Promocja!

Europejski Przegląd Sądowy – Nr 4/2021 187 / Dostępność:

63,75 

SKU: 149045 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY Amedeo ArenaOd niezapłaconego rachunku za prąd do prymatu prawa europejskiego – kulisy sprawy Costa przeciwko ENEL, str. 4 Izabela WróbelZakup szczepionek przeciw COVID-19 przez Unię Europejską a indywidualne umowy państw członkowskich z ich producentami lub dystrybutorami , str. 20 GLOSY Agnieszka JabłonowskaPośrednictwo w zawieraniu umów najmu krótkoterminowego jako świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19.12.2019 r., C-390/18, Airbnb Ireland, str. 33 Bartosz WyżykowskiWątpliwości wokół limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 26.03.2020 r., C-779/18, Mikrokasa S.A., Revenue Niestandaryzowan Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko XO , str. 40 KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA Mateusz PilichPrawo właściwe dla zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w unijnym prawie kolizyjnym – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 10.12.2015 r., C-350/14, Florin Lazar przeciwko Allianz SpA , str. 53 UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Michalina Szpyrka) , str. 61 Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (Robert Talaga) , str. 63

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

 W kwietniowym numerze m.in. Od niezapłaconego rachunku za prąd do prymatu prawa europejskiego – kulisy sprawy Costa przeciwko ENELAmedeo Arena Mimo że wyrok w sprawie Costa przeciwko ENEL stanowi punkt wyjścia w większości opracowań na temat zasady pierwszeństwa prawa europejskiego, historia tego postępowania jest stosunkowo słabo znana. Co skłoniło Flaminio Costę do wszczęcia postępowania przeciwko dostawcy prądu w sprawie rachunku w wysokości 1925 lirów (ok. 22 euro w 2020 r.)? Dlaczego Sąd Pokoju w Mediolanie zdecydował się włączyć w tak drobną sprawę zarówno włoski Sąd Konstytucyjny, jak i Trybunał Sprawiedliwości? Czemu oba te sądy wydały aż tak rozbieżne wyroki? Jak skończył się proces po wyroku z Luksemburga? Na podstawie nieujawnionych wcześniej dokumentów sądowych i wywiadów z niektórymi uczestnikami postępowań autor artykułu próbuje rzucić światło na mniej znane aspekty sprawy Costa przeciwko ENEL, na tle nacjonalizacji sektora energetycznego we Włoszech w szczytowym okresie zimnej wojny, a także dokonać oceny wkładu tego postępowania i jego „architekta”, Gian Galeazzo Stendardiego, w ukształtowanie się doktryny pierwszeństwa prawa europejskiego. Pośrednictwo w zawieraniu umów najmu krótkoterminowego jako świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19.12.2019 r., C-390/18, Airbnb Ireland dr Agnieszka Jabłonowska Wyrok C-390/18, Airbnb Ireland2, stanowi kontynuację orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości poświęconego kwalifikacji usług świadczonych przez operatorów platform internetowych na gruncie prawa Unii Europejskiej. Przedmiotem rozważań w analizowanej sprawie był model działalności Airbnb Ireland – dostawcy platformy elektronicznej umożliwiającej nawiązywanie kontaktu między gospodarzami oferującymi miejsca na wynajem a potencjalnymi gośćmi oraz zawieranie stosownych umów. W swoim orzeczeniu Trybunał odróżnił badane usługi od modelu działalności spółki Uber, analizowanego w sprawach C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi3, i C-320/16, Uber France4. Według Trybunału Sprawiedliwości usługi świadczone przez Airbnb Ireland wchodzą w zakres „usług społeczeństwa informacyjnego”, o których mowa w dyrektywie 2000/31/WE5. W rezultacie państwa członkowskie mogą ograniczać swobodny przepływ takich usług tylko po spełnieniu określonych dyrektywą warunków. „Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.