Promocja!

Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami i płytą CD

151,20 

Robert Pabis

Opis

Opracowanie kompleksowo omawia i prezentuje wzory pism związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem, restrukturyzacją i rozwiązywaniem spółek handlowych.
Autor wzbogacił również pozycję o wybrane pisma sądowe oraz umowy zawierane przez spółki w obrocie gospodarczym.
Najnowsze wydanie jest odpowiedzią na liczne pytania pojawiające się w związku z nowelizacjami ustawy z 15.9.2000 r. ‒ Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.). Czytelnik dzięki tej pozycji pozna:

jak wprowadzony zostanie do obrotu prawnego nowy typ spółki kapitałowej ‒ prostej spółki akcyjnej (PSA), co ułatwi podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz zwiększy możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorców, którzy często konkurują z firmami działającymi na podstawie korzystniejszych przepisów w innych krajach [ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy ‒ Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1655 ze zm.), wejście w życie: 1.3.2021 r.];
znowelizowane przepisy dotyczące tzw. dematerializacji akcji [ustawa z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy ‒ Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), wejście w życie: 1.1.2021 r.];
najnowsze uregulowania prawa unijnego dotyczące zasad publikowania prospektów w związku z emisją papierów wartościowych oraz zachęcania akcjonariuszy spółek publicznych do długoterminowego zaangażowania wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z 20.5.2015 r. [ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2217), wejście w życie 30.11.2019 r.].

Publikacja składa się z trzech części, obejmujących łącznie ponad 160 wzorów.

Część I poświęcono zagadnieniom związanym z umowami i pismami w sprawach handlowych dotyczącym: spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, inkorporacji i fuzji spółek, podziału spółki oraz jej przekształcenia.
Część II wzbogacono o wzory pism procesowych w sprawach handlowych: apelacji czy skargi kasacyjnej.
Część III jest natomiast odpowiedzią na problemy, które pojawiają się przy zawieraniu umów ramowych, koprodukcyjnych bądź innych, związanych z działalnością spółki handlowej.

Dodatkowo każdy ze wzorów został opatrzony najbardziej istotnymi objaśnieniami prawnymi oraz licznymi odesłaniami do orzecznictwa, jakie pojawiło się na gruncie danego zagadnienia prawnego, bądź ewentualnie do innego wzoru. Uzupełnienie to może być przydatne zwłaszcza dla oceny skorzystania z danego środka prawnego oraz sformułowania treści stosownego dokumentu.
Publikację przygotowano z myślą o osobach świadczących profesjonalną pomoc prawną takich jak: adwokaci i radcowie prawni. Autor omawia zagadnienia z uwzględnieniem potrzeb teorii i praktyki, przez co książka stanowi również pomoc dla aplikantów i studentów prawa czy osób związanych na co dzień z prawem handlowym.

Informacje dodatkowe

Waga 1020 kg
Wymiary 145 × 205 cm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami i płytą CD”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *