Promocja!

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz

135,20 

Marcin Wojewódka

Opis

Komentarz do ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.) z uwzględnieniem ustawy z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1074), która jest kompleksowym omówieniem tematyki pracowniczych planów kapitałowych.
Dodatkowo w publikacji, w formie podwójnego stanu prawnego, zostały uwzględnione:

ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (Druk sejmowy Nr 114), która przebudowuje model funkcjonowania OFE oraz wprowadza system emerytalny oparty na czterech filarach,
ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 299), która zmienia brzmienie art. 134 ust 2 ustawy i tym samym wydłuża termin zawierania umów o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający.

2. wydanie komentarza, zawiera także omówienie wszystkich przepisów wykonawczych oraz uwzględnia pierwsze praktyczne doświadczenia z wdrażania PPK wśród największych pracodawców, co miało miejsce w II połowie 2019 roku.
Pracownicze plany kapitałowe:

to regulowany nową ustawą powszechny program oszczędnościowy,
pieniądze zgromadzone przez uczestnika zostaną mu wypłacone po osiągnięciu 60. roku życia (ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn),
gromadzone środki mają stanowić prywatną własność ich uczestników,
to program dobrowolny – choć pracownik będzie przypisany do niego automatycznie, można będzie zrezygnować z oszczędzania w dowolnym momencie,
składki wpłacać mają zarówno pracodawcy, jak i uczestnicy programu.

Wpłaty na PPK:
1. ze strony Państwa:

składka powitalna, jednorazowa – 250 zł,
dopłata roczna – 240 zł,

2. pracodawcy:

składka podstawowa – 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
składka dodatkowa – do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

3. pracownika:

składka podstawowa – 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
składka dodatkowa – do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Ustawę stosuje się do:

podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31.12.2018 r. – od 1.7.2019 r.,
podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30.6.2019 r. – od 1.1.2020 r.,
podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31.12.2019 r. – od 1.7.2020 r.,
pozostałych podmiotów zatrudniających – od 1.1.2021 r.

Publikacja zawiera omówienie m.in. zagadnień takich jak:

umowa o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi,
umowa o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych,
wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych,
koszty zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi,
nadzór nad funkcjonowaniem pracowniczych planów kapitałowych,
ewidencja pracowniczych planów kapitałowych,
podział środków w przypadku śmierci uczestnika pracowniczych planów kapitałowych,
rozporządzanie środkami zgromadzonymi w pracowniczych planach kapitałowych,
wypłata,
wypłata transferowa,
zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika pracowniczych planów kapitałowych.

Celem komentarza jest dostarczenie wszystkim adresatom informacji, które pozwolą im w prawidłowy sposób tworzyć oraz prowadzić pracownicze plany kapitałowe.
Prezentowany komentarz adresowany jest do:

księgowych,
kadrowych,
kadry menedżerskiej,
pracowników,
przedsiębiorców,
związków zawodowych,
adwokatów i radców prawnych.

Informacje dodatkowe

Waga 460 g
Wymiary 121 × 192 mm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.