Promocja!

Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego

116,22 

Maciej Ślifirczyk

SKU: 79921 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format

A5

Wydanie

1

Rok publikacji

2018

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka

twarda

Liczba stron

548

Opis

Instytucja wykonywania zobowiązań podatkowych stanowi kluczowy element całego systemu podatkowego, bez którego istnienie podatków straciłoby sens. Z uwagi na liczne występowanie zobowiązań podatkowych oczywiste jest, że częste są nie tylko przypadki wykonywania zobowiązań podatkowych, lecz także ich niewykonywania. Występują również przypadki zachowań co do których istnieje wątpliwość, czy mogą być traktowane jako wykonanie zobowiązania podatkowego czy też powinny być uznane za nie stanowiące wykonania zobowiązania podatkowego. W publikacji znajdziesz kompleksowe omówienie instytucji wykonania zobowiązania podatkowego wraz z problematyką jego niewykonania oraz nienależytego wykonania na gruncie polskiego prawa podatkowego. Książka poddaje gruntowej i najobszerniejszej w polskim piśmiennictwie analizie obecnie obowiązujące regulacje prawa podatkowego dotyczące wykonania, niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań podatkowych. Podstawą dla tej analizy i wskazania kierunku interpretacji przepisów są przy tym m.in. ustalenia teoretycznoprawne (porządkujące terminologicznie omawiane instytucje prawa podatkowego, rekonstruujące ich budowę z wykorzystaniem pojęć i konstrukcji wykształconych w teorii prawa oraz ich wpływ na strukturę stosunku zobowiązania podatkowego) i historycznoprawne (wskazujące na rozwój omawianych instytucji prawnych na przestrzeni czasu). Na tej podstawie formułowane są ustalenia dotyczące aktualnego stanu prawnego oraz postulaty dotyczące przyszłych regulacji prawnych.    Z książki dowiesz się m.in.: Czy na gruncie prawa podatkowego możliwe i celowe jest posługiwanie się pojęciem nienależytego wykonania zobowiązania? Jaki jest zakres zastosowania i charakter prawny poszczególnych instytucji prawnych służących wykonaniu zobowiązania podatkowego? Kiedy można uznać, że zobowiązanie podatkowe zostało wykonane i w efekcie wygasło, kiedy natomiast należy uznać, że do takiego wykonania nie doszło? Jakimi zasadami kierować się przy interpretacji przepisów dotyczących wykonania zobowiązania podatkowego? Jaka jest rola pośredników w realizacji zobowiązania podatkowego? Jaki jest wpływ poszczególnych instytucji służących wykonaniu zobowiązań podatkowych na strukturę stosunku prawnopodatkowego łączącego wierzyciela podatkowego i podatnika? Czy na gruncie prawa podatkowego można mówić o niemożliwości świadczenia podatkowego? Jaka jest optymalna prawna regulacja niemożliwości świadczenia podatkowego? Jak niewykonanie zobowiązania wpływa na stosunek zobowiązania podatkowego? Jakie są uwarunkowania prawnej regulacji konsekwencji niezrealizowania zobowiązania podatkowego w terminie i czy przy ich uwzględnieniu obecna regulacja prawna jest optymalna? Jaka powinna być przewidziana przepisami prawa reakcja na taką sytuację?    W opracowaniu znajdziesz również takie zagadnienia jak: sposób interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących wykonywania zobowiązania podatkowego, zasady dotyczące wykonywania zobowiązania podatkowego, wykonywanie zobowiązania podatkowego a instytucje zaliczki, raty podatku i przedpłaty, wymagania formalne co do prawnej regulacji wykonania zobowiązania podatkowego, wymagania ogólne precyzujące prawidłowy sposób wykonania zobowiązania podatkowego (recypient świadczenia, wysokość świadczenia, termin spełnienia świadczenia, miejsce spełnienia świadczenia), modyfikacja elementu długu po powstaniu stosunku zobowiązania podatkowego, w tym zagadnienia dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, aspekty proceduralne wykonania zobowiązania podatkowego, procedury wspomagające wykonanie zobowiązania podatkowego, w tym zwłaszcza zaliczenie wpłaty, prawna konstrukcja zapłaty podatku, przedmiot zapłaty podatku, w tym pojęcie pieniądza na gruncie prawa podatkowego, zaliczenie środków przyjętych jako zabezpieczenie na poczet zobowiązania podatkowego, zapłata podatku z wykorzystaniem urządzeń inkasujących, zapłata podatku z wykorzystaniem znaków skarbowych, zapłata podatku papierami wartościowymi, konstrukcja prawna przymusowej realizacji zobowiązania podatkowego przez wierzyciela podatkowego, konstrukcja prawna poboru podatku przez płatnika i inkasenta, dopuszczalność wykonania zobowiązania podatkowego przez podmioty inne niż podatnik przejęcie prawa do pobierania podatku od pierwotnego wierzyciela podatkowego, przejęcie długu od pierwotnego dłużnika podatkowego, wykonanie zobowiązania podatkowego przez zastępcę bezpośredniego (przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika); posłańca; osoby działające w charakterze organów podatnika lub organów podatkowych, problem wykonania zobowiązania podatkowego przez podmioty, które działają we własnym imieniu i na rachunek stron stosunku zobowiązania podatkowego, wykonanie zobowiązania podatkowego zamiast przez podatnika przez podmioty potencjalnie odpowiedzialne podatkowo, członków rodziny podatnika oraz inne podmioty, wykonanie zobowiązania podatkowego z udziałem podmiotów wykonujących

Stan prawny

1 maja 2018 r.

ISBN

978-83-8124-641-5

Dostępność

Mało

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.