Promocja!

Europejski Przegląd Sądowy – Nr 10/2022 205 / Dostępność:

69,42 

SKU: 337309 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rok publikacji

2022

Spis treści

Koen LenaertsDialog między Trybunałem Sprawiedliwości i sądami administracyjnymi państw członkowskich w ogólności a Naczelnym Sądem Administracyjnym w szczególności , str. 4 Koen LenaertsDialogue Between the Court of Justice and Administrative Courts of the Member States in General and the Naczelny Sąd Administracyjny in Particular., str. 12 Roman Hauser, Wojciech SawczynWpływ europejskich standardów ochrony praw jednostki na kształtowanie się polskiego modelu sądowej kontroli administracji, str. 19 Marcin WiącekSądownictwo administracyjne w Polsce z perspektywy art. 6 EKPC, str. 24 Jacek ChlebnySądownictwo administracyjne w Polsce z perspektywy art. 47 KPP, str. 29 Wojciech PiątekRealizacja europejskich standardów prawa do sądu w warunkach pandemii COVID-19. Stan obecny i wyzwania stojące przed sądownictwem administracyjnym, str. 35 Roman Wiatrowski, Piotr WróbelWykonanie orzeczeń prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych, str. 42 Joanna Sieńczyło-ChlabiczWpływ orzecznictwa sądów europejskich na wykładnię i stosowanie prawa znaków towarowych w praktyce orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, str. 47 Bartosz WojciechowskiEwolucja rozumienia dobrej wiary i należytej staranności podatnika jako wyraz dialogu między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, str. 52 Małgorzata Masternak-KubiakGranice ingerencji władztwa planistycznego gminy w prawo własności na gruncie standardów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, str. 56 Agnieszka KrawczykOrzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a unifikacja zasad nakładania administracyjnych kar pieniężnych w Kodeksie postępowania administracyjnego, str. 61 Małgorzata KorycińskaImplementacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 21.03.2019 r., C-127/17,  Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, str. 66 Piotr KorzeniowskiZasada prewencji jako instrument realizacji celów dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów, str. 72 Dominik J. GajewskiDyrektywy Rady Unii Europejskiej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących podatków dochodowych, str. 77 Wojciech JakimowiczO aksjologicznych uwarunkowaniach dostępu do dokumentów sporządzonych przez organ polski na potrzeby związane z działaniem organu Unii Europejskiej lub postępowaniem prowadzonym przed organem unijnym, str. 82 Paweł DańczakWpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na kształtowanie niektórych ograniczeń w zakresie wjazdu na terytorium Unii Europejskiej obywateli z państw trzecich w celu odbycia studiów, str. 87 Maria JackowskaProcedura ujęcia nieruchomości w gminnej ewidencji zabytków w świetle art. 6 EKPC, str. 92 Przemysław Florjanowicz-BłachutNaczelny Sąd Administracyjny w dialogu z międzynarodową wspólnotą sądów www.wolterskluwer.pl administracyjnych i trybunałami europejskimi, str. 98

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.