Promocja!

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie. Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania

95,20 

Anna Kopyść, Bożena Lenart, Renata Tonder

Opis

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 – BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
„Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie. Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania” to praktyczny poradnik prezentujący uprawnienia pracowników oraz obowiązki pracodawcy dotyczące korzystania z płatnych urlopów związanych z urodzeniem się dziecka.
Opis zmian w prawie
2 stycznia 2016 weszły w życie obszerne zmiany w zakresie urlopów i zasiłków macierzyńskich. Zmiany te dotyczą głównie:

znacznego poszerzenia możliwości korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego przez pracownika – ojca dziecka (dzieci), a także przyznania prawa do tych urlopów innym członkom najbliższej rodziny (w szczególnych przypadkach),
likwidacji dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zwiększeniu wymiaru urlopu rodzicielskiego,
zmiany terminów na składanie wniosków o urlop macierzyński i rodzicielski,
zmiany zasad łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą (proporcjonalne wydłużanie tego urlopu),
określenia nowych zasad wypłaty zasiłku macierzyńskiego i jego wysokości za okresy określone w Kodeksie pracy jako okresy urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego, także w razie skrócenia okresów urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego,
od tej pory nie obowiązują już zaświadczenia płatnika składek na sformalizowanych wzorach formularzy ZUS Z-3, ZUS Z-3a, czy ZUS Z-3b, lecz wskazane w załącznikach do rozporządzenia określone informacje.

Szczegółowe omówienie tematu
Niniejsza książka to praktyczny poradnik, dzięki któremu pracodawcy będą mogli prawidłowo zrealizować wobec pracowników swoje obowiązki związane z udzielaniem im urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i adopcyjnych. Przedstawiono w niej także uprawnienia pracowników związane z korzystaniem przez nich z tych urlopów (m.in. w zakresie urlopów wypoczynkowych, powrotu do pracy po wykorzystaniu tych urlopów, zasady szczególnej ochrony przed zwolnieniem z pracy).
Książka przedstawia prawa i obowiązki pracodawcy z tym związane. W książce ujęto również w sposób kompleksowy zasady ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego, jego wysokości, podstawy wymiaru i dokumentacji niezbędnej do wypłaty.
Dzięki publikacji dowiesz się:

Komu przysługuje urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski i adopcyjny po zmianach (od 2 stycznia br. znacznie rozszerzono krąg osób, które mogą z nich skorzystać)?
W jakim terminie i w jakiej formie pracownik powinien złożyć wniosek o urlop, by był on wiążący dla pracodawcy?
Jak zmieniły się zasady korzystania z wszystkich tych urlopów od stycznia?
Jak krok po kroku obliczać wymiar urlopu rodzicielskiego, gdy pracownik łączy go z wykonywaniem pracy na część etatu u pracodawcy, który udzielił tego urlopu?
Jakie obowiązki ma pracodawca po powrocie pracownika z takiego urlopu?
Co powinien zawierać wniosek pracownika o urlop albo związany z korzystaniem z urlopu i jakie dokumenty pracownik musi do niego dołączyć?
Komu przysługuje zasiłek macierzyński i jakie powinny być spełnione warunki do jego przyznania i wypłaty?
Jak ustalać wysokość i podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego?
Jak obliczyć kwotę podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego?
Jak udokumentować prawo do zasiłku macierzyńskiego zgodnie z nowym rozporządzeniem w tym zakresie?

Grupa docelowa:

Pracodawcy
Specjaliści ds. kard i płac
Pracownicy

Problemy, które rozwiążesz dzięki książce:

Czy pracownica, która urodziła dziecko na urlopie wychowawczym ma prawo do urlopu macierzyńskiego?
W jaki sposób rodzice mogą się dzielić urlopem macierzyńskim i rodzicielskim po zmianach?
Czy w trakcie urlopu rodzicielskiego można pracować?
Jakie wymogi musi spełnić pracownik, by korzystać z urlopu rodzicielskiego po przerwie, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat?
Kto oprócz rodziców dziecka może korzystać z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego po zmianach i w jakich sytuacjach?
Kiedy wymiar urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego się skraca z mocy prawa?
Kiedy można przerwać korzystanie z tych wszystkich urlopów na pewien czas?
Czy istnieje prawo do zasiłku macierzyńskiego, gdy dziecko urodzi się po ustaniu ubezpieczenia chorobowego albo w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym?
Czy zasiłek macierzyński przysługuje nie tylko na dziecko urodzone, ale przyjęte na wychowanie?
Czy przysługuje zasiłek macierzyński ojcu dziecka, gdy jego matka umiera albo porzuci dziecko?
Czy i kiedy przysługuje zasiłek macierzyński ojcu dziecka, gdy matka dziecka nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu?
W jakiej wysokości należy wypłacać zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?

Wzory dokumentów zawarte w książce, to m.in.:

wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem,
wnioski o udzielenie części urlopu rodzicielskiego, gdy rodzice dzielą się tym urlopem,
wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu macierzyńskiego,
wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą,
wniosek o urlop ojcowski,
wniosek o urlop adopcyjny,
wnioski o urlop rodzicielski.

Informacje dodatkowe

Waga 372 kg
Wymiary 145 × 205 cm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie. Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *