Promocja!

Finanse Komunalne – Nr 1/2021 / Dostępność:

55,50 

Mirosław Stec

SKU: 144771 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

ARTYKUŁY Adam CzudecŹródła finansowania zadań oświatowych a zdolności inwestycyjne samorządów gmin, str. 7 BUDŻET Maciej KobakMaterialna pomoc socjalna dla uczniów , str. 16 PODATKI I OPŁATY LOKALNE Remigiusz MazurWpływ przepisów Ordynacji podatkowej na sytuację prawną podmiotu zobowiązanego do zwrotu dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , str. 30 Anna Magdalena ŻmijewskaUstalenie podstawy opodatkowania budowli całkowicie zamortyzowanych w podatku od nieruchomości , str. 39 MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Mateusz WiniarzProceduralne aspekty zamówień publicznych na książki , str. 51 Kamila Żmuda-MatanSamorządowe jednostki obsługujące na gruncie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych , str. 60 NADZÓR I KONTROLA Patrycja SzulinWpływ prawidłowej organizacji kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego na finanse jednostki , str. 71 VARIA Indeks autorów publikacji w „Finansach Komunalnych” w 2020 r. , str. 78 Indeks rzeczowy publikacji w „Finansach Komunalnych” w 2020 r. , str. 79

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

W pierwszym numerze 2021 r. "Finanse Komunalne" przedstawiamy m.in.   Kamila Żmuda-Matan – radca prawnySamorządowe jednostki obsługujące na gruncie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych Celem artykułu jest analiza prawnoporównawcza zasad powierzenia samorządowej jednostce obsługującej zadań zakupowych w zakresie nabywania dostaw lub usług z przeznaczeniem dla zamawiających będących jednocześnie jednostkami obsługiwanymi, dokonana na gruncie obecnie obowiązujących regulacji prawnych z zakresu zamówień publicznych, w relacji do rozwiązań wprowadzonych nową ustawą – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1.01.2021 r. Samorządowa jednostka organizacyjna działająca jako jednostka obsługująca może obecnie realizować na rzecz jednostek obsługiwanych zadania z zakresu zamówień publicznych zarówno w obszarze pomocniczych działań zakupowych, jak i jako jeden z zamawiających wspólnie przygotowujący lub przeprowadzający postępowania (w tym zamawiający wyznaczony przez organ wykonawczy), w końcu zaś jako centralny zamawiający. W kontekście powyższego analizie prawnoporównawczej poddano rozwiązania prawne wynikające z nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, a odnoszące się do działalności jednostek obsługujących.   Patrycja SzulinWpływ prawidłowej organizacji kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego na finanse jednostki Dla jednostek sektora finansów publicznych obowiązek zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej został wprowadzony od 1.01.2010 r. Kontrola zarządcza nie jest ani synonimem kontroli wewnętrznej, ani też zbiorem sztywnych procedur, które mogłyby zostać przeniesione bezpośrednio do każdej jednostki sektora finansów publicznych.W zamyśle ustawodawcy, ujawnionym w treści uzasadnienia do projektu ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, rolą kontroli zarządczej jest objęcie aktywnym zarządzaniem całości jednostki – nie tylko finansowej. To jest sedno kontroli zarządczej – to model zarządzania, który ma jednostkę wzmocnić i skupiać uwagę na każdym obszarze działalności, żadnego nie lekceważąc. Natomiast porządek, w jakim zostały ułożone standardy kontroli zarządczej, wyraźnie akcentuje rolę i znaczenie środowiska wewnętrznego dla prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej.   Maciej Kobak – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w RzeszowieMaterialna pomoc socjalna dla uczniów Artykuł porusza problematykę materialnej pomocy socjalnej dla uczniów. Jego celem jest omówienie normatywnych rozwiązań kształtujących poszczególne rodzaje świadczeń, jakie uczeń może uzyskać w związku z trudnościami w dostępie do edukacji, spowodowanymi jego trudną sytuacją materialną. Analizie poddano warunki przyznania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Zaproponowano również rozwiązanie pozwalające na zrefundowanie kosztów poniesionych w związku z edukacją ucznia. Osobno poruszono kwestie procesowe, dotyczące trybu rozstrzygania, czy uczeń będzie miał prawo do omawianych świadczeń.   "Finanse Komunalne"  to dwumiesięcznik łączący w sobie walory pisma naukowego i praktycznego. Jego oferta jest skierowana, zarówno do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych. Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego.

Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.