Promocja!

Decyzje środowiskowe. Opinie i uzgodnienia

111,20 

Anna Siwkowska

Na stanie

SKU: 19072 Kategoria:

Opis

W książce omówiono nowe regulacje wynikające z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1712) oraz nowego rozporządzenia Rady Ministrów z 10.9.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).
Jedna z ważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją polega na zniesieniu konieczności wydawania przez organ prowadzący postępowanie postanowienia w przedmiocie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, którego wydawanie doprowadzało do dublowania się czynności urzędniczych.
Nowelizacja doprecyzowała pojęcie „strony postępowania”. Dodatkowo do ustawy wprowadzono definicję nieuregulowanego i nieujawnionego stanu prawnego nieruchomości. Skonkretyzowane zostały również zasady współpracy pomiędzy organami prowadzącymi postępowanie w sytuacji, w której planowane przedsięwzięcie będzie położone na obszarze kilku gmin lub województw.
Książka stanowi rodzaj przewodnika – po kolei omawia etapy procesu pozyskiwania decyzji, najczęstsze problemy, jakie się na nich pojawiają oraz omawia niezbędne dokumenty.
Pokazuje też na konkretnych przykładach zmiany, jakie zaszły w postępowaniu w związku z ostatnimi zmianami ustawy ocenowej.
Publikacja skupia się na praktycznych aspektach postępowania. Ma na celu wskazać, jakie czynności powinien podjąć organ na danym etapie, oraz jakie wymagania musi spełnić Inwestor. Zwraca szczególną uwagę na problemy wynikające ze specyfiki postępowania i ukazuje ich praktyczne rozwiązania. W książce uwzględnione zostało orzecznictwo, z tym, że proponuje się wykorzystanie orzecznictwa dla wyjaśnienia konkretnych problemów, z jakimi spotykają się uczestnicy postępowania.
Książka została uzupełniona o schematy, pozwalające w jasny sposób wyjaśnić procedurę uzyskiwania decyzji.
Schematy dotyczą:

procedury wydawania decyzji dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
procedury wydawania decyzji dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
współdziałania organów,
udziału organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej.

Książka odpowiada m.in. na następujące pytania:

Kiedy potrzebne jest uzyskanie decyzji środowiskowej?
Czy decyzje środowiskowe wydawane są wyłącznie dla nowych przedsięwzięć? Czy konieczne będą dla przebudowy przedsięwzięć istniejących?
Do jakiego organu wnioskujemy o wydanie decyzji?
Jakie organy są zaangażowane w wydanie decyzji w trybie współdziałania?
Jaka jest rola organów współdziałających, jaki jest ich wpływ na finalny kształt decyzji?
Jak powinno być prowadzone postępowanie dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
Jak powinno wyglądać postępowanie dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko?
Jakie są niezbędne dokumentu do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
Jaka powinna być treść Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia? Kto może być jej autorem?
Jaka jest rola organów współdziałających na tym etapie?
Kiedy konieczne jest sporządzenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?
Jaka powinna być treść Raportu?
Jak wygląda procedura wydawania opinii i uzgodnień po przedłożeniu Raportu?
Brak uzgodnienie – jaki ma wpływ na dalsze postępowanie?
Co rozumieć pod udziałem społeczeństwa?
W jaki sposób zapewnić czynny udział społeczeństwa?
Jaką treść powinna mieć decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?
Kiedy można wydać decyzję odmowną?
Jakie zmiany w ustawie ocenowej wprowadziło Prawo wodne?

Dzięki tej książce Czytelnik uzyska kompleksową wiedzę, jak powinno zostać prawidłowo i skutecznie przeprowadzone postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informacje dodatkowe

Waga 300 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

178

ISBN

978-83-8198-530-7

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights