyczących prawidłowego przygotowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej
konstrukcji merytorycznej i finansowej oraz zasad zarządzania projektami społecznymi i inwestycyjnymi, począwszy od fazy planowania aż po zamknięcie projektu,
zasad skutecznego pozyskiwania sponsorów firmowych i indywidualnych od których instytucje i organizacje mogą otrzymać pomoc finansową, rzeczową i usługową przeznaczona na prowadzenie działalności programowej i administracyjnej,
współpracy instytucji kultury i organizacji działających na tym obszarze z innymi instytucjami, organizacjami i firmami podczas konstrukcji i realizacji projektów partnerskich, niezbędnych do pozyskania dofinansowania z wielu dużych programów grantowych.

Informacje dodatkowe

Waga 509 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Nakład wyczerpany

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

312

ISBN

978-83-255-8175-6

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights