Promocja!

Kodeks pracy. Komentarz / (Dostępny)

239,20 

Arkadiusz Sobczyk, Dominika Dörre-Kolasa, Jakub Stelina, Joanna Jarguz, Leszek Mitrus, Marcin Zieleniecki, Monika Gładoch, prof. UKSW, Paula Nowak, Paweł Korus

Opis

Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy!
Kolejne, 6. wydanie komentarza do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, będące doskonałą pomocą w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.
Bestsellerowy komentarz do KP uwzględnienia dwie duże nowelizacje KP:

pierwszą dotyczącą pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników (ustawa z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw),
drugą dotyczącą wdrożenia dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz tzw. dyrektywy work-life balance.

Obie nowelizacje wprowadzają istotne zmiany w prawie pracy, które wiążą się z dodatkowymi wydatkami oraz obowiązkami po stronie pracodawcy. Nowela dotycząca pracy zdalnej m.in. doprecyzowuje przepisy regulujące tę formę pracy.Druga nowelizacja wprowadza zdecydowanie dużo większe zmiany – zarówno dla pracowników, jak i pracodawców nakładając – na tych drugich szereg obowiązków informacyjnych, konieczność uzasadniania wypowiedzeń umów terminowych, wprowadza dłuższy urlop rodzicielski i dodatkowe dni wolne dla pracowników załatwiających sprawy rodzinne czy większą elastyczność w ustalaniu dni i godzin pracy dla rodziców.
Przedmiotowa ustawa stanowi kompleksową i wyczerpującą regulację prawa stosunku pracy, obejmującego ogół pracowników i całość relacji między pracownikiem a zatrudniającym go zakładem pracy.
Publikacja zawiera objaśnienia następujących zagadnień:

prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców,
stosunek pracy,
wynagrodzenia,
urlopy pracownicze,
odpowiedzialność materialna pracowników,
czas pracy,
bezpieczeństwo i higiena pracy,
układy zbiorowe,
uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
zatrudnianie młodocianych,
rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.

Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w komentowanej ustawie, które weszły w życie od poprzedniego wydania, wynikające m.in. z:

ustawy z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240), która wprowadza do Kodeksu przepisy regulujące pracę zdalną – zmiany wchodzą w życie 7.4.2023 r. oraz kontrolę trzeźwości pracowników – zmiany wchodzą w życie 21.2.2023 r.;
ustawy z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 641), która wprowadza zmiany w zakresie zawierania umów o pracę na okres próbny oraz na czas określony, nowe minimalne prawa dla wszystkich pracowników, jak również rozszerza prawa pracowników do pełniejszej i uaktualnionej informacji o warunkach zatrudnienia, a także reguluje kwestie dot. dodatkowego zatrudnienia; ponadto wprowadza zmiany m.in. w zakresie urlopu rodzicielskiego, nowego tzw. urlopu opiekuńczego czy zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej; nowelizacja zmienia także przepisy dotyczące ochrony przed niekorzystnym traktowaniem z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych, w tym związanych z rodzicielstwem, szkoleń zapewnianych przez pracodawcę, dodatkowych przerw w pracy czy elastycznej organizacji pracy; zmiany chodzą w życie 26.4.2023 r..

Komentarz wyróżnia się precyzyjną nawigacją wewnętrzną, ułatwiającą Czytelnikowi szybką orientację w tekście. Zapewnia to m.in.:

szczegółowy podział wewnętrzny poszczególnych komentarzy,
spisy treści do artykułów,
tytuły tez, pozwalające na szybkie znalezienie właściwego zagadnienia,
numery tez, pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań.

Praktyczne opracowanie prezentowanej tematyki oraz wysoki poziom merytoryczny dzieła gwarantuje m.in. grono autorskie składające się z wybitnych specjalistów w dziedzinie, umieszczenie w publikacji odniesień do poglądów doktryny oraz obszerne argumentacje do obrony własnych racji.
Dzieło jest adresowane przede wszystkim do sędziów sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, adwokatów i radców prawnych, pracodawców i pracowników, specjalistów do spraw BHP, przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy a także do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, słuchaczy studiów podyplomowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką stosunku pracy.

Informacje dodatkowe

Waga 1570 g
Wymiary 160 × 240 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8235-217-7

Liczba stron

1124

Rok publikacji

2023-04-20

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.