Promocja!

Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 + płyta CD

111,20 

Artur Klawenek

SKU: 18595 Kategorie: ,

Opis

Wynagrodzenia w oświacie 2019/2020 to pierwsze, unikalne źródło wiedzy na temat zmodyfikowanego systemu płac nauczycielskich, oparte na autorskim komentarzu twórcy całego systemu wynagrodzeń nauczycielskich do obecnych zmian.
Współczesny system wynagrodzeń nauczycielskich wynika z ustrojowego założenia o potrzebie zdecentralizowania kluczowych zadań publicznych (oświata) i przekazania części z nich w ręce środowiska lokalnego (samorządowca, nauczyciela, rodzica i obywatela). W konsekwencji nauczycielski system płac to złożony proces aktywności prawodawczej i decyzyjnej niezależnych od siebie podmiotów (administracji centralnej i samorządowej). Taka formuła to złożona konstrukcja kompetencji, uprawnień i zadań, wymagających znacznej wiedzy ogólnej, szczegółowej oraz niezbędnego doświadczenia.
Rok 2019 był rokiem szczególnym dla edukacji. W szkołach doszło do największych od prawie 30 lat protestów placowych, zaś w samorządach, wśród partnerów społecznych i w konsekwencji w Parlamencie RP do największych sporów dotyczących statusu zawodowego nauczycieli. Rozpoczęła się szeroka dyskusja nad systemem wynagradzania nauczycieli i jego zawiłościami. Niezwykle istotną częścią niniejszej publikacji jest komentarz odnoszący się do większości opinii i postulatów pojawiających się w ostatnich miesiącach zarówno wśród uczestników sporu, jak i w przestrzeni społecznej. Ujęcie systemowe pozwala adresatowi zrozumieć istotę funkcjonujących rozwiązań, ale także zidentyfikować i ocenić przesłanki, jakie legły u podstaw jego powołania. Cześć praktyczna umożliwia wpisanie się w bezpieczną praktykę codziennego stosowania i wykonywania ustawy.
Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo kompleksowe opracowanie tematyki wynagrodzeń nauczycielskich, uwzględniające wszystkie zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy – Karta Nauczyciela z 13 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287), w tym:

omówienie i wyjaśnienie znowelizowanych przepisów, w tym umiejscowienie znaczenia i istoty poszczególnych zmian,
odrębne opisanie i wyjaśnienie relacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego i lokalnego w sferze płac nauczycielskich, w tym skutków oraz zakresu zmian wynikających z ostatniej nowelizacji ustawy – Karta nauczyciela,
analizę możliwości stanowienia indywidualnej płacy nauczyciela i relacji tej płacy do wymogów prawa w zakresie płacy łącznej (średniej) na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
omówienie wariantowych możliwości i decyzji płacowych oraz ich skutków dla procesu budowania zorientowanej jakościowo oświaty lokalnej (uchwała w sprawie dodatków do wynagrodzeń nauczycielskich, szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego).

5 najważniejszych zalet prezentowanej publikacji, dzięki którym szybciej wykonacie Państwo swoje obowiązki i rozwiążecie problemy z interpretacją przepisów prawa:

opisanie i analiza systemu wynagradzania nauczycieli w kontekście kompetencji, uprawnień i możliwości przypisanych kolejno wszystkim podmiotom zarządzającym sferą oświaty publicznej (nauczyciel, dyrektor, samorząd, administracja rządowa),
dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
koncentracja na praktycznych rozwiązaniach i przykładach,
wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
zamieszczenie wzorów umów i pism.

Niniejsza publikacja otwiera drogę do pełnego zrozumienia złożonego systemu wynagrodzeń nauczycielskich i w konsekwencji pozwala zacząć wykorzystywać wszystkie szczegółowe możliwości, jakie z niego wynikają.
W niniejszej książce znajdziecie Państwo m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

Kto i w jakim zakresie decyduje o wysokości płacy nauczycielskiej oraz dlaczego Minister Edukacji Narodowej przestał odgrywać najważniejszą rolę w tym procesie?
Dlaczego nieprawdziwe jest twierdzenie, że system wynagrodzeń nauczycielskich składa się z szeregu niewysokich składników płacy?
Dlaczego samorządowy regulamin płacowy nauczycieli to możliwość skoku cywilizacyjnego w zakresie promowania i wprowadzania jakościowej zmiany w oświacie?
Jakie są obowiązki związane z kształtowaniem płac nauczycielskich na poziomie nauczyciela, dyrektora szkoły i samorządu?
Jakie są wszystkie składniki płacy nauczycielskiej, sposoby ich obliczania i wypłacania?
Jakie są relacje i skutki wynikające z wypłacania (lub niewypłacania) składników płacy?

Informacje dodatkowe

Waga 500 g
Wymiary 165 × 238 mm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.