Promocja!

Finanse Komunalne – Nr 1/2023 / Dostępność:

67,86 

Mirosław Stec

SKU: 401806 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rok publikacji

2023

Spis treści

ARTYKUŁY Dominika Kuźnicka-BłaszkowskaObowiązek przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych przez organy samorządu gminnego, str. 7 BUDŻET Mirosław CzekajOgraniczenia i uwarunkowania ustawowego obowiązku badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, str. 19 PODATKI I OPŁATY LOKALNE Dorota Rynio, Alicja Zakrzewska-PółtorakOpłata miejscowa i uzdrowiskowa jako źródło dochodów lokalnych – analiza wysokości stawek na wybranych przykładach, str. 29 MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wojciech GonetReprezentacja jednostek samorządu terytorialnego przy zaciąganiu zobowiązań, str. 42 Maria MichtaUnieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a zmiany istotnie modyfikujące charakter zamówienia – część 1, str. 52 NADZÓR I KONTROLA Mikołaj Darmosz, Agnieszka MatysiakiewiczWstrzymanie przekazywania dotacji oświatowych, str. 65 VARIAIndeks autorów publikacji w „Finansach Komunalnych” w 2022 r., str. 78Indeks rzeczowy publikacji w „Finansach Komunalnych” w 2022 r., str. 79

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

W NUMERZE STYCZNIOWO-LUTOWYM „FINANSÓW KOMUNALNYCH” POLECAMY ARTYKUŁY:   Obowiązek przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych przez organy samorządu gminnego dr Dominika Kuźnicka-Błaszkowska – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski   Ochrona danych osobowych to temat wciąż ważny i aktualny. Prezentowany artykuł ma na celu przybliżenie obowiązku przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych przez administratorów będących organami samorządu gminnego oraz wyjaśnienie, w jakich sytuacjach i w jaki sposób obowiązek ten powinien być realizowany. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (potocznie określane jako RODO) wprowadziło nowe standardy w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych. Na szczególną uwagę zasługuje obowiązek przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, który wciąż budzi wątpliwości. Pojęcia wykorzystane przez unijnego prawodawcę w art. 35 RODO są na tyle niedookreślone, że powodują istotne trudności w praktyce stosowania..   Ograniczenia i uwarunkowania ustawowego obowiązku badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce dr Mirosław Czekaj – Katedra Miasta Innowacyjnego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; skarbnik m.st. Warszawy   W artykule poddano identyfikacji potencjalne obszary modyfikacji dotyczące audytu sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego (JST) i omówiono specyfikę samorządów o statusie jednostki zainteresowania publicznego polegającą na obowiązku powołania komitetu audytu. Wnioski przedstawione w podsumowaniu mogą służyć usprawnieniu procesu zwiększania wiarygodności sprawozdań finansowych JST.   Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a zmiany istotnie modyfikujące charakter zamówienia – część 1 dr Maria Michta – pracownik samorządowy, autorka publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kończy się wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego bądź – niekiedy – unieważnieniem postępowania. Przedmiotem rozważań w artykule uczyniono właśnie regulacje zawarte w art. 90 ust. 3 oraz art. 137 ust. 7 wspomnianej ustawy – Prawo zamówień publicznych, w ramach których unormowano sytuacje skutkujące koniecznością unieważnienia postępowania związane ze zmianami istotnie modyfikującymi charakter zamówienia. Podjęto próbę określenia uregulowań dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, które należy uwzględnić w toku wykładni przepisów krajowych, jak również określenia kryterium dla identyfikacji zmian istotnie modyfikujących charakter zamówienia.   W NUMERZE PONADTO: – Opłata miejscowa i uzdrowiskowa jako źródło dochodów lokalnych – analiza wysokości stawek na wybranych przykładach, Dorota Rynio, Alicja Zakrzewska-Półtorak – Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego przy zaciąganiu zobowiązań, Wojciech Gonet – Wstrzymanie przekazywania dotacji oświatowych, Mikołaj Darmosz, Agnieszka Matysiakiewicz

Stan prawny
ISBN
Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.