Promocja!

Umowy o pracę. Umowy na czas określony. Umowy na czas nieokreślony + wzory do pobrania / (Zapowiedź)

135,20 

Marek Rotkiewicz, Michał Culepa

Opis

Książka to praktyczny poradnik, który kompleksowo omawia zatrudnienie na podstawie umów o pracę. Autorzy szczegółowo przedstawiają terminowe i bezterminowe stosunki pracy, omawiając poszczególne rodzaje umów, ich treść, zmiany dokonywane w trakcie zatrudnienia oraz sposoby ich zakończenia.
Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany przepisów Kodeksu pracy, w tym zwłaszcza ustawę z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 641), która weszła w życie 26.4.2023 r. i wdrożyła do polskiego porządku prawnego normy dwóch dyrektyw: dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. „work-life balance”), znacząco zmieniając wiele kwestii dotyczących zwłaszcza zatrudnienia na umowy o pracę zawarte na czas określony i poszerzających uprawnienia pracownicze.
Najważniejsze atuty książki to:

dogłębne omówienie treści poszczególnych umów o pracę, zasad ich zawierania i rozwiązywania,
liczne praktyczne przykłady oraz odpowiedzi na rzeczywiste pytania pracodawców,
omówienie z licznymi przykładami umów na czas określony, które nie wchodzą do limitu umów,
szczegółowe przedstawienie trybu przekształcenia umów terminowych w bezterminowe w świetle przepisów Kodeksu pracy,
omówienie znaczenia terminów, na jakie zawiera się umowy na czas określony i momentu uznania ich za umowy na czas nieokreślony,
przedstawienie zasad zmiany treści umów o pracę i ich rozwiązywania,
szerokie omówienie nietypowych przypadków zakończenia umów o pracę, np. rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracownika z winy pracodawcy, wygaśnięcia umowy z powodu śmierci pracownika czy jego aresztowania.

W drugim wydaniu książki autorzy skupiają się na nowelizacji przepisów kodeksu pracy, wynikającej z wdrożenia dyrektywy „work-life balance”. Omówione zostały:

zmiany dotyczące umów zawartych na okres próbny czy wypowiadania umów zawartych na czas określony;
zasady tworzenia informacji o warunkach zatrudnienia, w tym – co jest znaczącą nowością w przepisach – obowiązkowej informacji dla pracowników pracujących za granicą, także w ramach podróży służbowej;
możliwość wnioskowania o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia przez pracowników, co w praktyce będzie pociągać za sobą konieczność każdorazowej analizy wniosku i odpowiedniego ustosunkowania się do niego;
nowe uprawnienie do wnioskowania o elastyczną organizację pracy, przysługujące pracownikom będącym rodzicami dzieci do lat 8;
bardzo istotne zmiany dotyczące ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy, które obejmują obecnie także prowadzenie przygotowań do rozwiązania lub wypowiedzenia umowy.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

Jakie są nowe limity ilościowe i czasowe dotyczące umów zawieranych na czas określony?
Co się dzieje w sytuacji, gdy umowa na czas określony zostaje zawarta na okres przekraczający 33 miesiące?
Na jaki okres można zawrzeć umowę na okres próbny?
Jak należy rozumieć „zamiar zawarcia” kolejnej umowy, który warunkuje długość okresu próbnego?
Jak należy rozumieć zakaz prowadzenia przygotowań do zwolnienia pracownika w okresie ochronnym?
Co obejmuje uprawnienie do wnioskowania o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia?
Do wnioskowania o jakie zmiany w zakresie stosunku pracy uprawnieni są rodzice dzieci do lat 8?
W jakich przypadkach można odmówić uwzględnienia wniosku pracownika o elastyczną organizację pracy?
W jakich przypadkach można skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę?
Jak traktować umowę na czas wykonania określonej pracy w kontekście zmian w umowach terminowych i limitów umów na czas określony?
Kiedy można ponownie zawrzeć umowę na okres próbny zgodnie z przepisami Kodeksu pracy?
Kiedy można przekształcić umowę terminową w umowę na czas nieokreślony i odwrotnie – umowę na czas nieokreślony w umowę na czas określony?
Jak prawidłowo aneksować umowy o pracę – zawierać porozumienia zmieniające formę umowy o pracę?
W jaki sposób ustalać terminy wypowiedzeń?
Jakie są skutki prawne złożenia wypowiedzenia lub oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, a także skutki naruszenia przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę?
Jakie czynności musi wykonać pracodawca w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika lub jego aresztowania?
W jaki sposób należy właściwie dostarczyć oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę?

Informacje dodatkowe

Waga 326 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Zapowiedź

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8291-857-1

Rok publikacji

2023-06-30

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.